Ansys

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z ANSYS)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ansys, Inc.
Ansys, Inc.
Ilustracja
Siedziba główna przedsiębiorstwa w Cecil Township
Data założenia 1970
Państwo  Stany Zjednoczone
Siedziba Canonsburg
brak współrzędnych
Strona internetowa

Ansys, Inc.przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem i dystrybucją oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie (Computer Aided Engineering). Zostało założone w roku 1970 przez dr. Johna Swansona (Swanson Analysis Systems, Inc.), a jego siedziba mieści się w Canonsburgu (Pensylwania) w USA.

Historia[edytuj]

Ansys History.gif
 • 1971 – Ansys v2. zawiera plastyczność, kontakt, dynamikę, statykę i termikę,
 • 1975 – Ansys oferuje analizy nieliniowe mechaniczne, termo-elektryczne,
 • 1981 – Ansys jest pierwszym oprogramowaniem CAE na komputery osobiste,
 • 1983 – oprogramowanie Ansys modeluje i symuluje zjawiska elektromagnetyczne,
 • 1985 – w SWASI powstaje pomysł wsparcia on-line dla użytkowników Ansys,
 • 1987 – Ansys jest pierwszym narzędziem CAE wspomagające kolorowe karty graficzne,
 • 1987 – możliwości analizy elementów kompozytowych,
 • 1991 – SASI pierwszy wprowadza komercyjny solwer przepływowy Flotran,
 • około 1992 – program partnerski z LSTC (LS-DYNA) oraz Adams pozwalające na przygotowanie modeli w Ansys do tych solwerów,
 • 1994 – SASI przyjmuje nazwę sztandarowego produktu Ansys Inc.,
 • 1998 – pierwsza automatyczna detekcja kontaktu,
 • 1999 – w Ansys powstaje sformułowanie multiphysics, także rozwija się technika obliczeń równoległych HPC,
 • 2000 – przejęcie ICEM CFD engineering,
 • 2001 – fuzja z CADOE – powstaje silnik optymalizacyjny DesignXplorer,
 • 2001 – koncepcja MeshMorphing, wielo-domenowy model przemian fazowych oraz model turbulencji k-{epsylon} oraz Ansys Workbench 1,
 • 2002 – Ansys Inc. nabywa solwer komputerowej mechaniki płynów CFX,
 • 2004 – najbardziej złożony model mający 100 milionów stopni swobody analizowany jest w Ansys,
 • 2005 – pierwsze komercyjne analizy interakcji ciało stałe-płyn
 • 2005 – Ansys Inc. przejmuje firmę Century Dynamics Inc oraz Harvard Thermal, po tej fuzji włączony do Ansys Workbench zostaje solwer explicit Autodyne, Aqua oraz narzędzia do chłodzenia elektroniki IcePack
 • 2006 – Ansys Inc. przejął przedsiębiorstwo Fluent, Inc., od tego momentu posiada dwa największe i najdokładniejsze solwery do obliczeń przepływów CFD: Fluent i CFX.
 • 2007 – niezależny solwer dynamiki brył sztywnych
 • 2008 – Ansys przekracza granicę rozmiaru analizy 1 miliarda komórek w CFD
 • 2008 – Ansys przejmuje Ansoft zyskując najwyższej klasy oprogramowanie do analiz elektromagnetycznych wysokich HFSS HF i niskich częstotliwości Maxwell LF, układów elektrycznych, jak i analizy systemowej i sterowania Simplorer.
 • 2009 – wprowadzony zostaje nowoczesny interfejs Ansys Workbench 2, pozwalający na kompleksowe zarządzanie danymi symulacji sprzężonych wielu pól fizycznych.
