Ruch Wiary

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ruch Wiary lub ruch Słowa Wiary – ruch wewnątrz chrześcijaństwa ewangeliczno-charyzmatycznego (zielonoświątkowego, neozielonoświątkowego) podkreślający ważność osobistej wiary (zaufania wyrażanego słowami i czynami) względem Boga i Jego obietnic zawartych w Biblii. Podkreśla fakt osobistej odpowiedzialności wierzącego za działanie Boga w jego życiu lub jego brak (powołując się m.in. na przykład Piotra chodzącego po wodzie na słowo Jezusa i tonącego w momencie dopuszczenia lęku – wątpliwości).

Głosi iż niezbędną do działania Boga w życiu wierzącego (uzdrowienia, zaspokojenia potrzeb materialnych, społecznych i in.) jest postawa przedkładająca spisane Słowo Boże (Biblię) nad własne doświadczenia i problemy (i tak np. chrześcijanin zmagający się z problemem choroby winien oprzeć swą wiarę i modlitwę o fragmenty z Biblii mówiące o uzdrowieniu w Odkupieńczym Dziele Jezusa Chrystusa - Jego śmierci na krzyżu, pogrzebie i zmartwychwstaniu (por. Księga Izajasza rozdział 53 werset 5) aby doświadczyć nadprzyrodzonego uzdrowienia z choroby; ruch wiary przyjmuje iż wolą Bożą jest zawsze uzdrowienie każdego posiadającego pewność zbawienia chrześcijanina).

Główni jego propagatorzy to: Kenneth E. Hagin, John Osteen, Kenneth Copeland (i inni). Protoplastami ruchu byli E.W. Kenyon, Kenneth E. Hagin, i w pewnym stopniu (przyjęcie rzeczywistości duchowej jako stojącej ponad doświadczalną zmysłowo) Watchman Nee.

Wewnętrznie nie w pełni jednorodny (np. w temacie demonologii), nie tworzy zwartej międzynarodowej struktury, aczkolwiek funkcjonują w nim międzynarodowe organizacje, takie jak Faith Christian Fellowship. W Europie reprezentowany (przynajmniej w znacznym stopniu w latach 80. i 90. XX wieku, sytuacja obecna (2009) m.in. wobec zbliżenia pastora Ekmana z rzymskokatolicyzmem pozostaje niejasna) w Szwecji, w Uppsali (kościół założony przez eks-księdza luterańskiego Ulfa Ekmana), na Łotwie, w Rydze (kościół założony przez amerykańskiego misjonarza Ricka Rennera), etc.

W Polsce reprezentowany m.in. przez Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary", Centrum Chrześcijańskie "Miecz Ducha" w Kaliszu, Stowarzyszenie "Chrystus dla Narodów" (i in.).

Ruch jest krytykowany najgłośniej przez tradycyjne kościoły ewangelikalne, zarzucające im głoszenie odstępczych nauk i "Teologii sukcesu".