Honorowi obywatele Poznania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania
Nagroda za wyjątkowe zasługi dla Polski i Poznania
Przyznawana przez Rada Miasta Poznania (wręcza Przewodniczący Rady Miasta Poznania)
Lokalizacja Polska, Poznań
Ostatnie rozdanie 2019

Honorowi obywatele Poznania – lista osób, którym Rada Miasta Poznania przyznała „Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania” – szczególny tytuł otrzymywany za wyjątkowe zasługi dla Polski i Poznania[1]. Wyróżnione tytułem osoby otrzymują dyplom, kwiaty oraz statuetkę[2].

Uregulowania prawne[edytuj | edytuj kod]

Historycznie, od pierwszego przyznanego wyróżnienia „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania”, za honorowanie osób odpowiedzialna była Rada Miejska Poznania[3]. Pierwsze tytuły „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania” po przywróceniu w Polsce demokratycznego samorządu przyznawano wyłącznie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie terytorialnym[4]. Miejscowe zasady przyznawania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania” regulowane były natomiast uchwałą Rady Miasta Poznania I kadencji nr XXX/172/91 z dnia 4 czerwca 1991 roku[5]. Jak zapisano w treści uchwały, tytuł ten nadawała Rada w drodze uchwały podjętej na wniosek Radnych, Przewodniczącego Rady lub Prezydenta Miasta – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ustawowego składu Rady[5]. Rada Miasta Poznania mogła ponadto, w drodze uchwały, pozbawić honorowych wyróżnień w razie stwierdzenia utraty praw honorowych przez odznaczonego[5]. Założenia te zmieniono uchwałą Rady Miasta Poznania IV kadencji nr XIX/140/IV/2003 z dnia 3 czerwca 2003 roku, w której usunięto zapis o wymogu bezwzględnej większości głosów oraz możliwości pozbawienia wyróżnienia, a także uzupełniono możliwość zgłaszania kandydatur do tytułu przez komisje Rady, po zasięgnięciu opinii klubów radnych działających w Radzie Miasta Poznania[6]. Wręczenia wyróżnień honorowych dokonuje Przewodniczący Rady w obecności Prezydenta Miasta, zazwyczaj na uroczystej sesji Rady Miasta, w dzień Patronów Poznania – Świętych Piotra i Pawła[6]. Ewidencję przyznanych wyróżnień prowadzi Biuro Rady Miasta[6]. Ostatnie zmiany w zasadach przyznawania wyróżnień przyjęła Rada Miasta Poznania V kadencji w uchwale nr LXXII/1000/V/2010 z dnia 15 maja 2010 roku zaznaczając, iż wyróżnienie przyznaje się wyłącznie osobom żyjącym i nie więcej niż jednej osobie w roku[7].

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania do 1918 roku[edytuj | edytuj kod]

Hugo Ludwig von Below otrzymał 11 czerwca 1885 roku zgodę na przyjęcie honorowego obywatelstwa miasta Poznania[8][9]. Wybuch I wojny światowej spowodował, iż Rada Miejska Poznania – licząc na odzyskanie niepodległości dzięki możliwemu zwycięstwu Cesarstwa Niemieckiego, postanowiła wyróżnić tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Poznania” niemieckiego feldmarszałka Paula von Hindenburga. Tytuł przyznany dowódcy 28 października 1914 roku został mu jednak odebrany w 1919 roku w wyniku działań podejmowanych po zwycięstwie strony polskiej w powstaniu wielkopolskim[10].

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym „Honorowym Obywatelem Miasta Poznania” po odzyskaniu niepodległości był Ignacy Jan Paderewski, któremu tytuł ten przyznała Rada Miejska Poznania uchwałą z dnia 21 stycznia 1920 roku[3]. Drugim wyróżnionym był Wojciech Trąmpczyński, który swój tytuł otrzymał na podstawie uchwały z dnia 28 września 1920 roku[3]. Po czternastu latach przerwy w przyznawaniu wyróżnień, uchwałą z dnia 25 kwietnia 1934 roku wyróżniono trzecią, a zarazem ostatnią osobę przed II wojną światowąCyryla Ratajskiego[11].

