Wikiprojekt:Herby

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wikiprojekt: Herb
stara strona projektu jest tutaj.
Portal Heraldyka
 • Zapraszamy do współpracy z nowo powstałym portalem heraldycznym
 • Szczególnie potrzebna pomoc osób ze znajomością heraldyki ale wszystkich chętnych do współpracy serdecznie witamy!

Głowne założenia projektu[edytuj | edytuj kod]

1.Ujednolicenie wyglądu herbów.[edytuj | edytuj kod]

Pojawia się wiele nowych grafik przedstawiających herby, bardzo różnej jakości, często bardzo profesjonalnych, czasem z błędami merytorycznymi. Spotykane w artykułach grafiki przedstawiające stare wizerunki heraldyczne są z natury rzeczy bardzo różnorodne stylistycznie, dlatego sądzimy, że celowe jest aby herby wykonywane specjalnie dla wikipedii były bardziej ujednolicone.
Naszym zdaniem wpłynie to na bardziej elegancki wygląd stron i będzie podkreślało jedność tematyki. Przede wszystkim zaś pozwoli uniknąć błędów lub niepoprawności merytorycznych, np. stosowania nieheraldycznych kształtów tarczy, koron czy hełmów.
Nie chcemy ograniczać inwencji twórczej wikipedystów, dlatego każdy nowy, dobry projekt może zostać dołączony i powielany. Chcielibyśmy natomiast zdecydowanie wyeliminować grafiki niepoprawne heraldycznie czy nieestetyczne plastycznie.

Uwaga: licencje!
 • Przy robieniu herbów z elementów należy zapoznać się z zasadami licencyjnymi obowiązującymi na Wikipedii.
 • Szczególnie dotyczy to prac wykorzystujących elementy na różnych licencjach!
 • Herby polskie
Proponujemy, zgodnie z dotychczasową praktyką, przedstawianie polskich herbów w pełnej postaci, tzn. tarczy zwieńczonej hełmem z klejnotem i labrami. Do wykorzystania są gotowe szablony herbu, autorstwa Tadeusza Gajla i Steifera do ściągnięcia linkiem poniżej.
Do opisu polskich herbów zalecamy używanie szablonu opisu {{subst:HerbSzlachecki}}.
 • Herby obce
Funkcjonuje już na Wikipedii wiele bardzo poprawnych heraldycznie i pozytywnie odbieranych herbów z francuskiego projektu Blasons autorstwa Odejea, przedstawianych tylko w postaci tarczy, z pominięciem pozostałych elementów. Ponieważ w heraldyce francuskiej, iberyjskiej czy włoskiej znaczenie klejnotu jest mniejsze niż w polskiej, a często mogą wystąpić trudności źródłowe w znalezieniu właściwego jego wzoru, sądzimy, że dobrym pomysłem będzie zaadaptowanie francuskiego projektu. Przemawia też za tym jego ładny, bardzo klasyczny kształt tarczy herbowej.
 • Herby miast i gmin - można zastanowić się nad wprowadzeniem zasady umieszczania herbów terytorialnych (miast, gmin, wsi, powiatów) na tarczy o półokrągłym dole. Tarcza taka, choć niezbyt klasyczna, nie jest błędna a jest szczególnie często stosowana w heraldyce miejskiej. Także na wikipedii jest wiele świetnych grafik (autorstwa m.in. Bastianowa). Przyjęcie tej zasady pozwoliłoby na pierwszy rzut oka odróżniać czy mamy do czynienia z herbem rodowym czy innym.

2.Gotowe wzory[edytuj | edytuj kod]

Dla ułatwienia pracy, jak i dla dbałości o poprawny wygląd herbów, proponujemy korzystanie z gotowych już wzorów elementów herbów. Pragniemy w miarę możliwości usystematyzować polskie godła heraldyczne i polskie herby na commons, według tematyki przedstawień herbowych. Poniższe linki ułatwią znajdowanie potrzebnych elementów na commons.

