NFPA 704

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
2
3
1
W
NFPA 704 na buteleczkach zawierających alkohol etylowy i aceton

NFPA 704 – standard wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Protection Association). Definiuje on diament ognia czyli charakterystyczny postawiony na wierzchołku kwadrat podzielony na cztery mniejsze kwadraty, używany przez służby ratunkowe do łatwej i szybkiej identyfikacji substancji, związanego z nią ryzyka, środków gaśniczych stosowanych do gaszenia pożaru, oraz innych zagrożeń i możliwości w czasie działań ratowniczych.

Kolory[edytuj | edytuj kod]

Diament ognia używa czterech podstawowych kolorów do oznaczania różnych typów zagrożeń:

Niebieski – zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Zdrowie
Symbol Znaczenie Przykład
0 Brak zagrożenia dla zdrowia w wypadku normalnego kontaktu. sacharoza
1 Może spowodować tymczasowe uszkodzenie zdrowia. terpentyna
2 Kontakt może spowodować przejściowe uszkodzenie zdrowia, z ryzykiem wystąpienia powikłań. chloroform
3 Krótki kontakt może spowodować poważne zatrucia. chlor
4 Bardzo krótki kontakt może spowodować śmierć lub poważne zatrucie. cyjanowodór

Czerwony – palność[edytuj | edytuj kod]

Palność
Symbol Znaczenie Przykład
0 Substancja niepalna. woda
1 Materiał musi być silnie ogrzany, żeby mógł ulec zapłonowi. Temperatura zapłonu > 93 °C. kwas cytrynowy
2 Substancja musi być ogrzana lub wystawiona na wysoką temperaturę, aby zapłon mógł nastąpić. Temperatura zapłonu od 38 °C do 93 °C. kwas octowy
3 Ciecze i ciała stałe dające się zapalić w normalnych warunkach. Temperatura zapłonu od 27 °C do 38 °C. heptan
4 Substancja natychmiast się rozprasza w powietrzu i tworzy mieszaninę wybuchową lub wymaga rozpylenia. propan

Żółty – niestabilność/reaktywność[edytuj | edytuj kod]

Niestabilność
Symbol Znaczenie Przykład
0 Stabilny w normalnych warunkach, nie reaguje z wodą, nie ulega działaniu otwartego ognia. kwarc
1 Stabilny w normalnych warunkach, lecz może stawać się niestabilny pod zwiększonym ciśnieniem, lub w wyższej temperaturze. fosfor
2 Ulega niebezpiecznym chemicznym przemianom w zwiększonych temperaturach i ciśnieniu, reaguje z wodą, lub w wyniku reakcji z nią wytwarza wybuchowe produkty. sód
3 Zdolny do detonacji, lub wybuchowego rozkładu pod wpływem silnego bodźca, musi być ogrzany żeby zainicjować reakcję, wybuchowo reaguje z wodą, lub wybucha od wstrząsu. fluor
4 Substancja zdolna do detonacji lub energicznego rozkładu w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia. nitrogliceryna

Biały – szczególne ryzyko[edytuj | edytuj kod]

Szczególne ryzyko (inne zagrożenia)
Symbol Znaczenie Przykład
W Reaguje energicznie z wodą w nieokreślony i niebezpieczny sposób. cez
OX Utleniacz nadtlenek wodoru
OXY
SA Prosty gaz duszący (asfiksjant) hel
COR Żrący (kwas lub zasada) kwas siarkowy
ACID Kwas
ALK Zasada wodorotlenek potasu
BIO Stwarza możliwość zagrożenia biologicznego. czarna ospa
POI Trucizna strychnina
CRY Substancja kriogeniczna (wytwarza niskie temperatury). ciekły azot
CRYO
CYL[1]
Substancja promieniotwórcza uran

Uwaga: Tylko W, OX/OXY i SA są oficjalną częścią systemu NFPA 704.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. CYL – ang. cryogenic liquid.