Narodowe Siły Rezerwowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Żołnierze NSR podczas jednego ze szkoleń

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – obywatelska ochotnicza służba wojskowa powstała w Polsce w drugiej połowie 2010 roku[1] na mocy zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372). W 2018 roku liczyły około 12 tysięcy żołnierzy[2]. Narodowe Siły Rezerwowe nie są osobnym rodzajem Sił Zbrojnych RP, lecz mają na celu zapewnienie kadr dla uzupełnienia etatów w każdym z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Armia[edytuj | edytuj kod]

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

Rezerwista, za dzień służby, otrzyma 1/30 miesięcznego uposażenia przysługującego na danym stopniu wojskowym. Po podpisaniu kontraktu nie będzie mógł być zwolniony z pracy. Otrzyma prawo do wojskowej opieki medycznej oraz zostanie ubezpieczony od wypadków podczas wykonywania zadań, takich jak ćwiczenie umiejętności strzeleckich, udzielanie pierwszej pomocy, podejmowanie akcji ratunkowych podczas klęsk żywiołowych, czy też pilnowanie obiektów strategicznych. Rezerwiści integrują także społeczność lokalną.

Zadania NSR[edytuj | edytuj kod]

Brama do kompleksu wojskowego w Warszawie przy ul. Radiowej z logo NSR

Podstawowe zadania NSR wynikają z prze­znaczenia Sił Zbrojnych i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych pań­stwa. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochro­nie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto żołnierze NSR służyć będą uzupełnianiu stanowisk wojskowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

Służba przygotowawcza[edytuj | edytuj kod]

Służba przygotowawcza została wprowadzo­na w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy zamierzają pod­jąć obowiązki w ramach NSR, lecz wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby woj­skowej. Służba przygotowawcza wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

  • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Rekrutacja[edytuj | edytuj kod]

Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendy uzupełnień, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby. W przypadku złożenia przez żołnierza rezerwy wniosku o zawarcie kontraktu, rozpocznie się jednocześnie procedura kwalifikacyjna.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. W Polsce powstanie gwardia narodowa - NSR. wiadomosci.onet.pl. [dostęp 2017-11-25].
  2. MON: Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2018 r.. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, styczeń 2018, s. 12, 5.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]