Świątynie Świętych w Dniach Ostatnich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (kolorem czerwonym oznaczono czynne świątynie; niebieskim – których budowa została ogłoszona, lub są w trakcie konstrukcji; czarnym – świątynie dawniej należące do Kościoła oraz niewybudowane)
Świątynia Kirtland była pierwszą świątynią wzniesioną przez Świętych w Dniach Ostatnich. Obecnie jest własnością Społeczności Chrystusa
Baptysterium w Świątyni Salt Lake (1912)

Świątynie – sakralne budynki w ruchu świętych w dniach ostatnich, poświęcone Bogu i uważane za domy Boże. Są one dla wiernych miejscami szczególnymi, w których Bóg spotyka się z wierzącymi. Zazwyczaj nie są one przeznaczone do odprawiania typowych regularnych nabożeństw, czy spotkań Kościoła, co odróżnia je od kaplic i innych budynków służących tym celom.

W 2018 roku Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiadał 159 świątyń na całym świecie, w których m.in. dokonuje chrztów za osoby zmarłe oraz zawiera małżeństwa na wieczność. Wejście do świątyni uważane jest przez Świętych za zaszczyt i godni tego członkowie Kościoła otrzymują od władz kościelnych specjalne upoważnienia pozwalające na wejście do świątyni i dokonanie obrzędów Ewangelii w imieniu swoim oraz swoich przodków. Inaczej rola świątyń postrzegana jest w Społeczności Chrystusa, gdzie służba świątynna otwarta jest dla wszystkich ludzi. Niektóre denominacje Świętych nie wznoszą świątyń w ogóle, oczekując jednak na zbudowanie świątyni w Syjonie (Independence, w stanie Missouri).

Historia[edytuj | edytuj kod]

W roku 1832, dwa lata po zorganizowaniu Kościoła, prorok Józef Smith otrzymał objawienie, zgodnie z którym Bóg pragnął, aby Święci w Dniach Ostatnich zbudowali mu świątynię. Miało to stanowić jeden z elementów pełnego przywrócenia prawdy i odnowienia Kościoła w dniach ostatnich. Święci powoływali się przy tym na świadectwa Biblii i Księgi Mormona mówiące o podobnych praktykach wśród starożytnych wierzących. Pierwsza świątynia, jaką wznieśli Święci w Dniach Ostatnich, wyświęcona została przez proroka Smitha 27 marca 1836 r. Obecnie jest ona własnością Społeczności Chrystusa. Jej budowa była podyktowana objawieniem (Nauki i Przymierza 88:119 [wydanie Kościoła LDS]; 85:36b [wydanie Społeczności Chrystusa]). Nauka o świątyni w ruchu Świętych w Dniach Ostatnich została oparta również o biblijne proroctwo Malachiasza (3:1):

Quote-alpha.png
Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie - mówi Pan Zastępów.

Na tej podstawie pierwsi święci tłumaczyli, iż świątynia musi zostać wybudowana, zanim nastąpi powtórne przyjście Chrystusa. W 1839 r. święci postanowili założyć nową centralę Kościoła w Nauvoo, w stanie Illinois, gdzie wzniesiono ostatecznie drugą świątynię. Narastające konflikty skończyły się męczeńską śmiercią proroka w 1844 r. Ceremonię dedykacyjną Świątyni Nauvoo przeprowadził w 1846 r. członek Kworum Dwunastu Apostołów – Orson Hyde. Po śmierci założyciela, ruch świętych w dniach ostatnich ostatecznie podzielił się na szereg ugrupowań uważających się za prawowitych spadkobierców przywróconego Kościoła. Od tego czasu, najwięcej świątyń wzniesionych zostało przez grupę świętych, którym przewodził Brigham Young (zwaną również mormonami). W 1893 r. poświęcona została Świątynia Salt Lake, będąca głównym ośrodkiem największej obecnie denominacji świętych – Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

W 1994 r. Społeczność Chrystusa poświęciła swoją centralną świątynię w miejscowości Independence, w stanie Missouri. Świątynia Independence jako jedyna wśród wszystkich świątyń wzniesionych przez ruch świętych w Dniach Ostatnich, zbudowana została w miejscowości, którą prorok Smith naznaczył w 1831 r. pod budowę centralnej świątyni, gdzie powstać ma w dniach ostatnich Syjon.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Historycznie świątynie świętych w dniach ostatnich spełniać miały rolę:

