Alfabet baszkirski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alfabet baszkirski (baszk. башҡорт яҙыуы) – alfabet służący do zapisu języka baszkirskiego. Od czasu jego wprowadzenia kilkukrotnie zmieniano jego postać graficzną. Współczesne pismo baszkirskie opiera się na cyrylicy. W historii pisma baszkirskiego można wyróżnić trzy etapy:

 • XIX w. – początek XX w. – pierwsze próby wprowadzenia alfabetu na bazie pisma arabskiego i cyrylicy
 • 1923–1930 – alfabet baszkirski oparty na arabskim
 • 1930–1940 – alfabet baszkirski oparty na łacińskim
 • od 1940 – alfabet stworzony na podstawie cyrylicy

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki[edytuj | edytuj kod]

Genealogia baszkirskiego rodu Jurmaty z XVI w. - przykład tekstu w języku turki

Do połowy XIX w. językiem piśmiennictwa baszkirskiego był język turki i jego lokalna odmiana: język starotatarski. W języku turki napisano wiele dzieł literatury baszkirskiej, m.in. utwory XIX-wiecznych poetów A. Kargały, T. Jałsygułowa, Ch. Salichowa, G. Sokoroja, Akmułły, M. Umietbajewa i innych. Do zapisu turki wykorzystywano alfabet arabski. W literaturze powstałej w tamtych czasach można znaleźć wiele cech charakterystycznych dla mówionego języka baszkirskiego[1][2].

W 1869 r. Mirsalikh Bekczurin opublikował pierwszą baszkirską gramatykę pt. „Naczalnoje rukowodstwo k izuczeniju arabskogo, piersidskogo i tatarskogo jazykow s narieczijami bucharcew, baszkir, kirgizow i żytielej Turkiestana”. W tejże książce, napisanej w dialekcie południowym języka baszkirskiego przy wykorzystaniu pisma arabskiego, autor umieścił bajkę pt. „Батыр батша əкиəте”[3].

W latach 60. XIX w. misjonarz i pedagog N. I. Ilimskij w swojej pracy „Wstupitielnoje cztienije w kurs turiecko-tatarskogo jazyka” zaproponował zastosowanie cyrylicy do zapisu alfabetu baszkirskiego. Na podstawie tej pracy na przełomie XIX i XX w. opublikowano szereg projektów baszkirskich alfabetów[4]. Autorem pierwszego z nich, wydanego w 1892 r. w Orenburgu, był W. W. Katarinskij (przedruk w 1898 r. i 1906 r.). Alfabet zawarty w projekcie wspomnianego autora zawierał wszystkie litery ówczesnego alfabetu rosyjskiego (oprócz ё, й, ѳ, ѵ), a także dodatkowe litery ä, г̇, ҥ, ö, ӳ. W wydanym przez A. G. Biessonowa w 1907 r. w Kazaniu „Bukwarie dla baszkir” również uwzględniono litery alfabetu rosyjskiego (poza ё, й) oraz dodatkowe litery ä, г̣, д̣, ҥ, ö, с̣, ӱ. Jeszcze jedną propozycję alfabetu stworzył na przełomie XIX i XX w. N. F. Katanowy; dla oddania dźwięków języka baszkirskiego zaproponował on litery z umlautem (ӓ – /ә/, ӧ – /ө/, ӟ – /ҙ/, к̈ – /ҡ/, ӱ – /ү/ itd.). Ten alfabet pozostał jedynie w formie rękopisu[3]. W 1912 r. M. A. Kułajew wydał książkę pt. „Osnowy zwukopodrażanija i azbuka dla baszkir” (przedruk w 1919 r.), w której wykorzystał zapis cyrylicą. Na potrzeby oznaczenia dźwięków języka baszkirskiego stworzył własne litery[5]. Ostatecznie żaden z opisanych projektów nie znalazł szerszego uznania[6].