Szablony herbów[edytuj | edytuj kod]

Korony rangowe[edytuj | edytuj kod]

Futra heraldyczne[edytuj | edytuj kod]

Godła heraldyczne[edytuj | edytuj kod]

Poniższe linki kierują do konkretnych godeł lub grup godeł heraldycznych na commons. Oczywiście zasoby tego typu wzorców są tam większe, dlatego warto przejrzeć pokrewne kategorie.

Oznaki godności[edytuj | edytuj kod]

Tynktury heraldyczne[edytuj | edytuj kod]

Proponujemy przybliżony zestaw właściwych naszym zdaniem kolorów (tynktur) heraldycznych. Oczywiście nie jest konieczne bezwzględne trzymanie się wzorców, a w przypadku herbów z efektem 3D wręcz niemożliwe, ale stosowanie kolorów o zbliżonej gamie pozytywnie wpłynie na estetykę i poprawność wizerunków. Gotowe wzory futer heraldycznych podano powyżej.

 1. czerwień - FF0000
 2. błękit - 3333FF
 3. zieleń - 009933
 4. złoto (żółty) - FFFF00
  1. tonalny - wzór tonalny
 5. srebro (biel) -FFFFFF
  1. tonalny -wzór tonalny

Blazonowanie[edytuj | edytuj kod]

Chcemy uporządkować sposób opisu herbów, tzw. blazonowania. Sprawa jest trudna, polski język heraldyczny nie wykształcił się w tym stopniu co np. francuski czy angielski, lub uległ zapomnieniu. Nawet nasze najpoważniejsze historyczne herbarze są pod tym względem niekonsekwentne i niejednolite. Celem tego etapu projektu jest próba usystematyzowania istniejącej polskiej nomenklatury heraldycznej w oparciu o najlepsze wzorce historyczne i konsekwentne stosowanie jej w opisach herbów.

zapraszam, zwłaszcza uczestników projektu, do rozbudowy hasła blazonowanie. Wydaje mi sie szczególnie potrzebne uzupełnienie polskich określeń figur heraldycznych i podziałów tarczy. Może ktoś jest szczęśliwym posiadaczem (jak ja kiedyś:)) prac Polaczkównej lub Heymowskiego na ten temat? Polskie nazwy figur i godeł można też znaleźć studiując część opisową Księgi herbowej Ostrowskiego, który zwykle dawał rzetelne opisy herbów. Pozdrawiam, steifer (dyskusja) 19:15, 29 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Inkscape[edytuj | edytuj kod]

Darmowy, bardzo popularny i wszechstronny program graficzny powszechnie stosowany przez grafików wikipedii.

Herby z efektem 3D[edytuj | edytuj kod]

Francuski projekt stosuje herby z efektem 3D. Jest kwestią gustu czy to jest właściwe, wielu użytkownikom to się podoba, i z pewnością ożywia grafiki. Kwestie techniczne zapisu takich grafik może wyjaśnić WarX. Stosowanie lub nie takiego efektu jest kwestią indywidualną i nie propagujemy ani jego stosowania ani nie zalecamy jedynie dwuwymiarowych, płaskich grafik.

Rady heraldyka[edytuj | edytuj kod]

Przy rysowaniu herbów warto pamiętać o kilku zasadach.

