Wymiar Hausdorffa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wymiar Hausdorffa – liczbowy niezmiennik metryczny; nazwa pojęcia pochodzi od nazwiska Feliksa Hausdorffa[1].

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech Niech będzie przestrzenią metryczną. Dla dowolnego podzbioru określamy miarę zewnętrzną

gdzie infimum bierzemy po rodzinach zbiorów które pokrywają i zawierają zbiory o średnicy mniejszej lub równej

Gdy maleje, to rośnie. Zatem poniższa granica (skończona lub nie) istnieje i jest nazywana miarą Hausdorffa[2] (dla wykładnika ):

Łatwo sprawdzić, że:

 • dla każdego
 • dla każdego

Wymiar Hausdorffa określa się wówczas jako

Wymiar Hausdorffa a wymiar topologiczny[edytuj | edytuj kod]

Wymiar Hausdorffa metrycznej przestrzeni ośrodkowej jest zawsze nie mniejszy od jej wymiaru topologicznego. Edward Marczewski (1937)[3] udowodnił, że każda ośrodkowa przestrzeń metryczna dopuszcza metrykę indukującą jej topologię i taką, że wymiar Hausdorffa przy tej metryce jest równy wymiarowi topologicznemu.

Podobne twierdzenie, ale tylko dla przestrzeni metrycznych zwartych, dowiedli wspólnie Lew Pontriagin i Lew Sznirelman (1932)[4] wykorzystując zamiast miary Hausdorffa logarytm minimalnych liczności ε-pokryć, podzielony przez

Wynik Marczewskiego (oraz Eilenberga) przedstawiony jest w klasycznej monografii Witolda Hurewicza i Henry’ego Wallmana[5]; patrz też rosyjskie tłumaczenie[6], gdzie znajduje się dodatek ze wspomnianą pracą Pontriagina-Sznirelmana.

Praktyczna metoda wyznaczania[edytuj | edytuj kod]

Dla większości zbiorów fraktalnych w przestrzeni metrycznej, obliczanie wymiaru fraktalnego może okazać się trudne[7]. Jednak dla pewnej klasy obiektów fraktalnych można korzystać z następującego twierdzenia[8][9]:

Niech będzie atraktorem układu iterowanych odwzorowań będących zwężającymi podobieństwami o skalach podobieństwa Ponadto załóżmy, że obrazy atraktora są rozłączne, to znaczy, że dla każdego zachodzi Wtedy wymiar Hausdorffa jest równy liczbie będącej rozwiązaniem równania:

Powyższe równanie jest konsekwencją następującego zapisu oraz własnościami miary

Przykład: dywan Sierpińskiego:

Dywan Sierpińskiego jest atraktorem układu IFS ośmiu podobieństw o skalach podobieństwa Wtedy rozwiązaniem równania

jest

Dla kostki Mengera będzie to więc dla piramidy Sierpińskiego a dla zbioru Cantora

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Hausdorffa wymiar, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-28].
 2. F. Hausdorff, „Mathematische Annalen”, 79 (1918), s. 157–179.
 3. Edward Szpilrajn, La dimension et la meure, Fund. Math., 28 (1937), 81–89.
 4. Об одном метрическом свойстве размерности, Annals of Mathematics 33 (1932), 156–162.
 5. Witold Hurewicz, Henry Wallman, Dimension Theory, 1941.
 6. Witold Hurewicz i Henry Wallman, Теория Размерности, И*Л, 1948, Μοсква.
 7. D. Saupe, H. Jürgens, H.-O. Peitgen, Fraktale – granice chaosu, PWN, Warszawa 1995, t. I, s. 273–295.
 8. Jacek Kudrewicz, Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 2007, wydanie czwarte, s. 58–61.
 9. Gerald Egdar, Measure, topology and fractal geometry, Springer-Verlag, 1990.