Pismo arabskie[edytuj | edytuj kod]

W lipcu 1921 r. na Drugim ogólnobaszkirskim kongresie sowietów postanowiono podjąć działania mające na celu stworzenie alfabetu dla języka baszkirskiego jako języka państwowego Baszkirskiej ASRR. W grudniu 1922 r. w Akademickim centrum Ludowego komisariatu edukacji Baszkirskiej ASRR powołano komisję celem opracowania alfabetu. Komisji przewodniczył Sajfi Ufały, a pozostałymi członkami byli G. Szonasi, S. Ramiew i inni. Podstawą nowego alfabetu był tatarski „alfabet średni” stworzony w oparciu o arabski, zaproponowany przez G. Ibragimowa w 1911 r. Komisja dostosowała ten alfabet do potrzeb baszkirskiej fonetyki: zrezygnowano z liter wykorzystywanych tylko w zapożyczeniach z języka arabskiego oraz zmodyfikowano pisownię samogłosek. Wprowadzono pisownię samogłosek na początku słowa ze znakiem diakrytycznym hamza (‬). Nie uwzględniono rozróżnienia samogłosek przednich i tylnych w piśmie (przykładowo و‬ oznaczało zarówno /у/, jak i /ү/; ۇ‬ – /о/ i /ө/ itd.)[6].

Alfabet zawierał następujące litery: ي ھ ۋ و ن م ل ڴ گ ک ق ف ﻉ ش س ژ ز ر ﺫ د ﺡ ﺝ ث ﺕ پ ب‬ dla spółgłosek i ئ ي ۇ و ﻪ ا‬ dla samogłosek. Na przełomie lat 1923–1924 alfabet ten został oficjalnie zatwierdzony. W marcu 1924 r. dokonano drobnych zmian dotyczących zapisu dźwięków /ы/ i /э/] na początku słowa. Alfabet oparty na arabskim obowiązywał do 1930 r.[5][6]

Pismo łacińskie[edytuj | edytuj kod]

Baszkirski podręcznik dla szkoły podstawowej zapisany alfabetem łacińskim, 1934 r.

Równolegle z przyjęciem alfabetu arabskiego pojawiły się pomysły zakładające wprowadzenie pisma opartego na łacińskim. Po raz pierwszy kwestię latynizacji pisma baszkirskiego podniesiono w Centrum akademickim w czerwcu 1924 r., a już w październiku stworzono pierwszy projekt[6] (nieco wcześniej, w lipcu, tatarscy naukowcy zaproponowali wspólny zlatynizowany alfabet tatarsko-baszkirski[7]). Po tym projekcie powstało jeszcze kilka następnych. Zasugerowano użycie następujących liter dla oddania dźwięków: /h/ – h, /х/ – ħ, /ы/ – ȗ, ә, /ң/ – n̑, /ш/ – ŝ, /ҫ/ – t', /ый/ – î, /ж/ – ĵ, /w/ – ŭ, /җ/ – ĝ, j[5].

W czerwcu 1927 r. Komitet nowego alfabetu tureckiego zatwierdził wprowadzenie do użytku nowego alfabetu — yanalifu. Po jego wprowadzeniu zmodyfikowano zlatynizowany alfabet baszkirski. 6 lipca 1930 r. Baszkirski centralny komitet wykonawczy Baszkirskiej ASRR oficjalnie przyjął ten alfabet; w tym samym roku wydano nowe zasady pisowni. Później wprowadzono niewielkie zmiany - w maju 1933 r. na konferencji Instytutu języka i literatury Baszkirów usunięto literę Çç, a w 1938 r. - digraf ьj. 3 marca 1939 roku pojawiły się nowe zasady pisowni języka baszkirskiego alfabetem łacińskim[6].

Po reformie w latach 1938—1939 baszkirski alfabet oparty na łacińskim miał następującą postać[6]:

A a B ʙ C c D d Latin capital letter bashkir Dh.svg đ E e Ə ə F f G g Ƣ ƣ H h I i
J j K k L ʟ M m N n Ꞑ ꞑ O o Ɵ ɵ P p Q q R r S s
Ş ş T t Latin capital letter T with bowl.svg Latin small letter bashkir Th.svg U u V v X x Y y Z z Ƶ ƶ Ь ь '

Cyrylica[edytuj | edytuj kod]

Dwujęzyczna tablica z nazwą ulicy w mieście Agidel

W sierpniu 1938 r. biuro Regionalnego komitetu baszkirskiego KPZR podniosło kwestię przejścia z zapisu języka baszkirskiego alfabetem łacińskim na zapis cyrylicą. Rozpoczął się rozwój nowego systemu pisma. Największy spór budził zapis dźwięków /йы/, /йе/; /йа/, /йә/; /йо/ /йө/ – zasugerowano, aby oznaczać je odpowiednio literami е, я oraz ё. Ostatecznie wniosek ten został odrzucony. Kolejnym problemem był zapis specyficznych dźwięków języka baszkirskiego; poniżej przedstawiono kilka propozycji oraz ostateczną wersję[5].

