Synod Biskupów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Synod Biskupów (łac. Synodus Episcoporum) – instytucja doradcza w Kościele katolickim powołana do życia 15 września 1965 przez Pawła VI[1]. Według nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego to zebranie przedstawicieli Episkopatów (biskupów) z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Synod zwoływany jest w celu wzbudzania ścisłej łączności między Biskupem Rzymu i biskupami. Ma również świadczyć pomoc Papieżowi swoją radą w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a także zachowania i umocnienia dyscypliny kościelnej. Synod rozważa również problemy związane z działalnością Kościoła w świecie[2]. Zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez Biskupa Rzymskiego w głos decydujący, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdzić decyzje Synodu[3]. Synod posiada też własne struktury organizacyjne, takie jak Sekretariat Generalny.

6 lutego 2021 papież Franciszek po raz pierwszy od powołana do życia instytucji jaką jest Synod, powołał na stanowisko podsekretarza Synodu Biskupów pierwszą kobietę (zakonnicę) posiadającą prawo głosu w Synodzie Biskupów – s. Nathalie Becquart MCJ[4][5] (ksawerianka), dotychczasową konsultantkę Sekretariatu Generalnego Synodu (2019–2021).

Papież a Synod[edytuj | edytuj kod]

Papież jest zwierzchnikiem Synodu, co wyraża się przez:

 • zwoływanie Synodu, ilekroć Papież uzna to za wskazane, wraz z wyznaczaniem miejsca obrad;
 • zatwierdzanie wyboru członków, oznaczanie i mianowanie członków;
 • ustalanie zagadnień, jakie mają być rozpatrywane w odpowiednim czasie przed zebraniem się Synodu;
 • ustalanie porządku obrad;
 • przewodniczenie Synodowi (bezpośrednio lub pośrednio);
 • zamknięcie, przeniesienie, zawieszenie i rozwiązanie Synodu[6].

Papież podsumowuje tradycyjnie każdą Sesję Synodu Biskupów Posynodalną Adhortacją Apostolską.

Obecny zarząd Synodu[edytuj | edytuj kod]

Dla każdego zebrania Synodu Biskupów ustanawia się ponadto jednego lub kilku sekretarzy specjalnych, mianowanych przez Papieża. Ich urząd wygasa w momencie zakończenia zebrania Synodu[7].

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów[edytuj | edytuj kod]

Sekretarze Synodu[edytuj | edytuj kod]

Podsekretarze Synodu[edytuj | edytuj kod]

Rada Stała Synodu[edytuj | edytuj kod]

W skład Sekretariatu Generalnego, oprócz Sekretarza Synodu wchodzi też 15 osobowa Rada Stała. Dwunastu spośród jej członków wybiera każde ze Zgromadzeń Ogólnych Synodu, trzech pozostałych mianuje Papież.

W latach 1990–1994, 1994–2001, 2001–2005 członkiem Rady Stałej Synodu był Henryk Muszyńskiarcybiskup metropolita gnieźnieński[8].

Sesje Synodu[edytuj | edytuj kod]

Typy sesji[edytuj | edytuj kod]

Synod obraduje na sesjach zwyczajnych (co 3-4 lata), nadzwyczajnych i specjalnych.

 • Sesje zwyczajne poświęcone sprawom organizacyjnym Kościoła (kapłaństwo), kwestiom dotyczącym jego misji (ewangelizacja) oraz bardziej ogólnym, jak sprawiedliwość społeczna.
 • Sesje nadzwyczajne służą omawianiu teraźniejszych i naglących spraw.
 • Sesje specjalne poświęcone poszczególnym częściom świata lub krajom, i tak np. w 1991 odbył się Synod dla Europy, a w 1994-1995 Synod dla Afryki.

Historia sesji Synodu Biskupów[edytuj | edytuj kod]

Sesje Zwyczajne[edytuj | edytuj kod]

