Przejdź do zawartości

Grzegorz Szyrma

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grzegorz Szyrma
Рыгор Шырма
ilustracja
Data i miejsce urodzenia

20 stycznia 1892
Szakuny

Data i miejsce śmierci

23 marca 1978
Mińsk

Deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji
Okres

od 1955
do 1978

Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Białoruskiej
Okres

od 1926
do 22 stycznia 1937

Odznaczenia
Złota Gwiazda Bohatera Pracy Socjalistycznej Ludowy Artysta ZSRR
Order Lenina Order Lenina Order Rewolucji Październikowej Order Czerwonego Sztandaru Pracy Order „Znak Honoru”

Grzegorz Szyrma (biał. Рыгор Раманавіч Шырма, Ryhor Ramanawicz Szyrma, ros. Григорий Романович Ширма, Grigorij Romanowicz Szyrma; pseudonimy: R. Barawy, Wuczyciel, kryptonimy: W.M., W.–cz, H.Sz., R.Sz.; ur. 8 stycznia?/20 stycznia 1892 w Szakunach, zm. 23 marca 1978 w Mińsku) – dyrygent chórowy, folklorysta, działacz społeczny i muzyczny, wydawca, publicysta, literaturoznawca, nauczyciel narodowości białoruskiej; w okresie międzywojennym działacz białoruskiej mniejszości narodowej w II Rzeczypospolitej; w latach 1955–1978 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Młodość i działalność w II Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Białoruskiej; Grzegorz Szyrma drugi od lewej
Chór Soboru Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie, 1926 rok; Grzegorz Szyrma siedzi na skraju z prawej
Okręgowy zjazd Towarzystwa Szkoły Białoruskiej w Grodnie, 1928 rok; Grzegorz Szyrma drugi od prawej w środkowym rzędzie

Urodził się 20 stycznia (8 stycznia st. st.) 1892 roku we wsi Szakuny, w powiecie prużańskim guberni grodzieńskiej Imperium Rosyjskiego[1]. W latach 1911–1912 był słuchaczem dwuletnich kursów nauczycielskich w Święcianach[2]. Od 1912 roku pracował jako nauczyciel[1]. Pod koniec I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej[2]. W 1918 roku ukończył Siedlecki Instytut Nauczycielski, który był wówczas ewakuowany w związku z działaniami wojennymi do Jarosławia. Od 1919 roku pełnił funkcję dyrektora zorganizowanej przez siebie szkoły w obwodzie woroneskim Rosji. W 1922 roku powrócił w rodzinne strony, które znajdowały się wówczas w składzie Polski[1]. W 1924 roku organizował chór ludowy w Prużanie. W 1926 roku został nauczycielem Gimnazjum Białoruskiego w Wilnie[2]. Był założycielem i kierownikiem zespołów chórowych, w tym chórów Gimnazjum Białoruskiego i Białoruskiego Związku Studentów w Wilnie[1]. W późniejszym czasie został zwolniony z Gimnazjum[2]. Angażował się w działalność kulturalno-oświatową i literacko-publicystyczną białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Od 1926 do 22 stycznia 1937 roku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Białoruskiej (TSzB)[1]. W 1930 roku został na krótko aresztowany[2]. Towarzystwo znajdowało się pod głębokim wpływem nielegalnej w Polsce Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB), w związku z czym w 1933 roku cały jego zarząd Zarząd Główny został aresztowany pod zarzutem przygotowywania „komunistycznego spisku”. W wyniku procesu sądowego w dniach 1–4 lutego Grzegorz Szyrma został jednak uniewinniony[3]. Od tego samego roku[2] był organizatorem, wydawcą i autorem białoruskojęzycznego drukowanego organu Towarzystwa – czasopisma „Letapis TBSz”, przemianowanego potem na „Biełaruski Letapis[1]. W połowie lat 30. jako jeden z pierwszych działaczy kultury poparł program Frontu Ludowego[1]. Współpracował jako publicysta z utworzonym z inicjatywy KPZB białoruskojęzycznym czasopismem „Nasza Wola[1]. Publikował do 1939 roku na łamach lewicowych „Sygnałów[4] i dziecięcego lewicowego białoruskojęzycznego czasopisma „Snapok[5]. Wspierał twórczość poetów białoruskiej mniejszości narodowej, prowadził audycje dla tej mniejszości w Polskim Radiu, współpracował ze śpiewakiem Michałem Zabejdą-Sumickim[1]. Zdaniem autorów Encykłapiedyi historyi Biełarusi podlegał prześladowaniom ze strony polskich władz[1].