 • 2010 – 40 rocznica powstania flagowego produktu Ansys oraz wersja v13 (grudzień) wraz z systemem masowego zarządzania dokumentami projektowymi po stronie serwera EKM.
 • 2011 – Ansys zostaje członkiem Business Software Alliance
 • 2012 – wypuszczona zostaje wersja v14.0 (luty) z możliwościami obliczeń na kartach graficznych GPU.
 • W maju 2012 – Ansys przejmuje Esterel Technologies – wraz z narzędziami to wirtualnego projektowania i testowania sterowników
 • 2012 – wprowadzona na rynek zostaje wersja v14.5 (listopad). Z możliwościami programowania procedur normatywnych i automatyzacji symulacji w Python, równoległej optymalizacji, oraz szeregiem modułów dedykowanych, zwanych extensions.
 • 2013 – wprowadzono wersję 15.0 (grudzień), między innymi: z nowymi i szybszymi technikami podziału na elementy skończone, wsparciem GPU dla CFD, specjalnymi modelami wymiany ciepła, filmów olejowych, flatteru, modelami spalania paliw wraz z ruchem tłoka, optymalizacji topologi w CFD, analizą wilgoci, modułem zarządzania dużymi złożeniami i superelementami, narzędziami do mapowania wyników i adaptacji siatki w nieliniowych analizach mechanicznych, kontaktem typu gwint, modelem uszkodzenia warstwy wierzchniej w kontakcie, mechaniką pękania opartą o techniki T-stress i VCCT, modelem kompozytowych właściwości magnetycznych, i wysublimowanymi technikami modelowania pól wysokich częstotliwości HF, a także zaawansowanymi technikami modelowania sterowania, i odpowiedzi urządzeń mechatronicznych oraz rozbudowanym systemem zarządzania danymi EKM mogącym współpracować z popularnymi PLM.
 • 2014 (styczeń) – wraz z przejęciem firmy REACTION DESIGN włączony do ANSYS zostaje kod CHEMKIN-CFD, FORTÉ CFD oraz MODEL FUEL LIBRARY.
 • 2014 (czewiec) – fuzja ANSYS ze SpaceClaim. W ten sposób ANSYS zyskuje potężne narzędzie CAD.
 • 2015 (styczeń) – wydanie wersji v16, wnosi między innymi z XFEM, General Contact agorithm, ulepszony algorytm nieliniowego wyboczenia, narzędzie AIM, lepsza integracją SpaceClaim Direct Modeler, narzędzia bezpośredniej edycji siatki MES, metody analizy uszkodzenia kompozytu podczas wytwarzania, HPC dla podziału na elementy, oficjalne rozwiązania dla CoudComputing, Poprawki w Mesh-Morpher oraz Adjoint Solver, Specjalną numerykę dla bardzo wolnych przepływów, poprawa modeli oderwania strugi (Pb-Roe, Db-Roe, Rhie-Chow, Sharp), modeli turbulencji (SST-SBES, BSL-omega, RAND, RANS, SST), modeli dla akustyki i FSI, modeli przyściennych (LWF, EWF), modeli przepływu z cząsteczkami (DEM, DPM), erozji, modeli powierzchni swobodnych, losowe modele falowania, przepływu wielofazowego ze zmienną frakcją (sub-models), poprawa modelu sadzy, ulepszenia w narzędziach dla analizy urządzeń wirnikowych, modele przepływu polimerów, gum i elastomerów, oraz wiele, wiele innych
 • 2015 (kwiecień) - przejęcie aktywów Newmerical Technologies International, grupy inżynierów opracowujących narzędzia do analizy zjawiska oblodzenia skrzydeł w locie, wprowadzenie narzędzia ANSYS FENSAP-ICE.
