Przejdź do zawartości

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN specialized agencies) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się „rodziną ONZ”.

Organizacje wyspecjalizowane muszą spełnić następujące warunki:

  • być organizacjami międzyrządowymi,
  • mieć charakter powszechny, tj. otwarty dla wszystkich państw świata,
  • posiadać szerokie kompetencje choćby w jednej z dziedzin o której mowa w art. 57 Karty Narodów Zjednoczonych[1]
  • musi być związana z ONZ umową międzynarodową.

Organizacje wyspecjalizowane są autonomicznymi organizacjami, stanowią odrębne podmioty prawa międzynarodowego, mają swoich członków, odrębne organy i własne budżety, a z ONZ są połączone specjalnymi porozumieniami zawieranymi z Radą Gospodarczo-Społeczną ONZ a zatwierdzanymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ[2]. Organizacje wyspecjalizowane przedkładają sprawozdania ze swej działalności tym dwóm organom ONZ.

Lista organizacji wyspecjalizowanych ONZ[edytuj | edytuj kod]

Do organizacji wyspecjalizowanych należą[3]:

Status odmienny od pozostałych ma Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, skróty: (pol.) (MAEA), (ang.) (IAEA).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 57 KNZ mówi o: „odpowiedzialności międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i pokrewnych”
  2. Zob. art. 63 KNZ: „Rada Gospodarcza i Społeczna może zawierać z [tymi] organizacjami porozumienia określające warunki, na jakich odnośna organizacja ma być związana z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Takie porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne
  3. United Nations – Structure and Organization (ang.)
  4. Aby nie mylić z WTO – Światową Organizacją Handlu, która formalnie nie jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]