Skały metamorficzne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gnejs – przykład skały metamorficznej

Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury.

Skałę (najczęściej magmową lub osadową) z której powstaje skała metamorficzna, nazywamy protolitem. Z danego protolitu mogą w różnych warunkach metamorficznych (tzw. facjach) powstać różne skały metamorficzne. Z drugiej strony z różnych skał wyjściowych mogą powstać takie same skały metamorficzne.

Przykłady skał metamorficznych[edytuj | edytuj kod]

Podział skał metamorficznych[edytuj | edytuj kod]

Podział ze względu na strukturę wewnętrzną[edytuj | edytuj kod]

Podział ze względu na stopień przeobrażenia[edytuj | edytuj kod]

 • epizona – strefa najpłytsza 6 – 10 km, od 100 °C do 300 °C
 • mezozona – strefa pośrednia 10 – 18 km, od 300 °C do 500 °C
 • katazona – strefa najgłębsza 18 – 30 km, od 500 °C do 900 °C

Podział ze względu na facje metamorfizmu[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: facje metamorfizmu.
 • Facje metamorfizmu regionalnego
  • Facja zeolitowa
  • Facja zieleńcowa
  • Facja łupków glaukofanowych
  • Facja almandynowo-amfibolitowa
  • Facja granulitowa
  • Facja eklogitowa
 • Facje metamorfizmu kontaktowego
  • Facja albitowo-epidotowo-hornfelsowa
  • Facja hornblendowo-hornfelsowa
  • Facja piroksenowo-hornfelsowa
  • Facja sanidynitowa

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • W. Heflik, Metamorfizm w świetle niektórych zagadnień fizykochemicznych, Wyd. Wydawnictwa AGH, Kraków 1993, Nr bibliografii narodowej PB 5860/93

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]