Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Poznaniu
Ilustracja
Historia
Państwo  Polska
Tradycje
Rodowód RSzW
Organizacja
Dyslokacja Poznań
Rodzaj wojsk Administracja wojskowa
Podległość Śląski Okręg Wojskowy
Instektorat Wsparcia SZ
Sztab Generalny WP
Siedziba WSzW w Poznaniu, ul. Solna 21

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej, z siedzibą przy ul. Solnej 21 w Poznaniu, podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

Do głównych zadań Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu należy:

 • wykonywanie czynności jako organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień;
 • zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • koordynacja rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa – gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;
 • zapewnienie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 • koordynacja czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;
 • koordynacja przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersja);
 • planowanie wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
 • administrowanie rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony;
 • udział w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.


Realizując zadania ustawowe Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu współpracuje z wojewodą wielkopolskim, organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi województwa oraz współpracuje z dowódcami jednostek wojskowych i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi w zakresie operacyjnego przygotowania terenu oraz wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej województwa.

Historia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

Działanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu zapoczątkowała Wojskowa Komenda Wojewódzka w Poznaniu powołana do życia Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 099/Org. z dnia 15 grudnia 1951 r. Powołana do życia Wojskowa Komenda Wojewódzka w Poznaniu była podległa bezpośrednio Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Utworzenie tej instytucji stanowiło zalążek do powstania i rozwoju administracji wojskowej szczebla wojewódzkiego. Jednym z głównych zadań Wojskowej Komendy Wojewódzkiej było rozwiązywanie kluczowych problemów z zakresu administrowania zasobami poborowych i rezerwistów na terenie województwa poznańskiego. W ciągu wielu lat funkcjonowania, struktura i zadania organów administracji wojskowej zmieniały się wielokrotnie. Podyktowane to było polityką Państwa i potrzebami Sił Zbrojnych. Organ administracji wojskowej o nazwie Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu powstał na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0143/Org. z dnia 21 listopada 1962 roku.

Szefowie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

 • gen. bryg. Andrzej Porajski – w latach 1962-1976;
 • gen. bryg. Witold Wereszczyński – w latach 1976-1983
 • płk Franciszek Kowandy – w latach 1983-1983;
 • płk Stefan Łukaszkiewicz – w latach 1983-1985;
 • płk Zdzisław Palimąka – w latach 1985-1990;
 • płk Zbigniew Zajączek – w latach 1990-1991;
 • płk Aleksander Musiał – w latach 1991-1993;
 • płk Zbigniew Zajączek – w latach 1993-1994:
 • płk Władysław Hammer – w latach 1994-2002:
 • płk dypl. inż. Wojciech Andrzej Reszka – w latach 2002–2008;
 • płk dypl. Jan Rynkiewicz – w latach 2008–2009;
 • płk dr Zdzisław Małkowski – od 2009 r.

Zasięg terytorialny i instytucje podległe Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

Zasięg terytorialny WSzW w Poznaniu

Terytorialny zasięg działania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu obejmuje województwo wielkopolskie. Podległe wojskowe komendy uzupełnień swoim terytorialnym zasięgiem działania obejmują:

Odznaka WKU w Poznaniu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: obornickiego, poznańskiego, średzkiego i śremskiego oraz miasta Poznań.

Odznaka WKU w Kaliszu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego oraz miasta Kalisz.

Odznaka WKU w Lesznie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego oraz miasta Leszno.

Odznaka WKU w Koninie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i wrzesińskiego oraz miasta Konin.

Odznaka WKU w Pile

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.

Odznaka WKU w Nowym Tomyślu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu[edytuj | edytuj kod]

dla miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego.

Komenda Garnizonu Poznań[edytuj | edytuj kod]

obejmująca terytorialnym zasięgiem miasto Poznań oraz powiaty: międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wągrowiecki.

Zadania Wojskowych Komend Uzupełnień[edytuj | edytuj kod]

Do głównych zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy:

 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • realizacja świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 • promocja obronności i służby wojskowej.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]