Wersja
ostateczna
Propozycje
ә э, ӓ, ā
ү ӳ, уь, ӱ, ӯ
һ һь, хъ, гх, ҳ, хь
ҙ дз, д́, дь, q, ӟ, дъ
ҫ с̈, сь, ԑ, ц, с́, тсь
ө ӧ, оь, ő, ō, ǫ
ң нг, нъ, ң, н́, н̄, ҥ
ғ гь, v, гг, ѓ
ҡ кь, k, кк, к̄

23 listopada 1939 r. nowy alfabet został zatwierdzony przez Prezydium Rady Najwyższej Baszkirskiej ASRR, a w 1940 roku został wprowadzony do użytku. W 1950 roku wprowadzono literę Ё ё[6]. W 1981 r. wprowadzono nowe zasady ortografii, które wprowadziły nową zasadę pisowni litery Ю ю – od czasu zmiany zaczęła ona oznaczać wyłącznie dźwięk /йу/. Dźwięk /йү/, dotychczas oznaczany również literą Ю, zaczęto zapisywać przy pomocy liter йү[8].

Współczesny alfabet[edytuj | edytuj kod]

Źródło: [9]

Litera MAF Litera MAF Litera MAF
А а (а) [ɑ], [ä] Б б (бэ) [b], [β] В в (вэ) [w], [v]
Г г (гэ) [g] Ғ ғ (ғы) [ɣ] Д д (дэ) [d]
Ҙ ҙ (ҙе) [ð] Е е (е) [jɘ][a],
[ɘ], [je], [e][b]
Ё ё (йо) [jo][b]
Ж ж (жэ) [ʐ], [ʒ] З з (зэ) [z] И и (и) [i]
Й й (ҡыҫҡа и) [j] К к (ка) [k] Ҡ ҡ (ҡы) [q]
Л л (эль) [ɫ], [l] М м (эм) [m] Н н (эн) [n]
Ң ң (эң) [ŋ] О о (о) [ʊ̞], [o][b] Ө ө (ө) [ø]
П п (пэ) [p] Р р (эр) [r] С с (эс) [s]
Ҫ ҫ (ҫе) [θ] Т т (тэ) [t] У у (у) [u]
Ү ү (ү) [y] Ф ф (эф) [f] Х х (ха) [χ]
Һ һ (һы) [h] Ц ц (цэ) [ʦ] Ч ч (че) [ʧ]
Ш ш (ша) [ʂ], [ʃ] Щ щ (ща) [ɕ][b] Ъ ъ (ҡалын
айырыу билдәһе)
[ʔ]
Ы ы (ы) [ɯ] Ь ь (нәҙек
айырыу билдәһе)
[ʲ] Э э (э) [e]
Ә ә (ә) [æ] Ю ю (йу) [ju] Я я (йа) [ja]

Porównanie alfabetów[edytuj | edytuj kod]

Porównanie alfabetów baszkirskich[6][5]

