Numerologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pietro Bongo, Numerorum mysteria, 1591

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw.

Przedmiotem numerologii są nie tylko liczby, lecz również nazwy własne, które zamienia się na liczby poprzez ponumerowanie liter alfabetu, a następnie ich sumowanie. Przyporządkowanie liczb literom polega na zapisaniu alfabetu w pionowych słupkach (9 liter w słupku). Polskie znaki zawsze znajdują się obok podobnych do nich liter (np. A, Ą). Ten sam wyraz zapisany w różnych językach lub alfabetach może dawać inny magiczny numer. Numerologia posługująca się alfabetem łacińskim ma identyczne wartości liter w każdym kraju i języku na świecie, oczywiście pod warunkiem, że używanym alfabetem jest alfabet łaciński.

Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo, ani to, że ktoś urodził się w jakimś kraju, ani, że posiada takie a nie inne imiona i nazwiska, datę urodzenia itp.

Podstawową procedurą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. W związku z tym można określić tzw. liczbę drogi życia lub tzw. rok osobisty[1].

Liczba drogi życia determinuje cechy danej osoby, a także zawiera program, do którego człowiek powinien dążyć. Aby uzyskać te cechy, sumuje się cyfry daty urodzenia, aż do uzyskania jednej cyfry, będącej „liczbą urodzenia” lub liczbą drogi życia danej osoby. Działanie to nazywa się redukcją teozoficzną[2]: - np. osoba urodzona 21-08-1979 r.: 2+1 + 8 + 1+9+7+9 = 37 ⇒ 3+7 = 10 ⇒ 1+0 = 1 (taka osoba jest numerologiczną jedynką). Jest to tzw. metoda horyzontalna.

”Magiczną” własnością numerologii jest możliwość wykonania tej samej procedury rozdzielając liczby urodzenia dni, miesiąca i roku (suma cyfr zredukowanych). Powyższy wynik możemy bowiem uzyskać także w następujący sposób: dzień 2+1 = 3, miesiąc = 8. Rok 1+9+7+9 = 26 =>8. W sumie 3+8+8 = 19 => 1+9 = 10 => 1+0 = 1. Czyli ponownie uzyskano numerologiczną jedynkę.

W ten sposób można uzyskać cyfrę od 1 do 9, którym przyporządkowane są cechy osoby, a także droga życia[3]:

