Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centralny Ośrodek Szkolenia
Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Logo
Państwo  Polska
Data utworzenia 19 marca 1992
Siedziba Koszalin
Komendant Ośrodka płk SG dr Piotr Boćko[1]
Adres
75-531 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Ziemia54°11′53,6″N 16°12′38,0″E/54,198222 16,210556
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej Strona internetowa

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – jeden z trzech ośrodków szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Do 1992 roku kompleks budynków wykorzystywany był przez Bałtycki Oddział Straży Granicznej. Powołanie przez Komendanta Głównego zarządzeniem nr 019 z dnia 19 marca 1992 roku Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej[a] było początkiem podjęcia przez stan osobowy jednostki w Koszalinie tworzenia nowych warunków do szkolenia na potrzeby pododdziałów granicznych[2].

W 1993 roku w Ośrodku w opracowano „Ramowy program szkolenia funkcjonariuszy służby kandydackiej”, który stał się również podstawą do opracowywania szczegółowych programów szkolenia we wszystkich pododdziałach granicznych. Szkolenie poszczególnych specjalistów rozpoczęto w oparciu o istniejącą dobrą bazę szkoleniową ze strażnicą szkolną w Łazach[2].

16 kwietnia 1993 roku, decyzją nr 17, komendant główny SG nadał Ośrodkowi sztandar, który uroczyście wręczony został 19 czerwca 1993 roku.

W listopadzie 1993 roku rozpoczęto pierwszy kurs podoficerski dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej, m.in. w specjalnościach łączności i logistyki[3].

W 1995 roku rozpoczęto kształcenie oficerów o profilu operacyjno–rozpoznawczym w pozyskanym z Morskiego Oddziału SG obiekcie po byłej strażnicy w Mielnie–Unieściu[4].

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie otrzymał ufundowany przez społeczeństwo województwa zachodniopomorskiego nowy sztandar[5], nadany 23 lutego 2007 roku przez Ministra Straw Wewnętrznych i Administracji[6]. Jego uroczyste wręczenie odbyło się 19 marca 2007 roku podczas obchodów piętnastolecia powstania Ośrodka, połączone z nadaniem imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego[7]. Odbyło się również pożegnanie sztandaru, pod którym Ośrodek występował od 1993 roku[8].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 roku określono i wprowadzono symbol Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie[9].

Od 10 marca 2014 roku funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie reguluje Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie[10].

Zadania Ośrodka[edytuj | edytuj kod]

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności[edytuj | edytuj kod]

 1. prowadzenie szkolenia podstawowego;
 2. prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;
 3. prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych;
 4. prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego;
 5. realizowanie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z uwzględnieniem podziału obszarów szkoleń zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 6. kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 7. wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy;
 8. kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i poszanowanie praw człowieka;
 9. udzielanie pomocy szkoleniowej i innej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań przez te jednostki i komórki;
 10. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
 11. organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej;
 12. zaopatrywanie nowo przyjmowanych do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w elementy umundurowania wyjściowego.

Źródło[10]

Ośrodek może prowadzić szkolenia dla[edytuj | edytuj kod]

 1. służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 2. innych niż wymienione w pkt. 1 organów i podmiotów krajowych;
 3. zagranicznych służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Źródło[10]

Struktura organizacyjna Ośrodka[edytuj | edytuj kod]

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

 • Kierownictwo, w tym:
  • Komendant Ośrodka,
  • Zastępcy Komendanta Ośrodka,
  • Główny Księgowy,
  • Zespół Stanowisk Samodzielnych,
  • Referat Kontroli;
 • komórki organizacyjne:
  • Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych,
  • Zakład Operacyjno–Rozpoznawczy,
  • Zakład Ogólnozawodowy,
  • Zakład Organizacji Dydaktyki,
  • Wydział Kadr i Organizacji,
  • Wydział Ochrony Informacji,
  • Pion Głównego Księgowego,
  • Wydział Łączności i Informatyki,
  • Wydział Techniki i Zaopatrzenia,
  • Wydział Gospodarki Mundurowej-Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej,
  • Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

Komendant Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad[edytuj | edytuj kod]

 1. Zastępcami Komendanta Ośrodka;
 2. Głównym Księgowym;
 3. Zespołem Stanowisk Samodzielnych, z wyłączeniem specjalisty lub inspektora do spraw przeciwpożarowych;
 4. Referatem Kontroli;
 5. Wydziałem Kadr i Organizacji;
 6. Wydziałem Ochrony Informacji.

Komendant Ośrodka kieruje Ośrodkiem przy pomocy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zastępców Komendanta Ośrodka;
 2. Głównego Księgowego;
 3. kierowników zakładów;
 4. naczelników wydziałów;
 5. kierownika Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie;
 6. Zespołu Stanowisk Samodzielnych;
 7. starszego specjalisty-koordynatora Referatu Kontroli.

Źródło[10] [11]

Komendanci COSSG[edytuj | edytuj kod]

 • gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych (1992 - 2003)
 • płk SG Przemysław Schielke (2003 - 2013)
 • płk SG Grzegorz Skorupski (2013 - 2018)
 • płk SG dr Piotr Boćko (2018 -)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Początkowo jako Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. → Gacek 2007 ↓, s. 79

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
 2. a b Frydrych 2012 ↓, s. 144.
 3. Frydrych 2012 ↓, s. 151.
 4. Frydrych 2012 ↓, s. 155.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion. (Dz.U. 1996 nr 113 poz. 541).
 6. Gacek 2007 ↓, s. 90.
 7. Gacek 2007 ↓, s. 78-79.
 8. Gacek 2007 ↓, s. 87-88.
 9. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2010.11, poz. 53)
 10. a b c d Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2014.57 Ogłoszony: 2014-03-07)
 11. Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2015.23 Ogłoszony: 2015-04-14)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tadeusz Frydrych: Podstawy Szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. W: Biuletyn 4/2012. T. Z historii Ochrony Granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2012, s. 142-163. ISSN 1492-2505. (pol.)
 • Jarosław Gacek: Nowy sztandar dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W: Biuletyn 2/2007. T. Ośrodki szkolenia. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2007, s. 78-99. ISSN 1492-2505. (pol.)