Podział administracyjny Macedonii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Macedonia
Godło Grecji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Macedonii

Wikiprojekt Polityka

Dzisiejsza Macedonia (Republika Macedonii) pierwszy raz została wyodrębniona jako odrębny twór państwowoprawny pod koniec II wojny światowej. Od 1945 istniała jako państwo związkowe Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (od 1963 Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii). Odpowiednio do tego Macedonia w latach 1945-1963 nosiła nazwę "Ludowa Republika Macedonii", a w latach 1963-1991 - "Socjalistyczna Republika Macedonii".

8 września 1991 dotychczasowa Socjalistyczna Republika Macedonii ogłosiła niepodległość jako Republika Macedonii. Przeciwko nazwie państwa i jego symbolom, zawierającym staromacedońską Gwiazdę z Werginy, zaprotestowała sąsiednia Grecja. Z tego powodu nowo powstałe państwo w stosunkach międzynarodowych określane jest nazwą "Była Jugosłowiańska Republika Macedonii" (ang. akronim FYROM od Former Yugoslav Republic of Macedonia). Spór o nazwę nie został jeszcze zakończony, jednak wiele państw, w tym Polska, stosuje nazwę "Republika Macedonii".

Granice państwa macedońskiego od 1945 nie uległy zmianie.

Podział administracyjny Macedonii po 1945 był jedno-, dwu- lub trójstopniowy:

  • w latach 1945-1949 republika dzieliła się na 4 obwody, 32 okręgi i 894 rady narodowe,
  • w okresie 1949-1952 sześciokrotnie zmieniano ustrój administracyjny republiki; ostatecznie wprowadzono podział na 18 okręgów i 223 gminy,
  • w latach 1952-1957 republika dzieliła się na 7 okręgów i 86 gmin,
  • w latach 1957-1965 republika dzieliła się na 7 okręgów i 73 gminy,
  • w latach 1965-1976 republika dzieliła się na 32 gminy; w 1965 zrezygnowano z podziału na wyższe jednostki,
  • w latach 1976-1996 republika dzieliła się na 34 gminy i wydzielone miasto Skopje, złożone z 5 gmin,
  • w latach 1996-2004 republika dzieliła się na 123 gminy i wydzielone miasto Skopje, złożone z 7 gmin.
Opstini vo Makedonija.png

Od ostatniej reformy administracyjnej 11 sierpnia 2004 Macedonia dzieli się na 84 gminy (општина - opsztina) i miasto wydzielone Skopje, złożone już z 10 gmin[1]. Gminy Macedonii są bardzo zróżnicowane co do powierzchni - od 1.194 km² (gmina Priłep) do 3,5 km² (gmina Czair w obrębie Skopje) i co do liczby ludności - od 105.484 mieszkańców (gmina Kumanowo) do 1.322 mieszkańców (gmina Wranesztica). Gminy są jednostkami samorządu terytorialnego.

Do celów statystycznych gminy zgrupowano w osiem regionów.

Wody trzech pogranicznych jezior Macedonii: Ochrydzkiego, Prespa i Dojran nie są częściami przyległych gmin.

Gminy Macedonii[edytuj | edytuj kod]