Lista laureatów (lata 1920 oraz 1934)
Rok Laureat Źródło
1920 Ignacy Paderewski 02.jpg Ignacy Jan Paderewski
[3]
Wojciech trampczynski2.jpg Wojciech Trąmpczyński
1934 Cyryl Ratajski.jpg Cyryl Ratajski
[11]

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania od 1990 roku[edytuj | edytuj kod]

W okresie powojennym tytułu nie przyznawano przez kilka dziesięcioleci[1]. Od 1990 do 2019 roku tytuł przyznano 33 osobom. Wyróżnienia nie przyznano w czterech latach: 1994, 1998, 1999 oraz 2002[12]. W 1992 oraz 1996 roku tytuł przyznano nie jednej (jak jest to przyjęte zwyczajowo), a trzem osobom, natomiast w 2005, 2006 oraz 2009 roku – dwóm osobom[12]. Jedynymi uhonorowanymi osobami pochodzącymi spoza Polski zostali Margaret Thatcher oraz Árpád Göncz[12]. Wśród wyróżnionych znalazło się 8 kobiet oraz 25 mężczyzn[12].

Lista laureatów (od 1990 roku)
Rok Laureat Uzasadnienie
1990 Edward Bernard Raczyński.jpg Edward Raczyński „w uznaniu ogromnych zasług położonych dla Poznania i Wielkopolski”[4]
1991 Helena Przybyłek-Porębna „składając hołd bohaterskiej postawie Pani Heleny Przybyłek-Porębnej w czasie pamiętnych wydarzeń czerwcowych 1956 roku”[13]
1992 WDega1975.jpg Wiktor Dega „w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji fizycznej inwalidów, organizowania nowoczesnego kompleksu kliniki Medycyny Rehabilitacyjnej i Zakładu Rehabilitacji Przemysłowej, tak bardzo związanej z naszym miastem i z działalnością medyczną na rzecz miasta”[14]
Zbigniew Zakrzewski UEP.jpg Zbigniew Zakrzewski „w uznaniu całokształtu pracy naukowej, badawczej i wychowawczej prowadzonej podczas wieloletniej pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w uznaniu roli popularyzatora historii i zabytków naszego miasta wyrażającej się w szeregu książek przypominających naszym mieszkańcom ich chlubną przeszłość”[15]
Stefan Stuligrosz Śrem.jpg Stefan Stuligrosz „uznając wyjątkowy wkład Profesora w działalność kulturalną na terenie Poznania, szczególnie zaś za zorganizowanie i nieprzerwane – od 1939 roku – kierowanie Chórem Chłopięcym i Męskim „Poznańskie Słowiki”, który szybko zyskał uznanie w całym kraju i poza jego granicami, stając się chlubą i symbolem naszego miasta”[16]
1993 Janusz Ziółkowski.jpg Janusz Ziółkowski „uznając wybitną działalność samorządową, naukową, społeczną i polityczną Profesora, Jego wielki wkład w przemiany społeczno-polityczne, wprowadzane w Poznaniu, naszym województwie i w Polsce od Sierpnia 1980 roku”[17]
1995 Stanisław Broniewski.jpg Stanisław Broniewski „uznając wybitny wkład w walkę o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, jak również wielkie zasługi dla poznańskiego harcerstwa”[18]
1996 Margaret Thatcher (1983).jpg Margaret Thatcher „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju kontaktów brytyjsko-polskich, a zwłaszcza dla wspierania rozwoju gospodarki rynkowej oraz edukacji ekonomicznej w Poznaniu”[19]
GönczÁrpád.jpg Árpád Göncz „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji, z okazji rocznicy „Poznańskiego Czerwca 1956 r.” oraz 40 rocznicy Powstania na Węgrzech”[20]
Poznan, Fara, Jerzy Stroba, 2 VI 1990r., blogoslawienstwo Rady Miejskiej.jpg Jerzy Stroba „uznając szczególne zasługi Metropolity Poznańskiego dla kształtowania życia Miasta Poznania i regionu oraz ogromną odpowiedzialność i wsparcie duszpasterskie w trudnym okresie przemian społeczno-gospodarczych”[21]
1997 JohannesPaul2-portrait.jpg Jan Paweł II „w dowód wdzięczności za udział w życiu duchowym mieszkańców Poznania i wieloletnie związki z miastem, w uznaniu ogromnego autorytetu moralnego i religijnego, jako wyraz przywiązania i szacunku”[22]
2000 Jan nowak jezioranski-1943.jpg Jan Nowak-Jeziorański „uznając wybitną osobowość oraz zasługi dla rozwoju demokracji”[23]
2001 Wanda Maria Blenska.jpg Wanda Błeńska „w dowód uznania za zasługi podczas długoletniej, pełnej poświęceń pracy wśród osób trędowatych w Afryce”[24]