 • Rysując wg opisu trzeba pamiętać, że poprawny opis jest wykonywany od strony trzymającego tarczę. Stąd heraldyczna prawa to lewa od strony widza.
 • Godła powinny wypełniać możliwie całe pole tarczy, nie sprawiając wszelako wrażenia wtłoczenia. Zbyt dużą wolną przestrzeń często można wypełnić np. bardziej wygiętym ogonem w przypadku lwa lub odpowiednim zakomponowaniem drobnych elementów – w ramach zgodności z opisem herbu!
 • Pojedyncze czy zasadnicze godło powinno być umieszczone centralnie, chyba że opis herbu wyraźnie określa inne ułożenie.
 • Poprawny heraldycznie herb powinien dobrze komponować się w tarczy każdego kształtu. Czasem jednak, zwłaszcza przy herbach wielopolowych, trzeba dokonać lekkiej deformacji godła w pobliżu rogów tarczy. Niekiedy i to nie pomaga, i herb komponuje się tylko na tarczy jednego kształtu. Wybierając kształt tarczy najlepiej starać się dobrać poprawny heraldycznie. Oto kilka wzorów
 • W kolorystyce herbu panuje zasada umieszczania koloru na metalu lub odwrotnie. Jeżeli w rysowanym herbie jest kolor na kolorze lub metal na metalu, lepiej sprawdzić jeszcze raz źródło, bo jest to prawdopodobnie błąd. Istnieją jednak stare herby przeczące tej regule, lecz są to rzadkie wyjątki. Natomiast zdarza się to często w herbach współczesnych, zwłaszcza polskich herbach miast i gmin.
 • Zwierzęta i postacie ludzkie oraz ich fragmenty są z reguły zwrócone w prawą (heraldycznie) stronę tarczy, chyba że w opisie jest wyraźnie zaznaczony inny kierunek.
 • Często herb lepiej wygląda, gdy elementy są obwiedzione cienkim ciemnym konturem. Jest to zgodne z zasadami i stosowane w sztuce heraldyki.
 • Labry herbu powinny mieć kolor dwóch zasadniczych elementów herbu - tła i głównego godła lub figury. Zasadą jest, że metal lub futro daje się na podbiciu labrów. Przy herbach kilkupolowych z jednym hełmem labry z prawej (heraldycznie) strony odnoszą się do pierwszego (lub górnego) pola, z drugiej mają kolory kolejnego pola. Przy herbach złożonych o kilku hełmach, każdy hełm ma labry w kolorach odpowiedniego pola. Zdarzają się odstępstwa od tej zasady, zwłaszcza w heraldyce brytyjskiej i niemieckiej, dlatego lepiej oprzeć wykonywaną grafikę herbu o takiej nietypowej kolorystyce na kilku różnych źródłach.
 • Ułożenie hełmu powinno być zgodne z ułożeniem klejnotu.
 • Pamiętać należy o właściwych proporcjach wysokości tarczy, hełmu i klejnotu. W heraldyce polskiej przyjęte jest, że hełm z klejnotem jest mniej więcej równy wysokości tarczy. W heraldyce niemieckiej tarcza bywa często mniejsza, a we francuskiej i iberyjskiej hełm i klejnot bywają nieproporcjonalnie małe.
 • Elementy herbu wokół tarczy, z klejnotem włącznie, nie powinny "wisieć w powietrzu". Każdy element powinien sprawiać wrażenie przymocowanego lub opartego w sposób naturalny o inną część herbu. W heraldyce brytyjskiej przyjęło się przedstawianie wbrew tej regule, samych klejnotów ponad tarczą, i w tym przypadku można pozwolić sobie na odstępstwo od zasady.
 • Rysując samodzielnie herb, lub komponując z gotowych elementów trzeba pamiętać o zgodności stylistycznej poszczególnych części - hełmu, labrów i kształtu tarczy. Należy również pamiętać o podawaniu w opisie twórców wykorzystanych elementów, zgodnie z ich licencjami.
 • Uprzejmie prosimy używających szablonów gajlowskich o podawanie w opisie grafiki, że bazuje się na pracach Tadeusza Gajla.

Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]

