W13 (kolej)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wskaźnik W 13:
1 – Służący do oznaczania pojedynczej przeszkody
2 – służący do oznaczania dwóch przeszkód w odległości mniejszej od 150 m między nimi

W 13 „Wskaźnik torowy”wskaźnik kolejowy oznaczający konieczność podniesienia noży i zamknięcia skrzydeł pługa odśnieżnego, a także zachowania szczególnej ostrożności przy pracy podbijarek torowych, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych.

Wskaźnikiem tym oznacza się takie miejsca jak przejazd kolejowo-drogowy, most, rozjazd, czujnik szynowy lub inne urządzenie na torze. Przed tymi miejscami należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować ostrożność podczas pracy maszyn torowych. Wskaźnik W 13 ustawia się w odległości 50 m przed wyżej wymienionymi miejscami z obu stron miejsca przy każdym torze. Na stacjach wskaźnik ten ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy. Zasady ustawiania wskaźnika na szlaku są takie same, jak wskaźnika W 8.

Pojedynczą przeszkodę oznacza się wskaźnikiem W 13 w postaci czarno-białej kraty. Jeżeli przeszkody znajdują się w odległości mniejszej niż 150 m jedna od drugiej, wówczas powinny być one oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W 13 o podwójnej czarno-białej kracie, składającej się z dwóch par ukośników przymocowanych do słupa.

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444, Rozdział 15: Wskaźniki)
  • Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Ie-102. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010, s. 7