2003 Przemysław Bystrzycki „wyrażając wdzięczność i uznanie za ofiarną służbę Ojczyźnie, w szczególności w latach II wojny światowej – w szeregach Armii Polskiej i „cichociemnych” żołnierzy Armii Krajowej oraz za wyjątkowe zasługi dla intelektualnego i społecznego życia naszego Miasta”[25]
2004 Prof. Gerard Labuda.jpg Gerard Labuda „wyrażając uznanie dla wielkich osiągnięć naukowych, olbrzymiego wkładu badawczego w poznanie polskich dziejów, dbałości o patriotyczne nauczanie młodzieży akademickiej oraz doceniając wyjątkowe zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego i godną postawę uczonego”[26]
2005 Marian Zelazek.JPG Marian Żelazek „wyrażając wdzięczność, uznanie oraz głęboki szacunek za wybitnie humanitarną działalność, podporządkowaną wartości życia ludzkiego i godności człowieka oraz pomocy chorym ubogim, w szczególności trędowatym w Indiach”[27]
Bundesarchiv Bild 183-B0708-0014-012, Oberstes Gericht, Globke-Prozess, Pospieszalski.jpg Karol Pospieszalski „wyrażając wielkie uznanie dla dorobku badawczego, szacunek dla niezłomnej postawy uczonego i patrioty, całym życiem oddanego Ojczyźnie członka struktur konspiracyjnych w latach niemieckiej okupacji, doceniając wyjątkowe zasługi w odkrywaniu prawdy o współczesnych dziejach Polski, a w szczególności jej Ziem Zachodnich”[28]
2006 Cardinal Mgr Zenon Grocholewski.jpg Zenon Grocholewski „wyrażając uznanie oraz głęboki szacunek dla wybitnej działalność publicznej i naukowej, w szczególności w zakresie nauk prawniczych”[29]
Gedymin.jpg Włodzimierz Gedymin „wyrażając uznanie za skuteczne działania 2 września 1939 roku w obronie przestrzeni powietrznej nad Poznaniem oraz wytrwałą i waleczną służbę w obronie Ojczyzny w czasie II Wojny Światowej”[30]
2007 Jangora (cropped).jpg Jan Góra „wyrażając uznanie oraz głęboką wdzięczność za 30 lat pracy duszpasterskiej i wychowawczej z poznańską młodzieżą i studentami oraz promowanie Poznania w Polsce i Europie”[31]
2008 Anna and Stanislaw Baranczak by Kubik 05061995.jpg Stanisław Barańczak „wyrażając wielkie uznanie dla wybitnych dokonań literackich i naukowych oraz głęboki szacunek dla szlachetnej postawy w trudnych latach naszej historii”[32]
2009 Lech Walesa - 2009.jpg Lech Wałęsa „wyrażając najwyższe uznanie dla wybitnych dokonań w demokratycznej przebudowie Państwa Polskiego oraz głęboki szacunek dla pełnej poświęcenia i konsekwencji postawy w przełomowych latach naszej historii”[33][34]
Tadeusz Mazowiecki 80th birthday cropped.jpg Tadeusz Mazowiecki
2010 Teresa Rabska „w uznaniu dla dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na rzecz odbudowy samorządności w Polsce i budowy społeczeństwa obywatelskiego”[35]
2011 Lech Trzeciakowski.jpg Lech Trzeciakowski „wyrażając uznanie dla dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dziejami Wielkopolski i Poznania oraz doceniając zasługi w kształceniu młodzieży akademickiej”[36]
2012 Hanna Suchocka, Prime Minister of Poland 1992-1993.jpg Hanna Suchocka „wyrażając najwyższe uznanie wobec zasług dla rozwoju niepodległej Rzeczypospolitej oraz głęboki szacunek dla postawy życiowej, uosabiającej patriotyzm i tradycyjne wielkopolskie wartości”[37]
2013 Izabela Cywinska.jpg Izabella Cywińska „wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć i zasług dla Miasta Poznania oraz kultury narodowej”[38]
2014 Profesor Andrzej Legocki.jpg Andrzej Legocki „wyrażając uznanie dla dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska naukowego ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Polskiej Akademii Nauk”[39]
2015 JKRUK 20090710 AGNIESZKA DUCZMAL W BUSKU IMG 9187.jpg Agnieszka Duczmal „w uznaniu dla wybitnych osiągnięć muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” oraz doceniając zasługi dla kształtowania artystycznego oblicza Poznania”[40]
2016 Jan Weglarz.jpg Jan Węglarz „wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego”[41]
2017 Hanna Kóčka-Krenz.JPG Hanna Kóčka-Krenz „wyrażając uznanie dla wybitnych osiągnięć naukowych z zakresu archeologii i historii wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i odnalezienia rezydencji pierwszych Piastów”[42]
