Azotan baru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Azotan baru
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Ba(NO3)2
Inne wzory BaN2O6
Masa molowa 261,34 g/mol
Wygląd kryształy lub krystaliczny proszek[1]
Identyfikacja
Numer CAS 10022-31-8
34053-87-7 (monohydrat)
PubChem 24798
Podobne związki
Inne aniony BaSO4, BaCO3
Inne kationy Mg(NO3)2, Ca(NO3)2, Sr(NO3)2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Azotan barunieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i baru.

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Azotan baru jest białym ciałem stałym, rozpuszczalnym w wodzie i nierozpuszczalnym w etanolu. Rozpuszczalność azotanu baru w wodzie przedstawia tabela.

Rozpuszczalność azotanu baru w wodzie
Temperatura (°C) 0 20 40 60 80 100
Rozpuszczalność (g/l H2O) 49,2 88,8 142 205 273 341

Podczas ogrzewania następuje jego rozkład termiczny.

pH jego roztworów wynosi od 5 do 8.

Azotan baru barwi płomień palnika na kolor zielony.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Azotan baru jest stosowany w przemyśle chemicznym oraz w pirotechnice. Otrzymuje się z niego tlenek i nadtlenek baru.

Toksyczność[edytuj | edytuj kod]

Azotan baru jest substancją szkodliwą – LD50 390 mg/kg (szczur, doustnie)[6]. Powoduje wzrost ciśnienia krwi i arytmię serca. Po połknięciu substancja wywołuje podrażnienie błon śluzowych, mdłości, wymioty, zawroty głowy i biegunkę.

Pierwsza pomoc[edytuj | edytuj kod]

W wypadku kontaktu substancji ze skórą lub oczami należy je przepłukać dużą ilością wody.

Przy spożyciu azotanu baru należy podać choremu dużą ilość wody i spowodować wymioty. Należy też podać siarczan sodu (1 łyżkę stołową na ¼ litra wody).

Należy też skonsultować się z lekarzem.

Działanie na organizmy wodne[edytuj | edytuj kod]

Azotan baru działa toksycznie na organizmy wodne (dawka śmiertelna dla ryb: 158 mg/l)[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b Azotan baru (nr 202754) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  3. a b c Department of Chemistry, The University of Akron: Barium nitrate (ang.). [dostęp 2012-02-22].
  4. a b c d MSDS POCh Gliwice.
  5. a b sole baru z wyjątkiem siarczanu(VI) baru, soli kwasu 1-azo-2-hydroksynaftalenyloarylosulfonowego i soli wymienionych w innych miejscach niniejszego załącznika (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów.
  6. MSDS w katalogu Sigma-Aldrich.