  • Domu Pańskiego – Józef Smith, Jr. w dokumencie z 1836 r. stwierdził, że Świątynia Kirtland zbudowana została, „aby Syn Człowieczy mógł mieć miejsce, by objawiać Siebie Swojemu ludowi”.
  • Domu nauki – przy Świątyni Kirtland działała „Szkoła Proroków”.
  • Centrum miasta Syjon – dotyczyło proroctw o świątyni, która wzniesiona miała być w mieście Syjon i do której zstąpić miał Jezus Chrystus w czasie swego powtórnego przyjścia.
  • Siedziby Kościoła – Świątynia Kirtland służyła w roli siedziby centralnej Kościoła w latach 1836–1837.
  • Miejsca sprawowania obrzędów – od momentu wzniesienia drugiej świątyni (Nauvoo), świątynia miała pełnić funkcję szczególnego miejsca, gdzie dokonuje się specjalnych obrzędów Ewangelii.

Lista świątyń[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze świątynie (1830-1850)[edytuj | edytuj kod]

KirtlandTemple Ohio USA.jpg Świątynia Kirtland

Położenie: Kirtland, Ohio, Stany Zjednoczone
Poświęcono: 27 marca 1836
Poświęcił: Prezydent Józef Smith, Jr.
Uwagi: Własność Społeczności Chrystusa (zob. Świątynie Społeczności Chrystusa nr 1)
Nauvoo Temple daguerreotype.jpg Świątynia Nauvoo

Położenie: Nauvoo, Illinois, Stany Zjednoczone
Poświęcono: 30 kwietnia 1846
Poświęcił: Apostoł Orson Hyde
Uwagi: Świątynia spłonęła w 1848 r. W 2002 r. została odbudowana przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (zob. Świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nr 113)

Świątynie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[edytuj | edytuj kod]

St. George Utah Temple 052418.jpg 1. Świątynia St. George Utah

Położenie: St. George, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 31 stycznia 1871
Poświęcono: 6 kwietnia 1877
Poświęcił: Apostoł Daniel H. Wells
Ponownie poświęcono: 11 listopada 1975
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi:
Logan Utah Temple.jpg 2. Świątynia Logan Utah

Położenie: Logan, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 1863
Poświęcono: 17 maja 1884
Poświęcił: Prezydent John Taylor
Ponownie poświęcono: 13 marca 1979
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi:
Manti Temple 1.jpg 3. Świątynia Manti Utah

Położenie: Manti, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 25 czerwca 1875
Poświęcono: 21 maja 1888
Poświęcił: Prezydent Lorenzo Snow
Ponownie poświęcono: 14 czerwca 1985
Poświęcił: Prezydent Gordon B. Hinckley
Uwagi:
SLC Temple east side night.jpg 4. Świątynia Salt Lake Utah

Położenie: Salt Lake City, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 28 lipca 1875
Poświęcono: 6 kwietnia 1893
Poświęcił: Prezydent Wilford Woodruff
Uwagi: Świątynia poświęcona była podczas 31 sesji pomiędzy 6 a 24 kwietnia
Laie Hawaii Temple (1401).JPG 5. Świątynia Laie Hawaje

Położenie: Lā'ie, Hawaje, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 1 października 1915
Poświęcono: 27 listopada 1919
Poświęcił: Prezydent Heber J. Grant
Ponownie poświęcono: 13 czerwca 1978
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi:
Cardston Alberta Canada Temple.jpg 6. Świątynia Cadrston Alberta

Położenie: Cadrston, Alberta, Kanada
Ogłoszono: 27 czerwca 1913
Poświęcono: 26 sierpnia 1923
Poświęcił: Prezydent Heber J. Grant
Ponownie poświęcono: 22 czerwca 1991
Poświęcił: Prezydent Gordon B. Hinckley
Uwagi:
Mesa Temple.jpg 7. Świątynia Mesa Arizona

Położenie: Mesa, Arizona, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 3 października 1919
Poświęcono: 23 października 1927
Poświęcił: Prezydent Heber J. Grant
Ponownie poświęcono: 15 kwietnia 1975
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi: Pierwsza świątynia oferująca obrzędy w języku innym, niż angielski – w hiszpańskim
Idaho Falls Idaho Temple 1.jpeg 8. Świątynia Idaho Falls Idaho

