Gromada Bochnia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bochnia
gromada
1954–1973
Państwo  PRL
Województwo krakowskie
Powiat bocheński
Data powstania 6 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Bochnia
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 6
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 27
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Bochnia (alt. gromada Bochnia-Wieś[1]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[2] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[3], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[4][5].

Gromadę Bochnia z siedzibą GRN w mieście Bochnia (nie wchodzącym w jej skład) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[4] – w powiecie bocheńskim w woj. krakowskim, na mocy uchwały nr 18/IV/54 WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Kurów, Kolanów, Dołuszyce, Chodenice i Proszówki ze zniesionej gminy Bochnia oraz Krzyżanowice ze zniesionej gminy Rzezawa, a także przysiółek Rżyska z dotychczasowej gromady Baczków ze zniesionej gminy Mikluszowice; wszystkie jednostki w tymże powiecie[7]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

1 stycznia 1958 do gromady Bochnia-wieś przyłączono obszar zniesionej gromady Krzeczów[1].

1 stycznia 1959 z gromady Bochnia wyłączono część obszaru wsi Gorzków (pow. 48,8968 ha) oraz część obszaru wsi Krzyżanowice (pow. 8,4501 ha), włączając je do miasta Bochnia w tymże powiecie[9].

30 czerwca 1960 do gromady Bochnia przyłączono wieś Brzeźnica ze zniesionej gromady Brzeźnica[10].

1 stycznia 1969 z gromady Bochnia wyłączono wsie Chodenice i Kolanów włączając je do nowo utworzonej gromady Bochnia-Zachód w tymże powiecie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12][13]. 1 stycznia 1973 reaktywowano gminę Bochnia[14].

Zobacz też: gromada Bochnia-Zachód

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Uchwała Nr 36/IV/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 1957 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 1957 r., Nr. 11, Poz. 59)
 2. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 4. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr 18/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu bocheńskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
 8. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni z dnia 30 września 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 30)
 9. Dz.U. z 1958 r. nr 71, poz. 349
 10. Uchwała Nr 12/III/60 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 1960 r., Nr. 10, Poz. 55)
 11. Uchwała Nr XIV/79/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 1968 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz ustalenia siedzib gromadzkich rad narodowych w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 1968 r., Nr. 7, Poz. 66)
 12. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99) – ostatni wykaz gromad w Dzienniku Urzędowym WRN w Krakowie przed reaktywowaniem gmin
 13. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 14. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dz. Urz. WRN w Krakowie z 1972 r. Nr 18, Poz. 268)