Liturgia św. Jana Chryzostoma

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma (Złotoustego) – jedna z form celebracji Boskiej Liturgii w obrządku bizantyjskim.

Miejsce i czas powstania Liturgii św. Jana Chryzostoma[edytuj]

Tradycja Kościoła przypisuje autorstwo tej liturgii świętemu Janowi Chryzostomowi, arcybiskupowi Konstantynopola[1]. Pod koniec czwartego wieku św. Jan Chryzostom przeniósł do Konstantynopola Liturgię św. Bazylego (luźno opartą na Liturgii św. Jakuba) i nieznacznie ją skrócił. Ze stolicy wschodniego Cesarstwa Liturgia św. Jana Chryzostoma rozpowszechniła się na cały Wschód jako forma do dziś praktykowanej liturgii bizantyjskiejprawosławnej i unickiej[1].

Tematyka podejmowana w anaforze Liturgii św. Jana Chryzostoma[edytuj]

Tak, jak we wszystkich wschodnich rytach, anafora Liturgii św. Jana Chryzostoma podejmuje wątek "chwały Bożej", podkreślając transcendencję Boga, Jego wielkość i świętość. Wątek ten ma korzenie biblijne; szczególnie silnie podejmowano go w Izraelu po niewoli babilońskiej[2]. Kolejnym, istotnym tematem, jest stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże, i związana z tym wydarzeniem Boża miłość do człowieka (filantropia)[2].

Schemat celebracji Liturgii św. Jana Chryzostoma[edytuj]

Proskomidia (gr. Prothesis)[3][edytuj]

 • Przygotowanie duchownych
  • Tzw. "zwyczajny początek" ("Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie...")
  • Tropariony pokutne
  • Modlitwy przed ikonami
  • Wkładanie szat przez diakona i kapłana
  • Obmycie rak
 • Przygotowanie darów
  • Tzw. "modlitwa wstępna" przy proskomidionie, w j. cerkiewno-słowiańskim żertwiennik ("stół ofiarny")
  • Przygotowanie chleba i wina
  • Wspomnienia i wycinanie cząstek z chleba dla świętych, żywych, umarłych oraz do komunii kapłana i wiernych
  • Błogosławienie kadzidła i nakrywanie darów gwiazdą, pokrowcami i dużym welonem
  • Okadzanie darów i modlitwa nad darami
  • Rozesłanie (tzw. "odpust") – oddzielające proskomidię od reszty Boskiej Liturgii
  • Ponowne okadzenie darów

Liturgia katechumenów[4][edytuj]

 • Czytanie i wyjaśnianie Pisma
  • Uroczyste kadzenie
  • Modlitwy wstępne i dialog celebransa z diakonem ("Czas sprawować liturgię Panu...")
  • Doksologia ("Błogosławione Królestwo...")
  • Śpiewy ze Starego Testamentu, przeplatane ekteniami diakona i modlitwami kapłana
  • Małe Wejście (z Księgą Ewangelii)
  • Trisagion
  • Ceremonia tronu (modlitwy towarzyszące zasiadaniu kapłana na miejscu przewodniczenia)
  • Prokimenon
  • Czytanie "Apostoła" (nowotestamentalnych Listów)
  • Alleluja
  • Czytanie Ewangelii
  • Homilia
 • Ektenie śpiewane przez diakona
  • Ektenia usilnego błagania
  • Ektenia za zmarłych
  • Ektenia za katechumenów i rozesłanie ich

Liturgia wiernych[5][edytuj]

 • Przygotowanie do anafory
  • Modlitwy wiernych (Cherubikon)
  • Wielkie wejście (z Darami, które będą konsekrowane)
  • Wielka ektenia błagalna
  • Pocałunek pokoju (obecnie praktykowany tylko przez duchowieństwo)
  • Wyznanie Wiary
 • Anafora
  • Prefacja (dziękczynienie za: stworzenie
  • Śpiew "Święty"
  • Dziękczynienie za odkupienie
  • Opowiadanie o ustanowieniu
  • Anamneza
  • Anafora w sensie właściwym
  • Epikleza
  • Modlitwy wstawiennicze za zmarłych
  • Hymn do Bogurodzicy
  • Modlitwy wstawiennicze za żywych
 • Łamanie
 • Komunia
  • "Z bojaźnią Bożą..."
  • Komunia
  • Przeniesienie Kielicha na proskomidion
  • Modlitwy dziękczynne
  • Błogosławieństwo i rozesłanie
  • Rozdawanie antydoru (chleba niekonsekrowanego) tym, którzy nie przystąpili do Komunii

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b por. Bronisław Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 481.
 2. a b por. Bronisław Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s 481.
 3. por. Janusz Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do Liturgii Eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998, ss. 51-78.
 4. por. Red. Henryk Paprocki, Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001, s. 358; por. Janusz Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do Liturgii Eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998, ss. 79-102.
 5. por. Red. Henryk Paprocki, Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001, s. 358; por. Janusz Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do Liturgii Eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998, ss. 102-158.

Bibliografia[edytuj]

 1. Janusz Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do Liturgii Eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998.
 2. Bronisław Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.
 3. Red. Henryk Paprocki, Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001.

Linki zewnętrzne[edytuj]