 • 2015 (sierpień) – akwizycja Delcross Technologies – światowego lidera wśród producentów oprogramowania do projektowania anten i symulacji ich działania
 • 2016 (styczeń) - wersja 17.0, Między innymi wprowadza: zostaje otwarta dla wszystkich użytkowników możliwość tworzenia programowalnych dodatków ACT dla środowiska Workbench i AIM. Wprowadzono algorytm General Contact który automatyzuje wykrywanie kontaktów ciał w modelu w czasie symulacji. Poprawiono szybkość i zoptymalizowano pod kontem najnowszych procesorów Intel Xeon, oraz obliczeń na kartach graficznych nVidia CUDA, Intel and AMD (Beta).
 • 2016 (październik) – przejęcie KPIT medini Technologies AG, a wraz z nią przejęcie technologii badania i optymalizacji bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów elektronicznych. Przejęcie KPIT pozwoli na dalszy rozwój filozofii Projektowania w Oparciu o Symulację (Simulation Driven Product Development) dzięki zgodności produktów KPIT z ISO 26262 i standardem AUTOSAR.
 • 2017 (styczeń) - wersja 18.0 - ukierunkowanie na dostępność dla użytkownika, wprowadzono środowisko AIM mające za cel odbiorców, szeregowych pracowników bez większego doświadczenia, Zmiana filozofii licencjonowania nastawiano na nowy elastyczny system dystrybucji dużych i drogich pakietów. W środowisku funkcjonalnie znacznie poprawiono możliwość importu siatek do WB z Nastran, Abaqus i Fluent oraz plików CDB, oraz tworzenie modeli z wykorzystaniem technik super-elementów CMS. W Środowisku Workbench Mechanical między innymi poszerzono możliwości analiz mechaniki pękania (SIFS, J-integral, C*-Integral, T-Stress), Ponownie dodano optymalizację topologiczną dla statyki oraz analizy modalnej, udostępniono submodeling dla belek, poprawiono funkcje adaptacyjnych siatek w analizach nieliniowych, nareszcie w analizie harmonicznej można funkcje siły w Remote Point, rozwinięto funkcje mapowania wyników między różnymi siatkami, ważne z punktu widzenia Submodelingu oraz Multiphisics FSI, a także rozszerzono tę możliwość o importowanie rozkładu zmiennych stanu z modeli materiałowych. Umożliwiono eksport geometrii wprost z solvera Rigid Body, oraz tarcie w podstawowych wiązaniach kinematycznych. W dynamice Explicit umożliwiono użycie jednocześnie układów odniesienia Lagrange i Eulera (dla analiz interakcji FSI), umożliwiono dodawanie Remote Force, rozbudowano możliwości zadania funkcji obciążenia w czasie, rozbudowano kontakt krawędź do krawędzi oraz powierzchnia do krawędzi, zwiększono stabilność kroku czasowego i szybkość dla elementów solid. W Mechnical udostępniono możliwość eksportu siatki i wyników do pliku w formacie ANSYS Viewer File (AVZ) co daje możliwość przeglądania wyniku bez instalacji pakietu ANSYS. W analizie pól sprzężonych udostępniono dyfuzję przez elementy kontaktowe, co w rezultacie umożliwia analizy procesów elektrodyfuzji, termodyfuzji, oraz migracji wywołanej naprężeniem, a także uwzględnienie termicznych i wywołanych dyfuzją naprężeń.