 • 1 - Akcja, spełnienie, realizacja; droga sukcesów i awansu; ambicja, głód wiedzy, olbrzymi potencjał twórczy. To człowiek o cechach przywódczych, pionier przecierający innym szlaki, indywidualista, człowiek o silnej „wibracji”, mocno zaznaczający swoją obecność, eksponujący swoje ego; uległość wobec nastrojów zniechęcenia lub zwątpienia innych, skłonność do krytyki i dużych wymagań wobec innych, przy jednoczesnej trudności przyjmowania krytyki. Gdy coś się nie udaje, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony,
 • 2 - Współpraca, umiarkowanie, dialog, równowaga; droga współpracy i przyjaźni; to „dyplomata” mający świadomość dwóch obliczy świata, zainteresowany drugim człowiekiem, wrażliwy, kierujący się w życiu uczuciami, wykonawca czyichś planów, a także urodzony doradca, mediator. Negatywnymi cechami są nadwrażliwość, nadmierny introwertyzm, niezrównoważenie, niestałość, podporządkowanie, uległość,
 • 3 - Szczęście, twórczość, przyjaźń, płodność, zdolności adaptacyjne; natura artystyczna, inwencja i wyobraźnia; to osoba towarzyska, wesoła, przyjazna, szczera i optymistyczna to człowiek ukierunkowany na osobiste spełnienie, o dużych talentach i możliwościach w każdej dziedzinie, we wszystkim co robi widać wolę działania, siłę, przedsiębiorczość oraz kreatywność. Ponieważ jednak jest zwykle osobą świecącą „światłem odbitym”, to kiedy jest słabo ukierunkowana, zdeterminowana, trudno jej się odnaleźć, W przypadku ujemnych cech wibracji można być osobą powierzchowną, zazdrosną i ekstrawagancką, plotkarzem, chwalipiętą, pozerem i wiecznym podróżnikiem (czasem wręcz tułaczem) lub osobą lękliwą, fanatyczną, znerwicowaną, co często uniemożliwia komunikację z innymi,
 • 4 - Twórcza praca, ograniczenia, organizacja, wysiłek; to logik osiągający najwięcej dzięki wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, bardzo odporny na stres związany z pracą; analityk, dostrzega szczegóły, ma zdolność planowania, organizowania, znajdowania metod na wszystko i we wszystkim, umie jasno widzieć swoje cele, kończyć zaczęte rzeczy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie, postępować metodycznie, ale powinien wystrzegać się fanatyzmu i pedanterii. Ostrożnie dobiera przyjaciół. W negatywnych aspektach może stać się nietolerancyjny, obsesyjny, zbyt ambitny, przesiąknięty rutyną, odwaga zamieniać się może w potrzebę dominacji i autorytatywność,. Przykładem 4-ki jest Leonardo da Vinci, ur. 15.04.1452 => 1+5+4+1+4+5+2 = 22 => 4. Liczba 22 jest także jedną z tzw. liczb mistrzowskich (powtórzenie tych samych cyfr), która oznacza moc wewnętrzną, wyższą inteligencję i geniusza konstrukcyjnego, architektonicznego,
 • 5 - Siła życia, doświadczenia, zmiany, wolność, miłość i seks; droga ciągłych zmian i ruchu, potrzeba wolności, która może wyrażać się w częstych zmianach miejsca zamieszkania, partnerów, podróżach pełnych odkryć, nowych znajomościach, różnorodności życiowych doświadczeń; to osoba ekspansywna, dynamiczna, zmienna, chętnie ucząca się nowych rzeczy, otwarta na nowinki, mająca dużą łatwość w zdobywaniu wiedzy, wielką zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek, W negatywnym świetle osoba niecierpliwa, impulsywna. Jeśli umie kontrolować swą energię i kierować się rozsądkiem, nie ma dla niej rzeczy niemożliwej do zrealizowania. Jeśli natomiast energia ta wyraża się w napięciu emocjonalnym, staje się nieobliczalna i wybuchowa, z urojonymi pragnieniami, Przykładem 5-tki jest Marlon Brando, ur. 03.04.1924 => 3+4+1+9+2+4 => 23 => 5.
 • 6 - Miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia; Przyjmuje na siebie odpowiedzialność, której wymaga życie, co wymaga wielu wyrzeczeń. Ma naturę idealistyczną, łagodną, czarującą. To osoba gotowa bić się o prawdę, prawo i sprawiedliwość lub osoba rodzinna, uważająca rodzinę za fundament swojego życia i mocno z nią związana. Jest zwykle kreatywna intelektualnie, ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie, nie lubi stawiać sobie ograniczeń, jest bardzo uczuciowa i wrażliwa, potrzebują bliskości innych. Od strony negatywnej mogą być trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru, nieodpowiedzialne, zaniedbane, wymagające, nieczułe lub przeciwnie, nadopiekuńcze. Będą krytykowały wszystkich i wszystko, zazdrościły, obrażały się, cierpiały, że są nie rozumiane,
 • 7 - Wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret; samotnik, perfekcjonista, Wbrew naturze, potrafi błyszczeć w towarzystwie, skupić na sobie zainteresowanie; osoba łatwo robiąca karierę zawodową. Z powodu pragnienia wiedzy, ale i doświadczenia, negatywna wibracja może prowadzić do huśtawek losu góra-dół. Zbyt silna siódemka powoduje nadmierne przywiązanie do materii, skupia się zbytnio na sprawach materialnych, chce mieć jak najwięcej,
 • 8 - Władza, pieniądze, realizacja, przywództwo, mistycyzm; Jest to droga autorytetu, siły woli i pieniądza, sukcesu materialnego albo przeciwnie - klęski, problemów finansowych i ryzyka; to osoba praktyczna, ze zmysłem organizacji i planowania, wytrwała; to twórca na dużą skalę, energia zmieniająca się w materię, osoba tworząca i działająca poprzez podświadomość, uparta i zdeterminowana w działaniu, Pejoratywne cechy mogą się uzewnętrznić w okazywaniu okrucieństwa, oziębłości i bezkompromisowości; może tyranizować otoczenie, wprowadzać destrukcję, atmosferę zazdrości, nietolerancji, podekscytowania,
 • 9 - Talent, ideał, otwartość, uniwersalność, rozmach, służenie innym; humanista, idealista, osoba światła i wykształcona. Pociągają ją poszukiwania intelektualne, metafizyka i okultyzm. Chce zbudować świat, w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie; to osoba opierająca swoje działanie na bezinteresownej miłości, posiadająca „wibrację” spełnienia. Tendencja do przyjmowania na swe barki problemów całego świata, identyfikacji z cierpieniami całej ludzkości. Wibracja negatywna prowadzi natomiast do przeciwieństwa: egoizmu i upartości. Niecierpliwi się, gdy jej polecenia nie są wykonywane natychmiast i z najwyższą dokładnością. Staje się nieśmiała, lękliwa. Zarówno wibrując pozytywnie, jak i negatywnie, „dziewiątki” są wystawione na swej drodze na ekstremalne emocje. To wewnętrzne napięcie może doprowadzić do zaburzeń na tle nerwowym. Sukces osiągnięty poprzez postawę negatywną oznacza spełnienie materialne, lecz życie będzie krótkie i ubogie duchowo, gdyż „dziewiątki” przychodzą na ten świat, by służyć ludzkości. Przykładem 9-tek są Anthony de Mello (ur. 4.09.1931 => 4+9+1+9+3+1 = 27=> 9) i Matka Teresa z Kalkuty (ur. 26.08.1910 => 2+6+8+1+9+1 = 27 => 9).

