Lech Trzeciakowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Lech Trzeciakowski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 24 grudnia 1931
Poznań
Zawód historyk

Lech Trzeciakowski (ur. 24 grudnia 1931 w Poznaniu) – profesor nauk humanistycznych, historyk XIX i XX wieku.

Dom rodzinny[edytuj]

Syn powstańca wielkopolskiego Mariana Trzeciakowskiego (urzędnika państwowego II Rzeczypospolitej) i Stefanii z domu Dębickiej. Wychowany w atmosferze patriotyzmu oraz wielkopolskiego etosu pracy. W 1938 rozpoczął edukację w szkole powszechnej w Poznaniu, w latach 1939-1945 pobierał naukę na tajnych kompletach. W 1945 zdał egzaminy kończące szkołę powszechną i zdał egzamin wstępny do Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego (obecnie I LO) w Poznaniu. Mąż Marii Trzeciakowskiej, z którą ma dwoje dzieci: Aleksandrę (1956, psycholożkę) i Zbyszka (1957, pracownika Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu)[1].

Edukacja[edytuj]

Praca zawodowa[edytuj]

 • 1951 nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu (od listopada 1951 delegowany na studia) [zob. Dariusz Matelski, Siedemdziesiąt lat służby Polsce (1936-2006). Dzieje Szkoły Powszechnej i Podstawowej nr 46 w Poznaniu, Poznań 2007, s. 65]
 • 1951-1955 nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 5 dla Pracujących w Poznaniu-Kobylepolu
 • od 1955 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972-1978 kierownik Zakładu Historii Kultury, 1978-1991 kierownik Zakładu Historii Polski XIX-XX wieku)
 • 1973-1978 dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu
 • 1974-1978 kierownik Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk
 • od 2001 profesor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Działalność społeczna[edytuj]

 • 1950-1956 członek ZMP na UAM
 • 1955-1990 członek PZPR
 • 1990-2005 kolejno sekretarz generalny, wiceprezydent i prezydent Commission Internationale des Études Historiques Slaves

Uczniowie[edytuj]

Wypromował ponad 200 magistrów, ponad 20 doktorów. Uczniami profesora są m.in.:Witold Molik, Paweł Cieliczko, Krzysztof A. Makowski, Czesław Pest, Przemysław Matusik, Jerzy Kołacki, Adam Michnik.

Publikacje[edytuj]

Autor ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek:

 • Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego (1890-1894) (Poznań 1960).
 • Wybór tekstów do dziejów kultury Wielkopolski. Red. Roman Pollak (Poznań 1962 - współautorstwo).
 • Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1964).
 • Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1969).
 • Kulturkampf w zaborze pruskim, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1970).
 • Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie, wyd. II rozszerzone (Poznań 1971).
 • Pod pruskim zaborem 1850-1918, Wyd. Wiedza Powszechna (Warszawa 1973).
 • Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do 1918 roku, Wydawnictwo Poznańskie, wyd. III (Poznań 1974).
 • Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. Red. Lech Trzeciakowski, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego (Poznań 1976).
 • Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Witoldowi Jakóbczykowi w 70 rocznicę urodzin. Red. Stanisław Kubiak i Lech Trzeciakowski (Poznań 1979).
 • RFN - PRL. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji. Red. Lech Trzeciakowski, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Warszawa 1979).
 • Polacy w historii i kulturze Europy Zachodniej. Słownik biograficzny. Red. Krzysztof Kwaśniewski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1981)
 • Społeczny ruch kulturalny. Tradycja a współczesność. Materiały i studia do dziejów kultury w Wielkopolsce. Red. Dzierżymir Jankowski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1981).
 • Maria Trzeciakowska, Lech Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Wydawnictwo Poznańskie (Poznań 1982).
 • Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej. Red. Lech Trzeciakowski (Poznań 1983).
 • La formazione dello stereotipio del tedesco nella societa Polacca del sec. XIX, Universite de Perugia (Perugia 1987).
 • The Kulturkampf in Prussian Poland, East European Monographs. Distributed by Columbia University Press (New York 1990).
 • Dzieje Poznania, t. II, cz. I: Lata 1793-1918. Red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1994).
 • Dzieje Poznania, t. II, cz. II: Lata 1918-1945. Red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski (Poznań 1998).
 • Poland between the Soviet Union and Germany. Wyd. Center for International Programs Meiji University (Tokio 1999).
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy. Red. Lech Trzeciakowski i Krzysztof A. Makowski (Poznań 1999).
 • W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX wieku, Wyd. Instytutu Historii UAM (Poznań 2002) [rec. Dariusz Matelski, „Przegląd Historyczny”, tom XCIV, 2003, z. 2,s. 225-228; Dariusz Matelski, „Kronika Wielkopolski”, 2003, nr 2 (106), s. 134-147].
 • Dzieje polityczne - kultura - biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu. Red. Lech Trzeciakowski i Przemysław Matusik (Poznań 2002).
 • Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Wydawnictwo Sejmowe (Warszawa 2003).

Bibliografia prac[edytuj]

 • Maria Jackowska, Bibliografia prac profesora Lecha Trzeciakowskiego za lata 1955-1991 [nr 1-166], [w:] Ideologie - poglądy - mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Trzeciakowskiemu w 60 rocznicę urodzin. Red. Jerzy Topolski, Witold Molik i Krzysztof A. Makowski, Poznań 1991, s. 9-21.
 • Alina Hinc, Bibliografia prac profesora Lecha Trzeciakowskiego za lata 1990-2001 [nr 154-246], [w:] W kręgu polityki. Polacy - Niemcy w XIX wieku, Wyd. Instytutu Historii UAM. Red. Krzysztof A. Makowski i Witold Molik, Poznań 2002, s. 9-16.

Księga pamiątkowa[edytuj]

Przypisy

 1. Grażyna Banaszkiewicz, Nagrody Miasta Poznania w dziedzinie kultury i sztuki za rok 1984. Dokończenie, w: Kronika Miasta Poznania, nr 4/1985, s.84-85, ISSN 0137-3552

Bibliografia[edytuj]

 • Dariusz Matelski, Honory dla profesora Lecha Trzeciakowskiego – badacza Polonii w Niemczech, „Przegląd Polsko-Polonijny”, 2011, nr 2, s. 290-294.

Linki zewnętrzne[edytuj]