Działalność w Białoruskiej SRR[edytuj | edytuj kod]

Dom na ul. Sowieckiej w Mińsku, w którym po wojnie mieszkał Grzegorz Szyrma

Po włączeniu ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w skład Białoruskiej SRR Grzegorz Szyrma przyjął postawę lojalną wobec władz radzieckich. W 1940 roku zorganizował i stanął na czele Państwowej Akademicznej Kapeli Chórowej[1]. W 1941 roku został aresztowany przez władze radzieckie i trafił do aresztu śledczego w podziemiach siedziby NKWD na Łubiance w Moskwie. Wyszedł na wolność dzięki wstawiennictwu Jakuba Kołasa u I sekretarza Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi Pantielejmona Ponomarienki[2]. Do 1970 roku kontynuował pracę na czele Państwowej Akademicznej Kapeli Chórowej, która w 1978 roku otrzymała jego imię. W latach 1955–1978 był deputowanym do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 1966–1978 pełnił funkcję przewodniczącego władz Związku Kompozytorów Białoruskiej SRR i sekretarza władz Związku Kompozytorów ZSRR[1]. Zmarł 23 marca 1978 roku[1] w Mińsku. Pochowany jest na cmentarzu Wschodnim w tym mieście[2].

Działalność wydawnicza[edytuj | edytuj kod]

W okresie II Rzeczypospolitej Grzegorz Szyrma zajmował się wydawaniem twórczości poetów białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Wydał dwa zbiory wierszy Michała Kaściewicza: Szum barawy w 1929 roku i Z sialanskich niu w 1937 roku, a także zbiór Na etapach Eugeniusza Skurki w 1936 roku. Wydał również zbiory dla szkolnych i samodzielnych chórów: Biełaruskija narodnyja pieśni w 1929 roku i Nasza pieśnia w 1938 roku[1]. W 1933 roku razem z F. Stackiewiczem zaczął wydawać czasopismo „Letapis TBSz”, później „Biełaruski Letapis”, będący organem Towarzystwa Szkoły Białoruskiej[2]. W okresie Białoruskiej SRR wydał szereg zbiorów folklorystycznych, które zawierały część z zebranych przez niego od 1910 roku ponad dwóch tysięcy białoruskich pieśni ludowych. W 1958 roku wydał zbiór Dzwiescie biełaruskich narodnych piesień, który stał się antologią klasycznej białoruskiej twórczości ludowej w najbardziej charakterystycznych jej przejawach. W latach 1959–1976 wydał cztery tomy zbioru Biełaruskija narodnyja pieśni, w których zawarł szeroki zakres gatunków ludowych i muzycznych, lokalnych rytmomelodycznych typów śpiewu, jednocześnie orientując się na ukazanie ogólnonarodowych cech białoruskiego folkloru muzycznego. Przygotował także publikację wydanej w latach 1971–1973 dwutomowej antologii Biełaruskija narodnyja pieśni (dla choru)[1].

