Fundacja DEMOS

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fundacja DEMOS
Państwo  Polska
Data założenia 2002-07-03
Nr KRS 0000121390
brak współrzędnych

Fundacja DEMOS – organizacja pozarządowa non-profit, wspierająca młodych ludzi, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja tworzy zaplecze lokalowe do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i sportowej. Organizuje warsztaty dla liderów młodzieżowych oraz programy stypendialne. Rozwija także działalność wydawniczą zorientowaną na zagadnienia społeczne, edukacyjne i kulturowe. Fundacja DEMOS ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Fundacja wspiera Stowarzyszenie w zakresie rozwijania sieci placówek dziennych, całodobowych oraz wakacyjnych, a także w zakresie administracji częścią istniejących obiektów. Ważnym elementem współpracy jest pozyskiwanie przez DEMOS środków, które pozwalają tworzyć infrastrukturę na potrzeby działań statutowych Stowarzyszenia. Wychowankowie SIEMACHY, w ramach różnego rodzaju projektów, korzystają zarówno z obiektów zarządzanych przez DEMOS, jak i z oferty stypendiów czy warsztatów oferowanych przez Fundację. W ramach partnerstwa zrealizowano szereg innowacyjnych placówek i projektów. Inicjatorem powołania Fundacji był Kazimierz Augustyński.

Cele statutowe Fundacji[edytuj | edytuj kod]

 • Integracja, aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej dla wspólnego dobra
 • Wspieranie i propagowane samorządności, postaw prospołecznych i działalności na rzecz dobra społecznego.
 • Przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych kultur i religii
 • Propagowanie i wdrażanie idei zjednoczonej Europy
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i społecznego środowisk młodzieżowych.
 • Organizacja wolnego czasu młodzieży
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Wspieranie środowisk marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych
 • Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
 • Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia.
 • Popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, pedagogicznych, historycznych i ekonomicznych.
 • Prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej i charytatywnej.
 • Propagowanie zasad zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej.

Zarząd Fundacji[edytuj | edytuj kod]

ks. Andrzej Augustyński – Prezes Zarządu Fundacji

Irena Kruczek – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Anna Litwora – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Centrum Sportów Konnych

Stajnia dla 12 koni, zaplecze socjalne i noclegowe stanowią znakomite uzupełnienie działalności Stowarzyszenia SIEMACHA. Centrum rozpoczęło swoją działalność 10 października 2015 r. Jest doskonałym miejscem na aktywne spędzanie czasu, promowanie prozdrowotnych i prosportowych postaw wśród młodych ludzi.

Dom dziecka w Odporyszowie

Fundacja DEMOS po raz pierwszy w Polsce zrealizowała obiekt, który stanowi połączenie domu dziecka dla 14 wychowanków, placówki dziennej oraz infrastruktury sportowej (pływalnia i fitness). W bezpośrednim otoczeniu placówki znajduje się ponadto studio muzyczne i stolarnia wyposażona w drukarkę 3D. Oferta placówki jest bezpłatna.

Administrowanie placówkami dziennymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie SIEMACHA

Fundacja ściśle  współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA w ramach projektu „SIEMACHA w galeriach handlowych”. W 2012 roku Fundacja wyremontowała przekazany w dzierżawę przez Galerę Korona w Kielcach budynek i dostosowała do potrzeb placówki dziennej SIEMACHA Spot. Powstała w ten sposób funkcjonalna, atrakcyjna placówka, z której korzysta blisko 100 wychowanków dziennie. Fundacja administruje budynkiem, pozyskuje środki niezbędne do jego utrzymania i odpowiada za sprawy formalne związane z umową dzierżawy. Stowarzyszenie natomiast korzysta z obiektu realizując zadania społeczne określone w umowie z Miastem Kielce. Ponadto od listopada 2010 r. Fundacja zarządza budynkiem, w którym mieści się placówka dzienna, SIEMACHA Spot, a także Centrum Rozwoju Com-Com Zone prowadzone przez Stowarzyszenie SIEMACHA w Tarnowie obok Galerii Gemini Park.

Projekt „Korba”

Projekt Korba to inicjatywa dla ambitnych i przedsiębiorczych młodych ludzi, którzy chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie, szkole czy mieście. Dla tych, którzy mają mnóstwo pomysłów, pasję i zapał. Projekt Korba został zainicjowany przez dwie organizacje: Fundację DEMOS i Stowarzyszenie SIEMACHA. Projekt Korba realizowany jest w trzech województwach (śląskie, dolnośląskie i opolskie). Założeniem przedsięwzięcia jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Projekt ma sprawić, aby aktywni młodzi ludzie zdobyli umiejętności liderskie, które pozwolą im na podejmowanie ambitnych wyzwań i realizację nowatorskich działań we wszystkich zakątkach swojego województwa.

Projekt „Kurs na zmianę”

Projekt polega na finansowym wsparciu inicjatyw i działań mających na celu poprawę sytuacji materialnej wyodrębnionych grup społecznych oraz rozwój społeczności lokalnych, w tym też zmniejszania ubóstwa i głodu, walki z patologiami społecznymi i ich konsekwencjami, promowanie edukacji, ochrony środowiska oraz lokalnych tradycji i dziedzictwa regionalnego, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Ideą projektu jest dofinansowanie np. konferencji, akcji edukacyjnych i szkoleniowych oraz podobnych innych działań mających na celu szerzenie wiedzy, pomoc w rozwoju nie tylko młodzieży i ich rodzin ale również społeczności lokalnych w których mieszkają.

Projekt „Nasze dziedzictwo – Jan Wnęk, lotnik z Odporyszowa”

Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem było zintegrowanie społeczności lokalnej gminy Żabno wokół postaci zapomnianego pioniera lotnictwa i rzeźbiarza Jana Wnęka, który żył i tworzył na tym terenie w XIX wieku. Z materiałów fotograficznych i reporterskich zebranych w trakcie trwania projektu, powstał prestiżowy album pt. „Jan Wnęk”, który nie tylko opowiada historię tytułowego bohatera, ale również ilustruje jego dorobek rzeźbiarski, który przetrwał do naszych czasów.

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

 • Kryształy Soli (2007) dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w Małopolsce za całokształt działalności na rzecz środowisk młodzieżowych;
 • Grasz o staż (2008) – wyróżnienie od organizatorów „Grasz o staż” PricewaterhouseCoopers i Gazety Wyborczej za udział w XIII edycji konkursu

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

Jan Wnęk. Między niebem, a ziemią (Kraków, 2008)

Dziennikarstwo i Polityka (Kraków, 2009)