Przejdź do zawartości

Izba adwokacka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

Izba adwokacka – ogół polskich adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej[1]. Przepisy o samorządzie zawodowym adwokatów reguluje ustawa – Prawo o adwokaturze[2].

Organy izby adwokackiej[edytuj | edytuj kod]

Organami izby adwokackiej są (art. 39 ustawy):

  • zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów. Kompetencje zgromadzenia (art. 40 ustawy): wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, wybiera dziekana, wybiera prezesa sądu dyscyplinarnego i członków tego sądu, wybiera rzecznika dyscyplinarnego, wybiera przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej, wybiera członków i zastępców członków rady okręgowej, uchwala budżet izby i ustala składki, zatwierdza sprawozdanie roczne (merytoryczne i finansowe) i udziela absolutorium radzie, podejmuje inne uchwały. Zwyczajne zgromadzenia izby odbywają się raz w roku,
  • okręgowa rada adwokacka (skrót: ORA) – skład rady: dziekan, 5–15 członków i 2–4 zastępców członków (art. 42 ustawy). Ze swojego grona rada wybiera prezydium (art. 43 ustawy), które przygotowuje posiedzenia rady. Prezydium to: dziekan, 1–2 wicedziekanów, sekretarz i – czasem – jego zastępca, skarbnik, rzecznik dyscyplinarny. Kompetencje rady: wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów adwokatury lub innych organów izby, zawieszanie adwokata niepłacącego składek od 6 miesięcy, wnioskowanie o wszczęcie postępowania wobec podmiotu łamiącego przepisy o świadczeniu pomocy prawnej (doradcy prawni mogą świadczyć pomoc prawną na podstawie Prawa przedsiębiorców). Rada publikuje aktualną listę adwokatów i listę aplikantów adwokackich w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 ustawy),
  • sąd dyscyplinarny,
  • rzecznik dyscyplinarny (art. 39 pkt 3a ustawy),
  • komisja rewizyjna.

Podział administracyjny Izb Adwokackich[edytuj | edytuj kod]

W Polsce istnieją 24 okręgowe izby adwokackie: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]