Riksdag

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Riksdag
Sveriges riksdag
Herb RiksdagSveriges riksdag
Państwo  Szwecja
Rodzaj jednoizbowy
Kierownictwo
Przewodniczący rikstagu Urban Ahlin
Wiceprzewodniczący rikstagu Susanne Eberstein, Ulf Holm, Jan Ertsborn
Struktura
Struktura RiksdagSveriges riksdag
Liczba członków 349
Stowarzyszenia polityczne Koalicja

Opozycja

Ordynacja Ordynacja proporcjonalna
Ostatnie wybory 14 września 2014
Siedziba
Siedziba RiksdagSveriges riksdag
Strona internetowa
Szwecja
Godło Szwecji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Szwecji
Portal Portal Szwecja
Parlament (Riksdagshuset)

Riksdag (szw. Sveriges Riksdag) – jednoizbowy parlament królestwa Szwecji. Liczy 349 posłów, wybieranych na czteroletnią kadencję (do 1994 roku, kadencja riksdagu trwała 3 lata).

Po raz pierwszy Riksdag zebrał się w 1435 w Arboga jako nieformalny zjazd szlachty szwedzkiej. Dopiero w 1527 uzyskał kształt formalny, kiedy to król Szwecji Gustaw I Waza wprowadził do parlamentu przedstawicieli czterech stanów królestwa: duchowieństwo, szlachtę, mieszczaństwo i chłopów. Parlament stanowy nosi w historiografii szwedzkiej nazwę Ståndsriksdagen. System ten utrzymał się do 1866, kiedy to zniesiono segregację stanową, a Riksdag przekształcił się w parlament dwuizbowy. Od roku 1969 Riksdag jest parlamentem jednoizbowym.

Wybory[edytuj | edytuj kod]

Wybory do Riksdagu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
310 mandatów pochodzi z 29 okręgów wyborczych, a 39 z krajowych list partyjnych. Ta druga grupa mandatów rozdzielana jest między partie, które dostały się do Riksdagu po przekroczeniu wymaganego progu 4% głosów w skali państwa. Partie, które nie uzyskały tych 4%, ale w jednym z okręgów zdobyły 12% głosów również mogą mieć swoich posłów w parlamencie, ale nie mogą uczestniczyć w rozdziale drugiej grupy mandatów.
Deputowani są wybierani w ordynacji proporcjonalnej, wg zmodyfikowanej metody Sainte–Laguë. Obywatele, którzy ukończyli 18 lat uzyskują prawo wyborcze zarówno czynne, jak i bierne.

Zasady działania Parlamentu[edytuj | edytuj kod]

Charakterystyczna dla szwedzkiego parlamentu jest funkcja varamena, czyli zastępcy. Każdy poseł ma swojego zastępcę, co umożliwia przejęcie jego funkcji przez varamena, w sytuacji, gdy nastąpiła nawet krótka niemożność pełnienia obowiązków przez danego deputowanego. Varamen musi pochodzić z tej samej partii, co jego poseł. Riksdag jest głównym organem władzy w państwie. Posiada funkcję ustawodawczą i kontrolną. Dodatkowo jego pozycję wzmacnia wyłączne prawo do zmiany konstytucji i jej interpretacji. Szwedzi, mimo że szanują ustawę zasadniczą, nie przywiązują dużej wagi do bezwzględnego przestrzegania jej. Ustawy wydawane przez Riksdag mogą być dalekie od zgodności z konstytucją. Dlatego też w Szwecji nie istnieje odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego. Taki stan rzeczy nazywamy dualizmem konstytucyjnym w traktowaniu ustawy zasadniczej. Jeśli chodzi o wspomnianą zmianę konstytucji to, aby ją przeprowadzić, Riksdag musi ogłosić bezwzględną większością głosów dwie identyczne uchwały, przy czym muszą je oddzielać wybory parlamentarne. Z tymi wyborami można przeprowadzić referendum konstytucyjne. Aby je przeprowadzić wystarczy jedynie zgłoszenie wniosku przez 1/10 ogółu posłów i przyjęcie go przez 1/3. Jeśli obywatele opowiedzą się przeciw zmianie, parlament nie może podjąć drugiej uchwały. Jeżeli obywatele będą za, procedura zmiany konstytucji jest kontynuowana przez nowo wybrany Riksdag. Po wyborach powstaje Komitet Weryfikacji Wyborów, gdzie może być zaskarżone nieprawidłowe przeprowadzenie elekcji. W jego skład wchodzi:

  • przewodniczący (zostaje nim sędzia lub były sędzia, który nie może być równocześnie deputowanym)
  • 6 członków.

