Przejdź do zawartości

Droga (topologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogaciągłe przekształcenie z przedziału jednostkowego w przestrzeń topologiczną. Pętlą nazywa się drogę, której początek i koniec pokrywają się[1]. Ich parametr, szczególnie przy homotopiach, nazywa się niekiedy czasem.

Definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech oraz niech będzie przestrzenią topologiczną. Drogą nazywamy ciągłe przekształcenie

Punktem początkowym drogi jest a końcowym Często mówi się o „drodze z do ”, co oczywiście oznacza, że punkty te są odpowiednio początkowym i końcowym danej drogi.

Pętlą zaczepioną w nazywa się drogę z do Równoważnie można określić ją jako drogę taką, że lub jako ciągłe odwzorowanie okręgu jednostkowego w przestrzeń, czyli Ostatnia równoważność wynika z tego, że może być rozważane jako przestrzeń ilorazowa z utożsamionymi punktami i

Zbiór pętli w zaczepionych w nazywamy przestrzenią pętli i oznaczamy symbolem

Drogowa spójność[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: przestrzeń spójna.

Przestrzeń topologiczną, w której dla jej dowolnych dwóch punktów istnieje droga je łącząca, nazywa się drogowo spójną. Każda przestrzeń może zostać rozbita na zbiór drogowo spójnych składowych, który oznaczany jest często

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Należy pamiętać, że droga nie jest tym samym co jej obraz. Oznacza to, że nie jest tylko podzbiorem który wygląda jak krzywa, ale przede wszystkim odwzorowaniem z daną parametryzacją. Przykładem mogą być odwzorowania oraz będące dwiema różnymi drogami z do na prostej rzeczywistej.

Przestrzenie z wyróżnionym punktem[edytuj | edytuj kod]

Można także badać drogi i pętli w przestrzeniach topologicznych z wyróżnionym punktem, które są ważnymi obiektami w teorii homotopii. Niech będzie taką przestrzenią, drogą w nazywa się te drogi w których punktem początkowym jest Analogicznie pętlą w nazywa się pętle zaczepione w

Homotopia[edytuj | edytuj kod]

Homotopia między dwiema drogami.
 Osobny artykuł: homotopia.

Homotopia dróg i pętli jest niezwykle ważnym środkiem badawczym w dziale topologii algebraicznej, nazywanym teorią homotopii. Homotopia między drogami jest uściśleniem intuicji ciągłej deformacji drogi w jednostce czasu (którą jest przedział jednostkowy ) przy zachowaniu jej punktów końcowych.

Homotopia między pętlami zaczepionymi we wspólnym punkcie pozwala przyporządkować przestrzeni topologicznej z wyróżnionym punktem grupę podstawową. Okazuje się, że jeżeli wspomniana przestrzeń jest łukowo spójna, to wybór punktu zaczepienia jest nieistotny.

Drogi[edytuj | edytuj kod]

Homotopią dróg z do w nazywamy rodzinę dróg taką, że

  • i są stałe,
  • odwzorowanie dane wzorem jest ciągłe.

Pętle[edytuj | edytuj kod]

Homotopią pętli nazywamy homotopię łączącą oraz spełniającą warunek dla

Dla powyższej homotopii każda droga jest pętlą w zaczepioną w Należy pamiętać, że na homotopię pętli nakłada się dodatkowy warunek: mianowicie aby punkt zaczepienia nie ulegał przesunięciu.

Równoważność[edytuj | edytuj kod]

Drogi i pętle między którymi zachodzi homotopia, nazywa się homotopijnymi. Podobnie jak homotopia dowolnych przekształceń, homotopie dróg w i pętli w relacjami równoważności. Klasa równoważności drogi tej relacji nazywana jest klasą homotopii i oznaczana często

Składanie[edytuj | edytuj kod]

Załóżmy, że jest drogą z do zaś z do Złożeniem dróg i nazywamy drogę zdefiniowaną jako uprzednie przejście po a następnie po

Jeżeli rozważymy wszystkie pętle zaczepione w to złożenie dróg staje się działaniem dwuargumentowym. Złożenie dróg nie jest łączne z powodu różnic w parametryzacjach, jednakże jest łączne na poziomie homotopii, tj.

Grupa podstawowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: grupa podstawowa.

Składanie dróg określa na zbiorze klas homotopii pętli zaczepionych we wspólnym punkcie strukturę grupy, nazywanej grupą podstawową i oznaczaną

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. pętla, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-12].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • S. Betley, J. Chaber, E. i R. Pol, Topologia I wykłady i zadania, skrypt 2005.