Wikipedysta Kontakt Przy czym mogę pomóc? Status
Adam.Kurowski dyskusja Heraldyka, blazonowanie, dostęp do wielu polskich herbarzy. Aktywny
Arachn0 dyskusja Nieaktywny od 2020
Arciomik dyskusja Heraldyka. Nieaktywny od 2009
Avalokitesvara dyskusja Heraldyka, grafika wektorowa. Aktywny
Ęgeniusz Ąderko dyskusja Blazonowanie. Tłumaczenia z i na niemiecki. Nieaktywny od 2019
Fendi rimbaud.1995@o2.pl Heraldyka, blazonowanie. Nieaktywny od 2013
Guccee dyskusja Heraldyka, blazonowanie. Aktywny
Mateusz Szymkiewicz dyskusja Herby miejscowości (ziemia sandomierska). Aktywny
Mathiasrex patrz userpage Blazonowanie, opis historyczny. Aktywny
OverMind dyskusja Heraldyka, blazonowanie, weksylologia, heraldyka kościelna. Nieaktywny od 2010
Pudelek dyskusja Heraldyka słowacka, sprzątanie. Aktywny
Roland von Bagratuni bagratun@freestart.hu Heraldyka węgierska i ormiańska. Nieaktywny od 2009
Steifer dyskusja Heraldyka, grafika wektorowa. Zmarł
Szakalini dyskusja Nieaktywny od 2007
Tarnol dyskusja Nieaktywny od 2019
Waćpan dyskusja Heraldyka, grafika wektorowa. Aktywny
WarX dyskusja Heraldyka, grafika wektorowa. Nieaktywny od 2018

Zamówienia[edytuj | edytuj kod]

Jeżeli potrzebny byłby kształt, którego nie ma w obecnie dostępnym zbiorze wzorców, zgłoś zamówienie na ten element. Można zamawiać również konkretne herby, załączając link do wzoru lub podając dokładny opis. Najlepiej zgłaszać zamówienie bezpośrednio do któregoś z uczestników projektu, aby unikać dublowania pracy.

Herb baronów Baltimore, założycieli kolonii Maryland
 • Czy dałoby radę coś z tym zrobić? Planuję w przyszłości tłumaczenie FA George Calvert, 1st Baron Baltimore z angielskiego i zastanawiam się, czy można ten herb jakoś uatrakcyjnić (pokolorować, itp.)? Herb angielski pochodzi z 1622 roku, ma prawdopodobnie elementy flamandzkie i jest dość szczegółowo (dla laika) słownie opisany na drugiej stronie tej książki. Przepraszam, że zawracam głowę, ale widzę, że działacie prężnie, więc pomyślałem, że może będziecie zainteresowani małym wyzwaniem... Qblik ¿Ø? 03:39, 26 cze 2007 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Herb Szydłowca wg projektu ks. Pawła Dudzińskiego.
 • Proszę o wykonanie herbu von Abschatz (jedną z rodzin, która używała tego herbu są Ossowscy. Wzór herbu znajduje się na stronie: Herb Abschatz (jest to czarny jeleń ze srebrnymi rogami na czerwonym polu) Andy89 (dyskusja) 21:08, 18 sty 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Proszę o wykonanie w kolorze (ze złotą koroną, szponami, dziobem itp.) wersji wektorowej innego "modelu" orła pruskiego z tego rysunku. Dzięki za pomoc. Orzeł Pruski Naerian (dyskusja) 09:23, 30 sty 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Witam. Wydaje się, że autor obecnego herbu gminy Bełchatów nieco popuścił wodze fantazji. Zamiast tych fioletowych kwiatów powinny być owoce winorośli. Między kłosami pszenicy i żyta powinien być owies. Avalokitesvara (dyskusja) 21:17, 1 mar 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • autor grafiki, Bastianow, jest jednym z najlepszych ilustratorów Wikipedii - tu też błędu nie popełnił, herb jest dokładnie wdług wzoru z oficjalnej strony gminy, może tam jest błędna wersja? steifer (dyskusja) 18:21, 20 mar 2008 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Poproszę herb EBU