Oferta[edytuj]

Lista przykładowych zastosowań ANSYS:

 • Analizy pola przemieszczenia i naprężenia (zagadnienia liniowe, jak i nieliniowe, statyczne i dynamiczne, mechanika gruntów, wyznaczenie rezonansu, współczynników bezpieczeństwa, analiza uplastycznienia aż po zerwanie i separację)
 • Analizy stateczności konstrukcji (liniowe i nieliniowe wyboczenie, stany post-wyboczeniowe)
 • Analizy uszkodzenia (pełzanie, zmęczenie materiału, pękanie, erozja, puchnięcie)
 • Analizy pływów i dyfrakcji hydrodynamicznej (wyznaczenie spektrum obciążenia od falowania morza np dla posad elektrowni wiatrowych lub kadłubów statków, interakcja wielu pływających obiektów z falami, pływanie ciał, jak i ich układy zakotwiczenia, kable i liny w falującej wodzie, wpływ głębokości wody na fale)
 • Analizy sterowania (testowanie sterowników)
 • Analizy dynamiki układów wieloczłonowych (wyznaczenie sił, przemieszczeń, przyspieszeń dla mechanizmów traktowanych jako bryły sztywne, jak i jako bryły podatne, szacowanie tłumienia układu)
 • Analizy przetwórstwa i wytwarzania (ekstruzja gumy, dmuchanie szkła, ekstruzja polimerów, gięcie, cięcie i tłoczenie metali, skręcanie, spawanie, klejenie, wytwarzanie elementów kompozytowych)
 • Analizy transferu ciepła (nagrzewanie, chłodzenie, zmiana fazy w stanie ciekłym i stałym, proces solidyfikacji, hartowanie)
 • Analizy dyfuzji (penetracja wilgoci (zjawisko higroskopijności), penetracja pierwiastków azotowanie, nawęglanie, borowanie)
 • Analizy przepływu płynów CFD (jedno i wielofazowe, dokładne modele turbulencji np. RANS, konwekcji, jak i radiacji w gazach oraz ciałach stałych, przepływ zanieczyszczonych mediów z fazą stałą, osiadanie pyłu w kanałach, erozja itp.)
 • Analizy elektryczne (rozkład ładunku, potencjał elektryczny, kondensatory, trajektoria cząstek)
 • Analizy magnetyczne (rozkład i natężenie pola, soczewki, magnesy)
 • Analizy elektromagnetyczne LF (silniki, dławik i, prądnice)
 • Analizy elektromagnetyczne HF (anteny, zagadnienia mikrofalowe, EMI, kompatybilność elektromagnetyczna, analiza zakłóceń w układach szybkoprzełączających, ryzko przeskoku iskry, analiza zmęczenia termomechanicznego złącz lutowanych (BallGrid))
 • Analizy mechatroniczne m.in.: sterowanie układami i systemami, testowania sytuacji awarii
 • Analizy akustyki (rozpraszanie fal, dyfrakcja, odbicie, natężenie dźwięku, pochłanianie dźwięku, generacja dzwięku przez przepływ, oraz generacja przez dragania i ruch maszyn)
 • Analizy urządzeń wirnikowych (analiza stateczności wirujących wałów giętkich, łopatek turbin, analiza drgań wywołanych przepływem, flatter, analiza zerwania strugi, przeciągnięcie, niewywarzenie, analizy Campbella, Bode, stateczności łożysk)
 • Optymalizacja (algorytmy genetyczne, programowanie nieliniowe, wieloobiektowe algorytmy gradientowe, sieci neuronowe, optymalizacja logiczna Boolean)
 • Analizy niezawodności (metoda Monte Carlo six sigma)
 • Analizy pól sprzężonych (elektro-termo-mechaniczne np. hartowanie indukcyjne, spawanie, piezoelektryczność i piezo-oporność, efekt Peltiera, zjawisko Seebecka, interakcji ciało stałe-ciecz, efekt pamięci kształtu, zjawisk magneto-mechanicznych, napór cząsteczek i erozja, sprzężenie 0D z 3D, układy sterowania oraz modele zredukowane (ROM))
 • Analizy kinetyki reakcji chemicznych i modele matematyczne reakcji (ChemKin)
 • Analizy silników spalinowych (Forte, analiza mocy, spalania, dopalenia mieszanki gazów, sterowania zapłonem itp.)
 • Symulacje oblodzenia struktur poruszających się w wilgotnym powietrzu, odkładanie lodu na skrzydłach samolotów, konstrukcji wsporczych

Sposób licencjonowania i nazwy programów[edytuj]

Do 17.2: CFX, Flunet, Icem-CFD, Autodyn, Icepack, SpaceClaim, Aqua, Ansoft Maxwell, HFSS, Designer, MAPLD: (MP ME ST PR PRN DS EM DY PP EME MFS)

Po 17.2: CFD Enterprise, CFD Enterprise Solver, CFD Premium, CFD PrepPost, FENSAP-ICE, Electronics, Autodyn, ANSYS DesignSpace, Mechanical Pro, Mechanical Premium, Mechanical Enterprice MAPLD: (DesSpc | Pro | Premium | Enterprise | Ent PP | Ent Solver | DYNA)

Kompatybilność z formatami CAD[edytuj]

Oprogramowanie ANSYS działa głównie w oparciu o silnik geometrii Parasolid, jednak możliwe jest wprowadzenie geometrii z innych formatów. Poniżej lista obsługiwanych formatów plików CAD przez wybrane wersje środowiska ANSYS Workbench.

