Dowód rejestracyjny pojazdu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dowód rejestracyjny pojazdudokument przewidziany przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym[1], wydawany przez odpowiedni organ administracji publicznej właścicielowi pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy podczas rejestracji. Obowiązek jego posiadania obejmuje właściciela pojazdu, jak i osobę prowadzącą pojazd (kierowcę) za zgodą właściciela.

Od 1 października 2004 roku wydawany jest nowy dowód rejestracyjny, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 4 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Dowód rejestracyjny odpowiada wymogom znowelizowanej dyrektywy Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Dowód rejestracyjny jest dokumentem papierowym oraz trzyskrzydełkowym w układzie poziomym. Kolorystyka tła dokumentu utrzymana jest w tonacji błękitno-żółtej. Awers dokumentu laminowany jest folią transparentną, służącą do zabezpieczenia spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego przed uszkodzeniami. Wymiary dowodu rejestracyjnego w układzie poziomym to 218 × 105 mm, natomiast po złożeniu – ok. 73 × 105 mm. Dowody rejestracyjne produkuje oraz personalizuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

W Polsce do 30 września 2018 roku nałożony był prawny obowiązek posiadania przez kierowcę podczas jazdy dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dnia 1 października 2018 roku obowiązek ten został zniesiony. Kierowca nie musi mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli. Zmiany te dotyczą również posiadania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC[2].

Przy rejestracji pojazdu zwykle wydawane są nowe tablice rejestracyjne wraz z nalepką legalizacyjną. Jest to holograficzna i samoprzylepna etykieta, posiadająca wiele zabezpieczeń przed próbami fałszowania. Odklejenie od podłoża powoduje rozwarstwienie, uniemożliwiające jej ponowne wykorzystanie. Nalepka składa się z trzech części: A, B i C. Części A i B znaku naklejane są na stałych tablicach rejestracyjnych; część C wklejana jest do dowodu rejestracyjnego[3]. Na nalepce jest kod składający się z liter NL, znaku /, trzech liter i siedmiu cyfr.

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Pola dowodu rejestracyjnego[edytuj | edytuj kod]

Dowód zawiera pola do personalizacji. Część z pól nie jest opisana, a jedynie oznaczona kodem literowo-cyfrowym[4]:

 • ORGAN WYDAJĄCY – nazwa i adres,
 • A – numer rejestracyjny pojazdu,
 • B – data pierwszej rejestracji pojazdu,
 • C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
  • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego[a],
  • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.2.3 – adres właściciela pojazdu,
 • D – dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
  • D.1 – marka pojazdu,
  • D.2 – typ pojazdu:
   • — – wariant, jeżeli występuje,
   • — – wersja, jeżeli występuje,
  • D.3 – model pojazdu,
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu[b], wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
 • G – masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
 • H – okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
 • L – liczba osi,
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
 • P.1 – pojemność silnika (w cm³),
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika (w kW),
 • P.3 – rodzaj paliwa[c] lub źródła mocy,
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
 • S.2 – liczba miejsc stojących, jeżeli występują,
 • X – potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”.

Dowód rejestracyjny pojazdu zawiera kwadratowe pole z dwuwymiarowym kodem typu Aztec. Oznakowanie to służy do automatycznego i bezbłędnego wprowadzania danych z dokumentów do systemów informatycznych zakładów ubezpieczeń. Aztec Code zawiera dane tekstowe w kodowaniu UCS-2 LE skompresowane algorytmem NRV2E (wariant 8-bit z dodaniem do wyniku czterech pierwszych bajtów określających długość rozkompresowanego pliku) i zapisane w kodowaniu Base64.

W dokumencie jest także, podzielony na trzy linie po trzydzieści osiem znaków, zapis podstawowych danych z dowodu:

 • litery: D, R, P, O, L; czterocyfrowy kod terytorialny wystawcy; seria i numer dowodu; numer PESEL lub REGON właściciela;
 • numer VIN pojazdu;
 • numer rejestracyjny; kod ITS (z katalogu Instytutu Transportu Samochodowego).

Każda linia zakończona jest cyfrą kontrolną, obliczoną według normy ICAO nr 9303[5].

Dowody rejestracyjne nowego wzoru wydawane były od 1 października 2004 roku. W ciągu pierwszych pięciu lat wydano ich ok. 22,3 mln[6]. Dnia 3 marca 2016 roku, niecałe dwanaście lat po wprowadzeniu nowego wzoru dowodu rejestracyjnego, PWPW wyprodukowała pięćdziesięciomilionowy egzemplarz dowodu rejestracyjnego[7].

Na dowodzie rejestracyjnym nadrukowana jest seria i siedmiocyfrowy numer bez cyfry kontrolnej:

 • 2004 – seria DR/BAA,
 • 2005 – seria DR/BAB,
 • 2006 – seria DR/BAC,
 • 2007 – seria DR/BAD,
 • 2008 – seria DR/BAE,
 • 2009 – seria DR/BAF,
 • 2010 – seria DR/BAG,
 • 2011 – seria DR/BAH,
 • 2012 – seria DR/BAI,
 • 2013 – seria DR/BAJ,
 • 2014 – seria DR/BAK,
 • 2015 – seria DR/BAL,
 • 2016 – seria DR/BAM,
 • 2017 – seria DR/BAN,
 • 2018 – seria DR/BAO,
 • 2019 – seria DR/BAP,
 • 2020 – seria DR/BAQ,
 • 2021 – seria DR/BAR,
 • 2022 – seria DR/BAS (do 15 maja 2022 roku),
 • 2022 – seria DR/BAT (od 16 maja 2022 roku).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Posiadacz dowodu rejestracyjnego – jest to podmiot, któremu organ rejestrujący wydał dowód rejestracyjny uprawniający ten podmiot do poruszania się pojazdem w ruchu, i jest to:
  a) właściciel pojazdu albo
  b) użytkownik pojazdu użytkowanego w drodze umowy leasingu.
 2. Maksymalna masa całkowita pojazdu jest największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta.
 3. Oznaczenie P.3 w dowodzie rejestracyjnym, oznaczające rodzaj paliwa:
  • P – benzyna
  • D – olej napędowy
  • M – mieszanka (paliwo-olej)
  • LPG – gaz płynny (propan-butan)
  • CNG – gaz ziemny sprężony (metan)
  • H – wodór
  • LNG – gaz ziemny skroplony (metan)
  • BD – biodiesel
  • E85 – etanol
  • EE – energia elektryczna
  • 999 – inne

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988)
 2. 1 października 2018 r. kierowcy pojadą bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC [online], 2 lipca 2018 [dostęp 2018-09-26] (pol.).
 3. Dokumenty rejestracyjne
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2004 r. nr 110, poz. 1169)
 5. Dowód rejestracyjny pojazdu [online] [dostęp 2019-07-13] (pol.).
 6. Archiwum - PWPW S.A [online], ww1.pwpw.pl [dostęp 2018-07-13] (ang.).
 7. PWPW 50 milionów dowodów rejstracyjnych [online], www.pwpw.pl [dostęp 2018-07-13] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]