Położenie: Idaho Falls, Idaho, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 3 marca 1937
Poświęcono: 23 września 1945
Poświęcił: Prezydent George Albert Smith
Uwagi:
Bern Tempel 6 September 2006.JPG 9. Świątynia Berno Szwajcaria

Położenie: Münchenbuchsee, Szwajcaria
Ogłoszono: 1 lipca 1952
Poświęcono: 11 września 1955
Poświęcił: Prezydent David O. McKay
Ponownie poświęcono: 23 listopada 1992
Poświęcił: Prezydent Gordon B. Hinckley
Uwagi: Pierwsza świątynia, w której do przeprowadzenia ceremonii obdarowania wykorzystano film
Los Angeles Temple 2.jpg 10. Świątynia Los Angeles Kalifornia

Położenie: Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 6 marca 1937
Poświęcono: 11 marca 1956
Poświęcił: Prezydent David O. McKay
Uwagi:
11. Świątynia Hamilton Nowa Zelandia

Położenie: Hamilton, Nowa Zelandia
Ogłoszono: 17 lutego 1955
Poświęcono: 20 kwietnia 1958
Poświęcił: Prezydent David O. McKay
Uwagi:
London England Temple.jpg 12. Świątynia Londyn Anglia

Położenie: Linfield, Surrey
Ogłoszono: 17 lutego 1955
Poświęcono: 7 września 1958
Poświęcił: Prezydent David O. McKay
Ponownie poświęcono: 18 października 1992
Poświęcił: Prezydent Gordon B. Hinckley
Uwagi:
Oakland LDS temple2.jpg 13. Świątynia Oakland Kalifornia

Położenie: Oakland, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 26 maja 1962
Poświęcono: 19 listopada 1964
Poświęcił: Prezydent David O. McKay
Uwagi:
14. Świątynia Ogden Utah

Położenie: Ogden, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 24 sierpnia 1967
Poświęcono: 18 stycznia 1972
Poświęcił: Prezydent Józef Fielding Smith
Uwagi:
Provo Utah Temple 2.jpg 15. Świątynia Provo Utah

Położenie: Provo, Utah, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 14 sierpnia 1967
Poświęcono: 9 lutego 1972
Poświęcił: Prezydent Harold B. Lee
Uwagi: Prezydent Lee odczytał modlitwę dedykacyjną przygotowaną przez Prezydenta Józefa Fieldinga Smitha
DCTemple-c.jpg 16. Świątynia Waszyngton D.C.

Położenie: Kensingston, Maryland, Stany Zjednoczone
Ogłoszono: 15 listopada 1968
Poświęcono: 19 listopada 1974
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi:
Sao Paulo Brazil Temple.jpg 17. Świątynia São Paulo Brazylia

Położenie: São Paulo, Brazylia
Ogłoszono: 1 marca 1975
Poświęcono: 30 października 1978
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Ponownie poświęcono: 22 lutego 2004
Poświęcił: Prezydent Gordon B. Hinckley
Uwagi:
Tokyo LDS Temple by opencontent.jpeg 18. Świątynia Tokio Japonia

Położenie: Tokio, Japonia
Ogłoszono: 9 sierpnia 1975
Poświęcono: 27 października 1980
Poświęcił: Prezydent Spencer W. Kimball
Uwagi:
 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Świątynie Społeczności Chrystusa[edytuj | edytuj kod]

KirtlandTemple Ohio USA.jpg 1. Świątynia Kirtland

Położenie: Kirtland, Ohio, Stany Zjednoczone
Poświęcono: 27 marca 1836
Poświęcił: Prezydent Józef Smith, Jr.
Uwagi:
IndependenceTemple3.jpg 2. Świątynia Independence

Położenie: Independence, Missouri, Stany Zjednoczone
Poświęcono: 17 kwietnia 1994
Poświęcił: Prezydent Wallace B. Smith
Uwagi:

Świątynie Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[edytuj | edytuj kod]

FLDS Eldorado hi.jpg Świątynia Eldorado

Położenie: Eldorado, Teksas, Stany Zjednoczone
Poświęcono: 1 stycznia 2005
Poświęcił: Prezydent Warren Jeffs
Uwagi:

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]