 • Dopiero teraz zauważyłem 1. główne założenie wikiprojektu dot. herbów miast i gmin. Nie wiem, na ile jest ono wiążące, więc pozostawię zgłoszenie. Rechta [dyskusja] 00:57, 2 cze 2008 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Herb Leska w haśle jest poprawny, tylko w wersji uproszczonej (herb mały), tzn. sama tarcza herbowa, bez dodatków, w tym przypadku bez hełmu z klejnotem i labrów. Te dodatki są jak najbardziej poprawne heraldycznie, choć dość rzadkie w polskiej heraldyce miejskiej, więc ich brak wynika zapewne z tendencji do ujednolicenia wyglądu grafik herbowych, niż z niepoprawności. IMHO można by w przypadku takiego dość rzadkiego herbu miejskiego zrobić kiedyś herb w wersji pełnej :) steifer (dyskusja) 20:06, 27 wrz 2008 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]
 • To nie jest zamowienie, ale zgloszenie pewnego problemu. Zostal mi zgloszony blad który ponoc w ok. 70 art dotyczacych głównie herbów szlacheckich. Wynika z uzywania jako wzoru pewnej ksiazki [tytułu nie pamietam] (w ktorej za sprawa blednego skanowania mamy odbicia lustrzane). Dotyczy to herbow szlacheckich- sprawa jest o tyle powazna ze szarfa zwisa z lewego ramienia zamiast prawego, co zwykle [ponoc] oznacza pochodzenie z nieprawego łoża. Barwy sa rowniez zbyt jasne. Przyklad: Doliwa, poprawnie jest natomiast na en wiki (prawdopodobnie tylko dla czesci blednych herbow mamy poprawne en: wersje). Moze ktos zainteresowany poszuka tych blednych herbow z szarfami i poprawi to? Z gory przepraszam za bledy w nomenklaturze :). Pozdrawiam... Vuvar1 Dyskusja 19:09, 3 sty 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Problem bez wątpienia istnieje, m.in. skutkiem braku w dawnej Polsce heroldii, niesumiennosci dawnych wydawcow herbarzy no i wspomnianych błędow skanowania. Wspomniany herb, Doliwa jest na pl:wiki przedstawiony poprawnie, choc zdarzały się wizerunki sredniowieczne ze skosem prawym, tak jak na ew:wiki. Ponieważ w heraldyce najbardziej wiążący jest opis herbu (blazonowanie) a w większosci herbarzy skos w herbie Doliwa opisany jest jako lewy, więc w tym przypadku jest poprawnie. Co do oznaczen bastardow, to rzeczywiscie takim samym skosem, kładzionym na tarczy oznaczano ich herby, jednak nie bylo to stosowane w polskiej heraldyce, a odnosi się do panstw zachodu. Dziękuję za zwrocenie uwagi na problem, trzeba przejrzec i sprawdzic większoSC herbOw. Chętnym do pomocy polecam zwlaszcza porownywanie ze zrodłami sredniowiecznymi, gdyż można przyjąc je za najbardziej wiarygodne. Wiele sredniowiecznych wizerunkow prezentuje praca F. Piekosińskiego "Heraldyka polska wiekow srednich", dostępna w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej [3]. Pozdrawiam,--steifer (dyskusja) 11:15, 4 sty 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Chciałem prosić o zrobienie brakujących w wersji svg herbów gmin powiatu legnickiego (Miłkowice, Kunice i Krotoszyce). Pozdrawiam Haynau (dyskusja) 12:41, 13 wrz 2009 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]