2018 2018.06.30. Ryszard Krynicki Fot Mariusz Kubik 01.JPG Ryszard Krynicki „wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku literackiego i edytorskiego oraz głęboki szacunek dla niezłomnej postawy w trudnych latach naszej historii”[43]
2019 Andrzej Wituski 1984.jpg Andrzej Wituski „w uznaniu zasług dla rozwoju miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki”[44]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Honorowi i zasłużeni obywatele Miasta Poznania – Wstęp (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28].
 2. Bogna Kisiel: Poznań: Uroczysta sesja Rady Miasta w Bazarze. Wręczono wyróżnienia honorowe oraz nagrody – naukową, artystyczną i sportową (pol.). poznan.pl, 2019-06-29. [dostęp 2019-07-28].
 3. a b c d 1920 – Ignacy Jan Paderewski (przyznano: 21 stycznia 1920) oraz Wojciech Trąpczyński (przyznano: 28 września 1920) (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28].
 4. a b Uchwała Nr XVI/100/90 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 1990-12-18. [dostęp 2019-07-28].
 5. a b c Uchwała XXX/172/91 Rady Miasta Poznania z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania i odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 1991-06-04. [dostęp 2019-07-28].
 6. a b c Uchwała XIX/140/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia z dnia 3 czerwca 2003 r. – w sprawie trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 2003-06-03. [dostęp 2019-07-28].
 7. Uchwała Nr LXXII/1000/V/2010 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w/s trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Poznaniaopublikowany=bip.poznan.pl (pol.). 2010-05-15. [dostęp 2019-07-28].
 8. Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 10, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1942, DNB 986919810, s. 453–456, nr. 3323.
 9. Eigh. Postkarte m. U. (pol.). www.zvab.com, 2015-03-18. [dostęp 2019-08-13].
 10. Kłopotliwy Honorowy Obywatel Miasta Poznania (pol.). www.miastopoznaj.pl, 2015-10-13. [dostęp 2019-08-13].
 11. a b 1934 – Cyryl Ratajski (przyznano: 25 kwietnia 1934) (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28].
 12. a b c d Honorowi Obywatele Poznania – Alfabetyczny indeks osób (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28].
 13. Uchwała XXX/169/91 Rady Miasta Poznania z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 1991-06-04. [dostęp 2019-07-28].
 14. Uchwała XLIX/250/92 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 1992-02-11. [dostęp 2019-07-28].
 15. Uchwała LVII/295/92 Rady Miasta Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu prof. Zbignierowi Zakrzewskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 1992-06-02. [dostęp 2019-07-28].
 16. Uchwała LVII/296/92 Rady Miasta Poznania z dnia 2 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Obywatelstwa Honorowego Stefanowi Stuligroszowi (pol.). bip.poznan.pl, 1992-06-02. [dostęp 2019-07-28].
 17. Uchwała LXXXIII/441/93 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Prof. dr hab. Januszowi Ziółkowskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 1993-06-01. [dostęp 2019-07-28].
 18. 1995 – Stanisław Broniewski (przyznano: 20 czerwca 1995) (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-07-28].
 19. Uchwała XLII/260/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Lady Margaret Thatcher (pol.). bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28].
 20. Uchwała XLII/261/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu dr Arpadowi Goncz - Prezydentowi Republiki Węgierskiej (pol.). bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28].
 21. Uchwała XLII/259/II/96 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Księdzu Arcybiskupowi dr Jerzemu Strobie (pol.). bip.poznan.pl, 1996-06-18. [dostęp 2019-07-28].
 22. Uchwała LXIV/470/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (pol.). bip.poznan.pl, 1997-11-18. [dostęp 2019-07-28].