Następnie można obliczyć rok osobisty, kontynuując powyższą procedurę liczenia roku urodzenia. Aby ocenić, co przyniesie dany rok, sumuje się cyfry zawarte w danym roku - np. 2006 => 2+0+0+6 = 8. Zatem rok 2006 dla numerologicznej jedynki ma wibrację: 1 + 8 (wibracja daty urodzenia plus wibracja roku) = 9.

Czyli rokowi temu odpowiada liczba 9.

Powyższy opis systemu liczenia tzw. lat osobistych został zaproponowany przez Panią Gladys Lobos, która jest niezwykle popularna w Polsce, jednak w pozostałym „numerologicznym świecie” jest postacią skrajnie niszową, nieznaną lub ignorowaną. Klasyczny system liczenia lat osobistych, stworzony na przełomie XIX i XX wieku, został oparty na cyklach księżycowych. Ten system liczenia lat osobistych nakazuje dodanie dnia i miesiąca urodzenia do liczby obliczanego roku. Przykładowo osoba urodzona 25 stycznia będzie w roku 2013 w roku osobistym o wibracji 5, ponieważ:

2+5+1 = 8,

2+0+1+3 = 6,

8+6 = 14,

1+4 = 5.

Każdy rok to ponownie wibracja zawarta w przedziale od 1 do 9, ale tym razem stanowi fragment większej całości, tzw. 9-letniego cyklu osobistego.

Innym sposobem określenia cech jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska[4]. Niektórzy numerologowie oddzielają imię od nazwiska, albo samogłoski od spółgłosek.

 • Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1.
 • Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2.
 • Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3.
 • Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4.
 • Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5.
 • Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6.
 • Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7.
 • Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8.
 • Literom I, R jest przypisana cyfra 9.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Natasza Czarmińska, Liczby losu, Wydawnictwo Wodnika, 1994.
 2. Natasza Czarmińska, Ibidem.
 3. Czarmińska N., Ibidem, Poniższe punkty częściowo zaczerpnięte z tej pozycji..
 4. Tabela numerologiczna.