Stopa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Osoby[edytuj | edytuj kod]

w biologii i medycynie[edytuj | edytuj kod]

w ekonomii[edytuj | edytuj kod]

 • Całkowita stopa zwrotu – wskaźnik ekonomiczny łączący wewnętrzne i zewnętrzne podejście do analizy przedsiębiorstwa
 • Efektywna stopa protekcji – stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł
 • krańcowa stopa opodatkowania – Część dodatkowej jednostki dochodu, jaką trzeba zapłacić w postaci podatku
 • Krańcowa stopa substytucji – stosunek wymiany, przy którym konsument skłonny jest dokonać wymiany dobra X na dobro Y i na odwrót
 • Minimalna stopa zwrotu – zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy
 • Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi
 • Nominalna stopa procentowa – stopa według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze
 • Podstawowe stopy procentowe NBP – jedno z narzędzi polityki monetarnej banku centralnego
 • Realna stopa procentowa – stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania – (RRSO) stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim
 • Rzeczywista stopa dyskontowa – jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiągniemy po umieszczeniu pieniędzy w banku
 • stopa amortyzacji
 • stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji
 • stopa depozytowa – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym
 • stopa dyskontowa – stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków
 • Stopa dywidendy – iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji
 • Stopa forward – stopa, której okres odsetkowy jeszcze się nie rozpoczął
 • stopa interwencyjna – określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku międzybankowego polegające na sprzedaży bądź zakupie przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku
 • stopa karolińska – średniowieczny standard wybijania monet
 • stopa lombardowa – (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych
 • stopa mennicza – ustalona liczba monet danego rodzaju wybijanych z określonej jednostki wagowo-pieniężnej
 • stopa międzybankowa – rodzaj stopy procentowej, która kształtuje się na rynku międzynarodowym
 • Stopa narzutu – wielkość stosowana do określenia, w jakim stopniu cena danego produktu przewyższa koszty jego produkcji oraz rozpowszechnienia
 • stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym
 • stopa redyskontowa (redyskonto weksli) – określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym
 • Stopa redystrybucji budżetu – stosunek wydatków budżetowych do produktu krajowego brutto
 • stopa referencyjna – minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku
 • stopy rezerwy obowiązkowej – miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego
 • stopa zwrotu – stosunek wysokości zysku do obrotu
 • stopa zysku – stosunek wysokości zysku do obrotu
 • Stopa życiowa (Produkt krajowy brutto) – jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych
 • wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę

jednostki długości[edytuj | edytuj kod]

 • stopa – dawna jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej
 • stopa angielska – angielska jednostka długości odpowiadająca 0,3048 m
 • stopa polska – dawna, polska jednostka długości

w technice[edytuj | edytuj kod]

 • stopa błędów – wskaźnik, który określa prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania bitu informacji w strumieniu przesyłanej informacji
 • stopa fundamentowa – element fundamentu
 • stopa korbowodu – część korbowodu
 • stopa zęba – element czynny przekładni zębatej oraz element innych mechanizmów takich jak sprzęgło zębate, połączenia wielowpustowe, pompa zębata i innych.

w górnictwie[edytuj | edytuj kod]

pozostałe[edytuj | edytuj kod]

 • Czarne Stopy – plemię Indian północnoamerykańskich
 • Czarne Stopy – niewielki szczep w grupie plemiennej Siuksów
 • Moja lewa stopa – film dramatyczny z 1989 roku w reżyserii Jima Sheridana
 • podwójna stopa (tzw. twin) – składa się z dwóch niezależnych pedałów sprzęgniętych z dwoma niezależnymi bijakami
 • stopa rytmiczna – najmniejsza jednostka miary wierszowej
  • stopa akatalektyczna – w wierszu jeżeli ostatnia stopa wersu lub członu wersowego jest pełna
  • stopa jońska – w greckiej i łacińskiej metryce iloczasowej sześciomorowa stopa metryczna składająca się z czterech sylab: dwóch długich i dwóch krótkich
  • stopa katalektyczna – w wierszu iloczasowym zjawisko skrócenia stopy kończącej wers lub człon wersowy o jedną lub dwie sylaby stanowiące część lub całość tezy
 • stopa lodowca – spągowa (dolna) część lodowca zawierająca zazwyczaj materiał morenowy pochodzący z niszczonego przez lodowiec podłoża
 • stopa – mechanizm umożliwiający grę na bębnie basowym i hi-hacie
 • Wielka Stopa – mityczne zwierzę żyjące w Górach Skalistych

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]