 23. Uchwała XXXII/384/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania panu Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2000-03-14. [dostęp 2019-07-28].
 24. Uchwała LVIII/709/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie: nadania pani doktor Wandzie Marii Błeńskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania (pol.). bip.poznan.pl, 2001-05-15. [dostęp 2019-07-28].
 25. Uchwała XXI/144/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Przemysławowi Bystrzyckiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2003-06-10. [dostęp 2019-07-28].
 26. Uchwała XLVI/474/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2004 r. - w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Gerardowi Labudzie (pol.). bip.poznan.pl, 2004-06-08. [dostęp 2019-07-28].
 27. Uchwała Nr LXI/643/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Ojcu Marianowi Żelazkowi (pol.). bip.poznan.pl, 2005-01-18. [dostęp 2019-07-28].
 28. Uchwała Nr LXIX/716/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Karolowi Marianowi Pospieszalskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2005-05-10. [dostęp 2019-07-28].
 29. Uchwała Nr XCIII/1036/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2006-05-16. [dostęp 2019-07-28].
 30. Uchwała Nr CVI/1213/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu kapitanowi pilotowi Włodzimierzowi Gedyminowi (pol.). bip.poznan.pl, 2006-10-24. [dostęp 2019-07-28].
 31. Uchwała Nr XV/113/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania ojcu Janowi Wojciechowi Górze OP (pol.). bip.poznan.pl, 2007-05-22. [dostęp 2019-07-28].
 32. Uchwała Nr XXXVII/370/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Stanisławowi Barańczakowi (pol.). bip.poznan.pl, 2008-05-13. [dostęp 2019-07-28].
 33. Uchwała Nr LIV/714/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie (pol.). bip.poznan.pl, 2009-05-12. [dostęp 2019-07-28].
 34. Uchwała Nr LIV/715/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2009-05-12. [dostęp 2019-07-28].
 35. Uchwała Nr LXXIII/1005/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2010 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani profesor Teresie Rabskiej (pol.). bip.poznan.pl, 2010-06-08. [dostęp 2019-07-28].
 36. Uchwała Nr XI/100/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2011 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania panu profesorowi Lechowi Trzeciakowskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2011-05-17. [dostęp 2019-07-28].
 37. Uchwała Nr XXXI/441/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2012 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Premier Hannie Suchockiej (pol.). bip.poznan.pl, 2012-05-22. [dostęp 2019-07-28].
 38. Uchwała Nr XLIX/737/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2013 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Izabelli Cywińskiej (pol.). bip.poznan.pl, 2013-04-16. [dostęp 2019-07-28].
 39. Uchwała Nr LXVII/1054/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Andrzejowi Legockiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2014-05-20. [dostęp 2019-07-28].
 40. Uchwała Nr XII/101/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Agnieszce Duczmal (pol.). bip.poznan.pl, 2015-05-26. [dostęp 2019-07-28].
 41. Uchwała Nr XXIX/423/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 17-05-2016 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Janowi Węglarzowi (pol.). bip.poznan.pl, 2016-05-17. [dostęp 2019-07-28].
 42. Uchwała Nr XLVIII/829/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Profesor Hannie Kóčka-Krenz (pol.). bip.poznan.pl, 2017-05-16. [dostęp 2019-07-28].
 43. Uchwała Nr LXVII/1221/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Ryszardowi Krynickiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2018-05-22. [dostęp 2019-07-28].
 44. Uchwała Nr XI/146/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Andrzejowi Wituskiemu (pol.). bip.poznan.pl, 2019-05-14. [dostęp 2019-07-28].