Cyrylica
(с 1940)
Łacinka
(1930—1940)
Łacinka
(1924, projekt[10])
Alfabet
Kułajewa
Pismo
arabskie
А а A a A a А а ا
Б б B ʙ B b Б б ب
В в V v V v - ۋ
Г г G g G g Г г گ
Ғ ғ Ƣ ƣ Ĝ ĝ Cyrillic capital letter split by middle ring Ghe.svg Cyrillic small letter split by middle ring Ghe.svg ع
Д д D d D d Д д د
Ҙ ҙ Đ đ Dh dh Cyrillic capital letter byelorussian-ukrainian I with curve at bottom.svg Cyrillic letter small capital byelorussian-ukrainian I with curve at bottom.svg ذ
Е е E e - Ь ь, Cyrillic capital letter Je with inverted belt.svg Cyrillic letter small capital Je with inverted belt.svg ئ
Ё ё - - - -
Ж ж Ƶ ƶ Ƶ ƶ Ж ж ژ
- Ç ç (do 1933) J j - ج
З з Z z Z z З з ز
И и I i I i И и ي
Й й J j - Ј ј ى
К к K k K k К к ک
Ҡ ҡ Q q Q q Һ һ ق
Л л L l L l Л л ل
М м M m M m М м م
Н н N n N n Н н ن
Ң ң Ꞑ ꞑ Ꞑ ꞑ Ҥ ҥ ڴ
О о O o O o Cyrillic capital letter open at bottom O.svg ɷ ۇ
Ө ө Ө ө Ö ö Ꞝꞝ ۇ
П п P p P p П п پ
Р р R r R r Р р ر
С с S s S s С с س
Ҫ ҫ Latin capital letter T with bowl.svg Latin small letter bashkir Th.svg Th th Cyrillic capital letter long Es.svg Cyrillic small letter long Es.svg ث
Т т T t T t Т т ت
У у U u U u У у و
Ү ү Y y Ü ü Cyrillic capital letter script U.svg Cyrillic letter small capital script U.svg و
Ф ф F f F f Ф ф ف
Х х X x X x Х х ح
Һ һ H h H h Cyrillic capital letter bashkir Ha.svg Cyrillic small letter bashkir Ha.svg ھ
Ц ц - - - -
Ч ч C c C c - چ
Ш ш Ş ş Ç ç Ш ш ش
Щ щ - - - -
- ьj (do 1939) Y y - ي
Ъ ъ - - - -
Ы ы Ь ь Ә ә Ъ ъ ئ
Ь ь - - - -
Э э - - Ь ь ئ
Ә ә Ә ә E e Cyrillic capital letter script A.svg Cyrillic small letter script A.svg
Ю ю - - - -
Я я - - - -
- V v W w - و
- - Э э - -

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. na początku wyrazu
 2. a b c d w zapożyczeniach z języka rosyjskiego

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jazyki Rossijskoj Fiedieracyi i sosiednich gosudarstw. T. 1. Moskwa: Nauka, 2001, s. 173–176. ISBN 5-02-022647-5.
 2. Pisʹmiennyje jazyki mira. Rossijskaja Fiedieracyja. Moskwa: 2000, s. 74.
 3. a b Ł.M. Chusainowa, Ałfawity baszkirskogo jazyka w XIX - naczale XX wkow, wyd. 203, t. 3, Wiestnik Orienburgskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta, s. 37–42 (ros.).
 4. R. M. Łatypowa: Diejatielnostʹ N. I. Ilminskogo w sozdanii baszkirskogo ałfawita (ros.). Universum: fiłołogija i iskusstwowiedienije, 2014. [dostęp 2018-08-21].
 5. a b c d e Ҡ. З. Әхмәров: Башҡорт яҙыуы тарихынан. Ufa: Kitap, 2012. ISBN 978-5-295-05619-2.
 6. a b c d e f g h A. G. Biiszew: O baszkirskom ałfawitie // Woprosy sowierszenstwowanija ałfawitow tiurkskich jazykow SSSR. Moskwa: Nauka, 1972, s. 49–58.
 7. M. Z. Zakijew: Tiurko-tatarskoje pisʹmo (istorija, sostojanije i pierspiektiwy). Moskwa: Insan, 2005, s. 71.
 8. Ł.M. Chusainowa, Iz istorii stanowlenija i razwitija baszkirskoj orfografii, wyd. 191, t. 3, Wiestnik Orienburgskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta, 2016, s. 54–58 (ros.).
 9. Z. G. Uraksin: Ałfawit (ros.). Baszkirskaja encykłopiedija. [dostęp 2018-08-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-12-26)].
 10. Projekt alfabetu tatarsko-baszkirskiego opublikowano w gazecie „Jeszcze” 18 lipca 1924 r.