Warto zrobić "gołą wersję" i dodając elementy z innych województw stworzyć godła dla wszystkich oddziałów.

Zrobione. Jeśli ktoś będzie chciał robić inne na podstawie tego, to wystarczy usunąć herb i wstawić inny:) Przy okazji - to nie jest herb podlaskiego, tylko Białegostoku. Avalokitesvara (dyskusja) 18:05, 11 lis 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
A dlaczego plik różni się od tych podanych w linkach powyżej? Przecież tam są zielone liście i trochę inaczej wygląda Zwiadowca21 18:19, 22 lis 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]


 • 13 listopada bieżącego roku mija 55. rocznica nadania praw miejskich mojej rodzinnej osadzie. Z tej okazji chciałbym prosić o wykonanie pierwszego, historycznego herbu mojego miasta w formacie svg. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Locksmith (dyskusja) 19:24, 26 paź 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Zrobione. Avalokitesvara (dyskusja) 17:35, 11 lis 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]


 • Zrobię, jak tylko znajdę czas, odnosi się to do wszystkich zamówień oprócz Jastrzębiej Góry. Słabej jakości ten obrazek, ale może warto spróbować zwrócić się do Bastiana, on robi cuda nawet ze słabymi plikami źródłowymi Avalokitesvara (dyskusja) 20:18, 30 paź 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Na stronie Dyskusja:Flaga Gdańska ktoś słusznie zauważył nieścisłości w wyglądzie korony w herbie i fladze Gdańska, mianowicie korona powinna być bardziej otwarta, a górne "wykończenia" (wybaczcie, nie znam się) bardziej zdobione, brakuje też lekkiego obrysu krzyży. Wzór urzędowy dostępny jest w załączniku nr 2 do Statutu Miasta Gdańska. Grafiki, których dotyczą poprawki, to i . Dla porównania - w Herbie Wielkim () wszystkie elementy są poprawne. Z góry dziękuję za pomoc! --A. 18:35, 29 lis 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • według blazonowania ze statutu Gdańska, herb stanowią dwa krzyże równoramienne srebrne w słup, pod koroną otwartą, w polu czerwonym. Nie ma mowy o żadnym obrysie krzyży, ani zresztą i obrysie korony. Takie elementy - kontur, grubszy, cieńszy, lub jego brak nie są ujete w blazonowaniu i mogą być stosowane dowolnie, w zależności od zastosowanej techniki plastycznej. Oczywiste, że w technice np. witreżu, kontur krzyży i korony będzie dużo mocniejszy niż w przypadku np. gwaszu czy techniki olejnej, które mogą nawet z niego zrezygnować. Podstawowym kryterium jest czytelność herbu i jego elementów. W grafice komputerowej, także. Jeżeli herb jest bardziej czytelny z konturem wokół godeł, to powinny być nim obwiedzione, jeżeli jest równie czytelny bez niego to niechaj tak pozostanie. Nie jest to błąd, a właściwa heraldyce dowolność kształtowania plastycznego wyobrażenia herbu, związanego i z techniką, i ze stylem epoki i artysty. Opis herbu nie precyzuje kształtu fleuronów w koronie, nawet nie podaje ich liczby. Jest zapisane, że korona ma być otwarta, i wszystko. A więc każda korona, domyślnie królewska, otwarta powinna być odpowiednia. A więc poprawnym herbem Gdańska jest i wzór z XVIII wiecznej grafiki z koroną o 7 fleuronach, i te grafiki z Wikipedii. Pozdrawiam, steifer (dyskusja) 10:01, 5 gru 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Warto jednak, oprócz heraldycznego opisu, zwrócić uwagę na założenia Rady Miasta Gdańska i idący za tym stan prawny. Załącznik precyzujący wygląd herbu jest integralną częścią obowiązującego aktu prawnego, co więcej jest on konsekwentnie przestrzegany i wszelkie publikacje, z którymi się spotykam, trzymają się tamtego wzoru. Dlatego uważam, że nawet jeśli pewne różnice z punktu widzenia heraldyki nie są błędem, wskazane byłoby używanie herbu zgodnego z miejskim wzorem. --A. 11:32, 5 gru 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • bardzo ładnie, jak zwykle zrobiłeś! Ale niestety niezgodnie z uchwałą samorządu, tam nie ma obwódek wokół krzyży :( steifer (dyskusja) 12:26, 6 gru 2009 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Wydaje mi się, że w statucie jednak są kontury. Bardzo cieniutkie, ale są. Popatrz proszę na powiększony obraz. Avalokitesvara (dyskusja) 14:24, 6 gru 2009 (CET


 • Witam, potrzebuję herbu na wzór tego (prawy górny róg) [4]
 • Uprzejmie proszę o stworzenie herbu klubu sportowego Stella Żabikowo (zał. 1922), jeżeli to możliwe oczywiście. Emblemat ten - niezbyt skomplikowany - jest dziś ciekawostką historyczną o wartości sentymentalnej (wzór do znalezienia tutaj). Dziękuję za dotychczasową pomoc z prośbą o dalsze. Pozdrawiam Locksmith (dyskusja) 12:02, 24 lip 2010 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Przydatne linki[edytuj | edytuj kod]

Czy wiesz[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Gubernia kielecka - Wikiwand, www.wikiwand.com [dostęp 2019-04-08].