Publicystyka[edytuj | edytuj kod]

Grzegorz Szyrma zaczął występować w druku ze swoimi artykułami literaturoznawczymi i recenzjami w 1933 roku[2]. Pisał dla „Letapisu TBSz” i „Biełaruskiego Letapisu”[1]. Aktywnie współpracował jako publicysta z białoruskojęzyczną „Naszą Wolą”[2] – legalną gazetą utworzoną z inicjatywy nielegalnej w Polsce KPZB[1]. Do wybuchu II wojny światowej publikował swoje artykuły w lewicowym miesięczniku literacko-społecznym „Sygnały” (jego tekst pt. Biełaruskaja narodnaja pieśnia ukazał się 15 sierpnia 1939 roku)[4]. Publikował artykuły na temat świąt kalendarzowo-rolniczych, zwyczajów i pieśni ludowych na łamach wydawanego w Warszawie, dziecięcego lewicowego białoruskojęzycznego czasopisma „Snapok”[5]. W Białoruskiej SRR był autorem przedmów do zbiorów pieśni, a także szeregu artykułów, w których wyrażał swoje poglądy estetyczne, zasady zbieracze i zdanie na temat pochodzenia poszczególnych gatunków folklorystycznych. Pisarz także artykuły literaturoznawcze na temat Jakuba Kołasa, Janki Kupały, Aleksandra Puszkina, Lwa Tołstoja i innych. Główna część jego twórczości publicystycznej został zebrana w książce Pesnia – dusza naroda, wydanej w 1976 roku (2. wydanie 1993)[1].

Twórczość artystyczna[edytuj | edytuj kod]

Grzegorz Szyrma był inicjatorem stworzenia wielu znacznych utworów chórowych i wokalno-symfonicznych białoruskiej muzyki profesjonalnej. Interpretował chóry a cappella Georga Friedricha Händla, Piotra Czajkowskiego, Siergieja Taniejewa, Dmitrija Szostakowicza, monumentalne dzieła wokalno-orkiestrowe, w tym Wolfganga Amadeusa Mozarta i IX symfonię Beethovena. Napisał także obrazek sceniczny Zornym szlacham, którego rękopis przechowywany jest w Centralnej Bibliotece Akademii Nauk Litwy[1].

Poglądy i oceny[edytuj | edytuj kod]

W okresie powojennym Grzegorz Szyrma negatywnie odnosił się do procesu postępującej rusyfikacji zachodzącego w systemie oświaty i życiu społecznym Białoruskiej SRR. Zdaniem białoruskiego pisarza Uładzimira Arłoua jest jednym z tych białoruskich działaczy, których autorytet jest nieskazitelny, a jego imię zna na Białorusi prawie każdy, od intelektualistów do prostych ludzi[6].

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

W Wilnie znajduje się tablica pamiątkowa ku czci Grzegorza Szyrmy[7]. W 1986 roku powstał o nim film dokumentalny z A. Lisem według scenariusza Iwana Ciszczanki pt. Piesnia na usio życcio[8].

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

Korespondencja z Grzegorzem Szyrmą przechowywana jest wśród zbiorów A. Szabalina i U. Koczatowa w Rosyjskim Państwowym Archiwum Literatury i Sztuki[9].

Czesław Miłosz jako pracownik Polskiego Radia w Wilnie nadawał koncerty dyrygowanego przez Szyrmę chóru, co miało rzekomo świadczyć o wrogości Miłosza wobec Polski. Te i inne oskarżenia przyczyniły się do odwołania go z radia[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Encykłapiedyja… tom 6 księga 2. s. 247.
  2. a b c d e f g h i j k l Szyrma Ryhor Ramanawicz. W: Represawanyja… tom II.
  3. Encykłapiedyja… tom 6 księga 1. s. 490.
  4. a b Encykłapiedyja… tom 6 księga 1. s. 297.
  5. a b Encykłapiedyja… tom 6 księga 1. s. 371.
  6. Арлоў 2007 ↓, s. 182
  7. Encykłapiedyja… tom 6 księga 2. s. 261.
  8. Encykłapiedyja… tom 6 księga 2. s. 108.
  9. Encykłapiedyja… tom 6 księga 1. s. 104.
  10. Zmicier Łupacz, Na Białorusi odnaleziono dom, z którego rodzice Czesława Miłosza uciekli przed wojną [online], 29 października 2020 [dostęp 2020-11-01].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]