Patriarchat Konstantynopolitański

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Sobór św. Jerzego w Stambule w dzielnicy Fanarion, główna katedra Patriarchatu Konstantynopolitańskiego

Patriarchat Konstantynopolitański (Ekumeniczny) – starożytny Kościół, którego początki sięgają czasów apostolskich. Zgodnie z Tradycją, został założony przez apostoła Andrzeja, który głosił Ewangelię w Azji Mniejszej, w okolicach Morza Czarnego, Tracji i Achai. Z tego też powodu Patriarchat Ekumeniczny ustanowił dzień pamięci świętego (30 listopada, 13 grudnia) dniem Tronu Patriarszego. Apostolskość tego Kościoła jest również związana z osobą apostoła i ewangelisty Jana Teologa, który nauczał w Azji Mniejszej. Napisaną przez siebie Apokalipsę zaadresował on do „siedmiu kościołów w Azji”: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, które od IV wieku znajdują się w jurysdykcji Konstantynopola. W rzeczywistości początki tego Kościoła zbiegają się z ustanowieniem w Konstantynopolu stolicy cesarstwa rzymskiego w 330. W tym też okresie wyłączono Konstantynopol z jurysdykcji metropolii Heraklei i przyznano jego biskupowi honorowe pierwszeństwo zaraz po Rzymie.

W ciągu stuleci Kościół Bizancjum odgrywał i wciąż odgrywa bardzo znaczącą rolę w prawosławnym świecie. Od czasów wielkiej schizmy w 1054, patriarcha ekumeniczny jest honorowym przywódcą Prawosławia, noszącym tytuł „primus inter pares”. Jego rolą jest inicjowanie i koordynowanie działań pomiędzy Kościołami lokalnymi, zwoływanie panprawosławnych soborów i spotkań oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych wyznań i religii. Od 1991, na czele Kościoła stoi patriarcha Bartłomiej I noszący tytuł Arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i Patriarchy ekumenicznego. Patriarcha Bartłomiej, 270 patriarcha w 2000-letniej historii Kościoła, jest znany ze swej działalności na rzecz pojednania chrześcijan, dialogu międzyreligijnego i ochrony środowiska naturalnego. W jego jurysdykcji znajduje się 5 diecezji w europejskiej części Turcji (ok. 30 tys. wiernych), 35 w północnej Grecji, 10 na greckich wyspach a także wiele w Europie, obu Amerykach (ponad 2 mln wiernych), Azji, Australii i Nowej Zelandii. Połączone są one w większe jednostki administracyjne:

 1. Arcybiskupstwo Konstantynopola
 2. Autonomiczny Fiński Kościół Prawosławny
 3. Estoński Apostolski Kościół Prawosławny
 4. Metropolia Chalcedonu (Turcja)
 5. Metropolia Derkosu (Turcja)
 6. Metropolia Wysp Książęcych
 7. Metropolia wysp Imbros i Tenedos
 8. Autonomiczny Kościół Krety
 9. Metropolia wyspy Rodos
 10. Metropolia wyspy Kos
 11. Metropolia wyspy Karpathos
 12. Metropolia wysp Leros i Kalimnos
 13. Arcybiskupstwo Ameryki Północnej i Południowej
 14. Arcybiskupstwo Nowej Zelandii i Australii
 15. Arcybiskupstwo Thyatyry i Wielkiej Brytanii
 16. Metropolia Hongkongu i południowo-wschodniej Azji
 17. Metropolia Niemiec i Danii
 18. Metropolia Austrii i Węgier
 19. Metropolia Hiszpanii i Portugalii
 20. Metropolia Szwecji i Norwegii
 21. Metropolia Włoch i Morza Śródziemnego
 22. Arcybiskupstwo Szwajcarii
 23. Metropolia Belgii, Luksemburga i Dolnych Krain
 24. Amerykańska Karpato-Rusińska Diecezja
 25. Ukraiński Kościół Prawosławny Stanów Zjednoczonych
 26. Ukraiński Kościół Prawosławny Kanady
 27. Albańska Prawosławna Diecezja Ameryki
 28. Zachodnioeuropejski Egzarchat Parafii Rosyjskich

Patriarcha ekumeniczny sprawuje również pieczę nad takimi ośrodkami monastycznymi jak Atos i Patmos. Natomiast w Chambésy w Szwajcarii, Patriarchat posiada Centrum Prawosławne, ważny ośrodek akademicki, miejsce spotkań prawosławnych z całego świata. Kościół posiada także własne szkoły teologiczne i wydawnictwa m.in. Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, czy też słynną Szkołę Teologiczną na Chalki, zamkniętą przez Turków w 1971. Liczbę wiernych Patriarchatu Ekumenicznego szacuje się na 7 mln. Siedziba patriarchy znajduje się na Fanarze w Turcji, jednak jej przyszłość jest wciąż bardzo niepewna w związku z ogromną presją rządu tureckiego na patriarchę, by opuścił kraj.