Formamid

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Formamid
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CH3NO

Inne wzory

HCONH2
H-(C=O)-NH2

Masa molowa

45,04 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna, higroskopijna, oleista ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

75-12-7

PubChem

713

Podobne związki
Podobne związki

formaldehyd; mocznik; kwas mrówkowy

Pochodne

acetamid

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Formamid (amid kwasu mrówkowego, nazwa z łac. formica – mrówka), organiczny związek chemiczny z grupy amidów. Jest to najprostszy amid o wzorze półstrukturalnym: H-(C=O)-NH2.

Formamid stosuje się w syntezie organicznej głównie jako rozpuszczalnik oraz plastyfikator.

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

 • Zapach: prawie bez zapachu
 • pH: około 4 – 5 (200 g/l H2O, 20 °C)
 • Granice wybuchowości:
  • dolna: 2,7% obj.
  • górna: 19,0% obj.
 • Ciśnienie pary: 0,08 mbar (20 °C)
 • higroskopijny, czuły na ciepło.
 • Numer EINECS: 200-842-0
 • Stabilność i reaktywność:
  • Warunki których należy unikać: silne ogrzewanie.
  • Materiały których należy unikać: utleniacze.
  • Niebezpieczne produkty rozkładu: amoniak, tlenek węgla, cyjanowodór.

Informacje toksykologiczne

 • Ostra toksyczność: LD50 (doustnie szczury): 5800 mg/kg, LD50 (skóra królik): 17000 mg/kg
 • Pozostałe dane: badania na zwierzętach wykryły działanie na embriony. Brak danych o objawach po narażeniu.
  • przy kontakcie ze skórą: silne podrażnienia
 • Informacje ekologiczne

Biodegradowalny; Log P (okt): 0,82. Ryby L. idus LC50: >500 mg/l/48h. Łatwo eliminowalny.

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

W przeszłości formamid otrzymywany był dwustopniowo: najpierw w wyniku reakcji kwasu mrówkowego z amoniakiem otrzymywano mrówczan amonu, który następnie ogrzewano:

HCOOH + NH3 → HCOONH4 → HCONH2 + H2O

Obecnie przemysłowa metoda otrzymywania formamidu oparta jest na amonolizie mrówczanu metylu:

HCOOCH3 + NH3 → HCONH2 + CH3OH

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
 2. a b c d Formamid (nr F9037) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
 3. a b c d e f g h i j Formamid (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-25].[niewiarygodne źródło?]
 4. a b Formamide, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-08-25] (ang.).
 5. Farmakopea Polska VIII, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008, s. 3491, ISBN 978-83-88157-53-0.
 6. a b Formamid (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].