Numeracja Data rozpoczęcia Data Zakończenia Temat Adhortacja Apostolska
Za papieża Pawła VI
I Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 29 września 1967 29 października 1967 Zachowanie i umocnienie wiary katolickiej, jej integralności,
żywotności, rozwoju, spójności doktrynalnej i historycznej
II Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 30 września 1971 6 listopada 1971 Kapłaństwo sakramentalne i sprawiedliwość w świecie
III Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 27 września 1974 26 października 1974 Ewangelizacja we współczesnym świecie Evangelii Nuntiandi
IV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 30 września 1977 29 października 1977 Katechizacja, szczególnie dzieci i młodzieży, we współczesnym świecie Catechesi tradendae
Za papieża Jana Pawła II
V Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 26 września 1980 25 października 1980 Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio
VI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 29 września 1983 30 października 1983 Sakrament Pokuty i Pojednania Reconciliatio et paenitentia
VII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 1 października 1987 30 października 1987 Powołanie i misja świeckich w Kościele i w świecie
20 lat po Soborze Watykańskim II
Christifideles laici
VIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 30 września 1990 28 października 1990 Formacja kapłańska we współczesnym świecie Pastores dabo vobis
IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 2 października 1994 29 października 1994 Rola życia konsekrowanego we współczesnym świecie Vita consecrata
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 30 września 2001 27 października 2001 Posługa biskupów we współczesnym Kościele i świecie Pastores gregis
Za papieża Benedykta XVI
XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 2 października 2005 23 października 2005 Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła Sacramentum Caritatis
XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 5 października 2008 26 października 2008 Słowo Boże w życiu i misji Kościoła Verbum Domini
XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 7 października 2012 28 października 2012 O Nowej Ewangelizacji Evangelii Gaudium
Za papieża Franciszka
XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 4 października 2015 25 października 2015 Powołanie i misja rodziny

w Kościele i świecie współczesnym[9][10]

Amoris Laetitia
XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 3 października 2018 28 października 2018 Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania Christus vivit[12]
XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne[13] 1. sesja: 4 października 2023; 2. sesja: październik 2024 1. sesja: 29 października 2023; 2. sesja: październik 2024 Dla Kościoła Synodalnego: uczestnictwo, komunia i misja

Sesje Nadzwyczajne[edytuj | edytuj kod]

Numeracja Data rozpoczęcia Data Zakończenia Temat
Za papieża Pawła VI
I Nadzwyczajna 11 października 1969 28 października 1969 Współpraca między Stolicą Apostolską a Konferencjami Episkopatów
Za papieża Jana Pawła II
II Nadzwyczajna 24 listopada 1985 8 grudnia 1985 20. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II
Za papieża Franciszka
III Nadzwyczajna 5 października 2014 19 października 2014 Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji[14]

Sesje Specjalne[edytuj | edytuj kod]

Numeracja Data rozpoczęcia Data Zakończenia Temat Adhortacja Apostolska
Za papieża Jana Pawła II
I Specjalna 28 listopada 1991 14 grudnia 1991 I Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie Ecclesia in Europa
II Specjalna 10 kwietnia 1994 8 maja 1994 I Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce Ecclesia in Africa
III Specjalna 26 listopada 1995 14 grudnia 1995 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Libanowi Nowa nadzieja dla Libanu
IV Specjalna 16 listopada 1997 12 grudnia 1997 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Ameryce Ecclesia in America
V Specjalna 19 kwietnia 1998 14 maja 1998 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji Ecclesia in Asia
VI Specjalna 22 listopada 1998 12 grudnia 1998 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii Ecclesia in Oceania
VII Specjalna 1 października 1999 23 października 1999 II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie Ecclesia in Europa
Za papieża Benedykta XVI
VIII Specjalna 4 października 2009 25 października 2009 II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce Africae Munus
IX Specjalna 10 października 2010 24 października 2010 Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Kościołowi na Bliskim Wschodzie Ecclesia in Medio Oriente
Za papieża Franciszka
X Specjalna 6 października 2019 27 października 2019 Ewangelizacja obszaru Amazonii Querida Amazonia

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zenon Grocholewski: Synod Biskupów w życiu Kościoła. opoka.org.pl, 2-23.10.2005. [dostęp 2013-10-13]. (pol.).
 2. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 342
 3. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 343
 4. a b c Nomina di Sotto-Segretari del Sinodo dei Vescovi. press.vatican.va. [dostęp 2021-02-06]. (wł.).
 5. a b Synod.va: Nomina di Sotto-Segretari del Sinodo dei Vescovi. synod.va. [dostęp 2021-02-06]. (wł.).
 6. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 344
 7. Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 348 § 2
 8. Henryk Muszyński. gniezno.eu. [dostęp 2020-01-01]. (pol.).
 9. Secretariat publishes 'Lineamenta' for next Synod on Family. Radio Watykańskie, 09/12/2014. [dostęp 2014-12-09]. (ang.).
 10. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Lineamenta. Stolica Apostolska. [dostęp 2014-12-09]. (wł.).
 11. XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o młodzieży (3-28 października), episkopat.pl
 12. Katolicka Agencja Informacyjna KAI, Posynodalna Adhortacja apostolska "Christus vivit" | eKAI [dostęp 2019-11-13].
 13. La decisione del Papa. "Il Sinodo si svolgerà in due sessioni: ottobre 2023 e 2024", acistampa.it
 14. Relacja III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. KAI, 2014-10-23. [dostęp 2014-11-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-11)].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]