Inną ciekawą funkcją w Riksdagu jest talman. Talman stoi na czele parlamentu. Do jego funkcji należy: wyznaczanie premiera, powierzanie mu misji tworzenia rządu, interpretacja parlamentarnych procedur, ustalanie kolejności zabierania głosu przez posłów. Talman musi pozostać bezstronny, więc nie głosuje i nie przemawia w imieniu swojej partii. Talman razem ze swoimi zastępcami, przewodniczącymi frakcji, szefem kancelarii Riksdagu tworzy Radę Przewodniczących, która ma duży wpływ na procesy ustawodawcze. Riksdag powołuje również czterech ombudsmanów m.in. do:

  • spraw sprawiedliwości,
  • wojskowych,
  • ochrony konsumentów.

Ich główne zadanie to egzekwowanie odpowiedzialności rządu przed parlamentem. I tak ombudsman do spraw sprawiedliwości czuwa, aby ustawy były przestrzegane przez organy państwowe (z wyjątkiem rządu). Informacje o nadużyciach przekazuje opinii publicznej. Ombudsman do spraw wojskowych zajmuje się kontrolą przestrzegania ustaw ze sfery obronności. Z kolei ombudsman do spraw ochrony konsumentów czuwa nad interesami kupujących, aby sprzedający przestrzegali prawa, dbali o jakość oferowanych produktów i byli uczciwi w kwestii cen. Interesy szwedzkiego konsumenta są naprawdę chronione. Oprócz ombudsmanów Riksdag powołuje również gubernatora Banku Szwecji, talmana, szefa kancelarii, sekretarza Riksdagu i przewodniczących stałych i specjalnych (ad hoc) komisji. Parlament powołuje również Doradczą Radę ds. Zagranicznych, składającą się z:

  • 9 deputowanych,
  • talmana
  • króla.

Jest to organ, który zajmuje się, jak nazwa wskazuje, doradzaniem i kontrolą podmiotów zajmujących się prowadzeniem polityki zagranicznej. Wspomniane stałe komisje mają dużą autonomię. Są wybierane na podstawie układu sił partyjnych w parlamencie. Ich kompetencje to: opiniowanie projektów ustaw i uchwał przedłożonych później Riksdagowi. Komisje to miejsce dyskusji z udziałem ekspertów i ministrów, które krystalizują ostatecznie kształt i treść przyszłej ustawy. Jeśli chodzi o przedterminowe rozwiązanie parlamentu, to może ono nastąpić w dwóch przypadkach. W pierwszym musi zostać czterokrotnie odrzucona przedłożona przez talmana kandydatura nowego premiera. W drugim, gdy rząd w ciągu tygodnia od uchwalenia wotum nieufności (instrument ten istnieje w Szwecji dopiero od 1969 r.) zarządzi nowe wybory.

Przewodniczący Riksdag[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący I izby[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący II izby[edytuj | edytuj kod]

Przewodniczący jednoizbowego Riksdagu od 1971[edytuj | edytuj kod]

okres przewodniczący pierwszy wiceprzewodniczący Drugi wiceprzewodniczący Trzeci wiceprzewodnicząc
1971–1973 Henry Allard (s) Torsten Bengtson c) Cecilia Nettelbrandt (fp) Ivar Virgin (m)
1973 – 1976 Ivar Virgin (m) Cecilia Nettelbrandt (fp)
1976 – 1979 Tage Magnusson (m) Karl Erik Eriksson (fp)
1979 – 1982 Ingemund Bengtsson (s) Ingegerd Troedsson (m) Thorsten Larsson c)
1982 – 1985 Anders Dahlgren c)
1985 – 1988 Karl Erik Eriksson (fp)
1985–1988
Christer Eirefelt (fp)< br/>1988
Anders Dahlgren c)
1985–1986
Bertil Fiskesjö c)
1986–1988
1988 – 1991 Thage G. Peterson (s) Christer Eirefelt (fp) Bertil Fiskesjö c)
1991 – 1994 Ingegerd Troedsson (m) Stig Alemyr (s)
1994 – 1998 Birgitta Dahl (s) Anders Björck (m) Görel Thurdin c) Christer Eirefelt (fp)
1998 – 2002 Eva Zetterberg ((v) Rose-Marie Frebran (kd)
2002 – 2006 Björn von Sydow (s) Anders Björck (m)
2002
Per Westerberg (m)
2003-2006
Kerstin Heinemann (fp) Helena Höij (kd)
2006 – 2010 Per Westerberg (m) Jan Björkman (s) Birgitta Sellén c) Liselott Hagberg (fp)
2010 – 2014 Susanne Eberstein (s) Ulf Holm (mp) Liselott Hagberg (fp)
2010–2012
Jan Ertsborn (fp)
since 2012
2014 – 2018 Urban Ahlin (s)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]