Dane o liczbie ludności pochodzą ze spisu powszechnego w 2002

Region statystyczny gmina siedziba władz powierzchnia liczba ludności
Wardarski
Region Vardarski.png
Wełes (Велес) Wełes (Велес) 518 55 108
Gradsko (Градско) Gradsko (Градско) 291 3 760
Demir Kapija (Демир Капија) Demir Kapija (Демир Капија) 312 4 545
Kawadarci (Кавадарци) Kawadarci (Кавадарци) 998 38 741
Negotino (Неготино) Negotino (Неготино) 414 19 212
Rosoman (Росоман) Rosoman (Росоман) 133 4 141
Czaszka (Чашка) Czaszka (Чашка) 727 7 673
Wschodni
Region Iztochen.png
Berowo (Берово) Berowo (Берово) 597 13 941
Winica (Виница) Winica (Виница) 432 19 938
Dełczewo (Делчево) Dełczewo (Делчево) 423 17 505
Zrnowci (Зрновци) Zrnowci (Зрновци) 52 3 264
Karbinci (Карбинци) Karbinci (Карбинци) 231 4 012
Koczani (Кочани) Koczani (Кочани) 357 38 092
Łozowo (Лозово) Łozowo (Лозово) 166 2 858
Makedonska Kamenica
(Македонска Каменица)
Makedonska Kamenica
(Македонска Каменица)
189 8 110
Pehczewo (Пехчево) Pehczewo (Пехчево) 208 5 517
Probisztip (Пробищип) Probištip (Пробищип) 326 16 193
Sweti Nikołe (Свети Николе) Sweti Nikołe (Свети Николе) 483 18 497
Czeszinowo-Obłeszewo
(Чешиново-Облешево)
Obłeszewo (Облешево) 133 7 490
Sztip (Штип) Sztip (Штип) 583 47 796
Pelagonijski
Region Pelagoniyski.png
Bitola (Битола) Bitola (Битола) 790 95 385
Demir Hisar (Демир Хисар) Demir Hisar (Демир Хисар) 480 9 497
Dołneni (Долнени) Dołneni (Долнени) 418 13 568
Kriwogasztani (Кривогаштани) Krivogaštani (Кривогаштани) 88 6 150
Kruszewo (Крушево) Kruszewo (Крушево) 190 9 684
Mogiła (Могила) Mogiła (Могила) 255 6 710
Nowaci (Новаци) Nowaci (Новаци) 755 3 549
Priłep (Прилеп) Priłep (Прилеп) 1 198 76 768
Resen (Ресен) Resen (Ресен) 549 16 825
Połoski
Region Poloshki.png
Bogowińe (Боговиње) Bogowińe (Боговиње) 141 28 997
Brwenica (Брвеница) Brwenica (Брвеница) 164 15 855
Wrabcziszte (Врабчиште) Wrabcziszte (Врабчиште) 157 25 399
Gostiwar (Гостивар) Gostiwar (Гостивар) 375 81 042
Żelino (Желино) Żelino (Желино) 201 24 390
Jegunowce (Јегуновце) Jegunowce (Јегуновце) 174 10 790
Mawrowo i Rostusza
(Маврово и Ростуша)
Rostusza (Ростуша) 856 8 618
Tearce (Теарце) Tearce (Теарце) 137 22 454
Tetowo (Тетово) Tetowo (Тетово) 262 86 580
Północno-wschodni
Region Severoiztochen.png
Kratowo (Кратово) Kratowo (Кратово) 375 10 441
Kriwa Pałanka
(Крива Паланка)
Kriwa Pałanka
(Крива Паланка)
482 20 820
Kumanowo (Куманово) Kumanowo (Куманово) 432 105 484
Lipkowo (Липково) Lipkowo (Липково) 270 27 058
Rankowce (Ранковце) Rankowce (Ранковце) 240 4 144
Staro Nagoriczane
(Старо Нагоричане)
Staro Nagoriczane
(Старо Нагоричане)
515 4 840
Skopijski
Region Skopski.png
Aerodrom (Аеродром) dzielnica Skopje 72 009
Buteł (Бутел) dzielnica Skopje 36 154
Gazi Baba (Гази Баба) dzielnica Skopje 92 72 617
G´orcze Petrow (Ѓорче Петров) dzielnica Skopje 63 41 634
Karposz (Карпош) dzielnica Skopje 21 59 666
Kiseła Woda (Кисела Вода) dzielnica Skopje 43 57 236
Saraj (Сарај) dzielnica Skopje 230 35 408
Centar (Центар) dzielnica Skopje 9 45 412
Czair (Чаир) dzielnica Skopje 53 64 773
Szuto Orizari (Шуто Оризари) dzielnica Skopje 6 22 017
Araczinowo (Арачиново) Araczinowo (Арачиново) 38 11 597
Zełenikowo (Зелениково) Zełenikowo (Зелениково) 177 4 077
Ilinden (Илинден) Ilinden (Илинден) 97 15 894
Petrowec (Петровец) Petrowec (Петровец) 222 8 255
Sopiszte (Сопиште) Sopiszte (Сопиште) 223 5 656
Studenczani (Студеничани) Studenczani (Студеничани) 276 17 246
Czuczer-Sandewo (Чучер-Сандево) Czuczer-Sandewo (Чучер Сандево) 215 8 493
Południowo-wschodni
Region Yugoiztochen.png
Bogdanci (Богданци) Bogdanci (Богданци) 114 8 707
Bosiłowo (Босилово) Bosiłowo (Босилово) 143 14 260
Wałandowo (Валандово) Wałandowo (Валандово) 331 11 890
Wasiłewo (Василево) Wasiłewo (Василево) 231 12 122
Gewgelija (Гевгелија Gewgelija (Гевгелија) 484 22 988
Koncze (Конче) Koncze (Конче) 233 3 536
Nowo Seło (Ново Село) Nowo Seło (Ново Село) 257 11 567
Radowisz (Радовиш) Radowisz (Радовиш) 502 28 244
Dojran (Дојран) Star Dojran (Стар Дојран) 129 3 426
Strumica (Струмица) Strumica (Струмица) 311 54 676
Południowo-zachodni
Region Yugozapaden.png
Wewczani (Вевчани) Wewczani (Вевчани) 35 2 433
Wranesztica (Вранештица) Wranesztica (Вранештица) 109 1 322
Debar (Дебар) Debar (Дебар) 85 19 542
Debarca (Дебарца) Bełcziszta (Белчишта) 423 5 507
Drugowo (Другово) Drugowo (Другово) 383 3 249
Centar Żupa (Центар Жупа Centar Żupa (Центар Жупа) 107 6 519
Zajas (Зајас) Zajas (Зајас) 161 11 605
Kiczewo (Кичево) Kiczewo (Кичево) 48 30 138
Makedonski Brod
(Македонски Брод)
Makedonski Brod
(Македонски Брод)
875 7 141
Ochryda (Охрид) Ochryda (Охрид) 392 55 749
Osłomej (Осломеј) Osłomej (Осломеј) 137 10 420
Płasnica (Пласница) Płasnica (Пласница) 54 4 545
Struga (Струга) Struga (Струга) 469 63 376

Przypisy