17.2 CAD versions supported 18 [1]
ACIS (*.sat, *.sab) R1 — 2016 1.0 2017
ANSYS BladeGen (BladeGen, BladeEditor, and DesignModeler) 13, 14, 14.5 (reader)
ANSYS Part Manager (*.pmdb) 17.2 18
AutoCAD (*.dwg, *.dxf)

AutoCAD Reader (*.dwg, *.dxf)

AutoCAD Associative Geometry Interface (*.dwg, *.dxf)

2.5 - 2016 (reader)

2016 (plug-in)

AutoCAD LT - not supported

2016 (reader)

2015 and 2016 (plug-in)

Autodesk Inventor (*.ipt, *.iam)

Autodesk Inventor Reader (*.ipt, *.iam) Autodesk Inventor Associative Geometry Interface (*.ipt, *.iam)

.ipt (6 — 2016), .iam (11 — 2016) (reader)

2015 and 2016 (plug-in)

2016 and 2017 (plug-in)

2017 (Plug-in)

CATIA V4 Reader (*.model, *.exp, *.session) 4.1.9 — 4.2.4 (reader) 4.2.4 (reader)
CATIA V5 Reader (*.CATPart, *.CATProduct)

CATIA V5 Associative Geometry Interface (*.CATPart, *.CATProduct)

( CADNexus CAPRI CAE Gateway V3.22.0 (Plug-in) )

V5R8 – V5–6R2016 (Windows) and V5R10 – V5–6R2016 (Linux) (reader)

V5R2 — V5–6R2016 (plug-in)

V5–6R2016 (reader)
CATIA V6 Reader (*.3dxml) R2010x — R2015x R2015x (reader)
Creo Elements/Direct Modeling (*.pkg, *.bdl, *.ses, *.sda, *.sdp, *.sdac, *.sdpc) Creo Elements/Direct 18.1 or 19.0 18.1, 19 (plug-in)
Creo Parametric (*.prt, *.asm)

Creo Parametric Reader (*.prt, *.prt.*, *.asm, *.asm.*) Creo Parametric Associative Geometry Interface (*.prt, *.asm)

16 — Creo 3.0 (reader) 18.1, 19 (plug-in)
ANSYS DesignModeler (.agdb) 8 - 17.2 18
GAMBIT (*.dbs) 2.4.6 (reader)
IGES (*.igs, *.iges) 4.0,5.2, 5.3 (reader)
JT Reader (*.jt) 10.0 (reader)
Monte Carlo N-Particle (*.mcnp) (reader)
NX (*.prt)

NX Reader (*.prt) NX Associative Geometry Interface (*.prt)

10.0 (reader)

9.0 10.0 11.0 (plug-in)

Parasolid (*.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin) 27 (reader)
Rhinoceros (*.3dm) V5.020 (reader)
SketchUp (*.skp) V2014 (reader)
Solid Edge (*.par, *.asm, *.psm, *.pwd)

Solid Edge Reader (*.par, *.asm, *.psm) Solid Edge Associative Geometry Interface (*.par, *.asm, *.psm, *.pwd)

ST8 (reader)

ST9 - ST9 Update 3, ST8 (plug-in)

ST8 (reader)

ST9, ST8 (plug-in)

SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm)

SolidWorks Reader (*.sldprt, *.sldasm) SolidWorks Associative Geometry Interface (*.sldprt, *.sldasm)

2016-2017 (plug-in)

2016 (reader)

SpaceClaim (*.scdoc) (Not supported for ICEM CFD)

SpaceClaim Associative Plug-In

2017
STEP (*.stp, *.step) AP203, AP214
Teamcenter Unified Architecture 11.2 (NX 10.0 only)

Unified Architecture 10.1.0.1

(NX 9.0, 8.5.2 MP1)

Linki zewnętrzne[edytuj]