Umowa ubezpieczenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Umowa ubezpieczenia – uregulowana w Kodeksie cywilnym[1] umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę[2].

Świadczenie zakładu ubezpieczeń może polegać na zapłacie:

  • przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku,
  • przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Charakter prawny umowy ubezpieczenia[edytuj | edytuj kod]

Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną, należąca do grona umów kwalifikowanych, dwustronnie zobowiązujących i odpłatnych. Rozbieżności w doktrynie wywołuje losowość i wzajemność umowy ubezpieczenia. Judykatura polska stoi na stanowisku, że umowa ubezpieczenia jest umową losową, której nie można przypisać charakteru wzajemności[3].

Treść umowy ubezpieczenia[edytuj | edytuj kod]

Na treść umowy składają się jej essentialia negotti oraz główne świadczenie stron. Do essentialium negotii umowy ubezpieczenia zalicza się postanowienia określające zdarzenie losowe oraz interes ubezpieczonego, któremu zdarzenie owo zagraża. Głównym świadczeniem ubezpieczającego jest zapłata składki ubezpieczeniowej, natomiast głównym świadczeniem zakładu ubezpieczeń[1] – zapłata umówionego odszkodowania lub świadczenia.

Teorie świadczenia ubezpieczyciela[edytuj | edytuj kod]

W doktrynie występują jednak dwie teorie opisujące charakter świadczenia ubezpieczyciela:

  • Część przedstawicieli nauki uważa, że świadczeniem zakładu ubezpieczeń jest ponoszenie ryzyka nastąpienia negatywnych skutków, wskutek ziszczenia się zdefiniowanego umową zdarzenia losowego. Świadczenie to utożsamiają z ochroną ubezpieczeniową.
  • Inni opowiadają się za pieniężnym charakterem świadczenia ubezpieczyciela, które polega na zapłacie umówionego odszkodowania lub świadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie mieści się bowiem w prawnym pojęciu świadczenia.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Art. 805 kc i nast.
  2. Umowa ubezpieczenia. [w:] Encyklopedia ubezpieczeń [on-line]. Rzecznik Ubezpieczonych. [dostęp 2014-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-20)].
  3. Wyrok SN z 6 listopada 2006 r. sygn. akt. IV CSK 125/06, za: Gazeta Prawna nr 215, s. 26.