Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Bieszczadzki
Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
Logo
Symbol Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

16 maja 1991

Siedziba

Przemyśl

Komendant oddziału

gen. bryg. SG
Andrzej Popko[1]

Zastępcy komendanta

płk SG
Robert Kielar

Adres
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
Położenie na mapie Przemyśla
Mapa konturowa Przemyśla, w centrum znajduje się punkt z opisem „Bieszczadzki Oddział SG”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Bieszczadzki Oddział SG”
Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa konturowa województwa podkarpackiego, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Bieszczadzki Oddział SG”
Ziemia49°46′56,7120″N 22°47′10,6080″E/49,782420 22,786280
Strona internetowa

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego – jeden z dziewięciu oddziałów Straży Granicznej pełniący służbę na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-słowackiej.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

7 maja 1991 Komendant Główny Straży Granicznej płk prof. dr hab. Marek Lisiecki wydał zarządzenie nr 012 na mocy którego 16 maja 1991 rozwiązano Bieszczadzką Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza w Przemyślu. Jednocześnie na mocy tego zarządzenia został utworzony Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu według etatu nr 44/017 o stanie osobowym 858 funkcjonariuszy i 78 pracowników urzędów państwowych[2][3].

Pierwszy sztandar Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymał 29 listopada 1992 w 162 rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w kościele garnizonowym o. Karmelitów. Obecnie sztandar ten znajduje się w Sali Tradycji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

16 maja 1999 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymał imię patrona gen. brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego oraz nowy sztandar[4]. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyła się na Rynku w Przemyślu.

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 2 listopada 2010 określono i wprowadzono symbol Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej[5].

Zasięg terytorialny[edytuj | edytuj kod]

Od 12 stycznia 2002 zasięg terytorialny oddziału obejmował Województwo podkarpackie[6]. Ochraniał granice państwową o długości 373 km, z czego 239 km przypadało na granicę z Ukrainą oraz 134 km na granicę ze Słowacją[7].

Od 1 czerwca 2009 zasięg terytorialny oddziału obejmował Województwo podkarpackie z wyłączeniem powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego (bez gmin: Sanok, Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz miasta na prawach powiatu Krosno[8].

Od 1 kwietnia 2011 zasięg terytorialny oddziału objął Województwo podkarpackie[9].

W terytorialnym zasięgu działania oddziału terenowymi organami Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych[10], a po reorganizacji w 2004 jest komendant oddziału i komendanci placówek[11].

Oddział współpracuje m.in. z: Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W 1991 Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlegały[12]:

Od 2003 funkcjonowanie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej regulowało Zarządzenie nr 41 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 17 października 2003 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 13, Nr 3,poz. 29 i Nr 10, poz. 90), zmienionego zarządzeniami nr 41 z dnia 23 maja 2008 r., nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r. i nr 84 z dnia 16 listopada 2009 r.[15]

24 sierpnia 2005 w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej[16].

--

W latach 2002–2006 w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej zadania związane z ochroną granicy państwowej oraz z kontrolą ruchu granicznego realizowało 20 granicznych jednostek organizacyjnych.

Wykaz granicznych jednostek organizacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w latach 2002–2006 podano za: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w świetle liczb i danych statystycznych (2002–2006). W: Piotr Kozłowski: Biuletyn 1/2008. s. 78–79.

Granicę państwową z Ukrainą ochraniało 12 granicznych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej:

 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
 • Graniczna Placówka Kontrolna/Placówka Straży Granicznej w Korczowej:
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Kalnikowie
 • Graniczna Placówka Kontrolna/Placówka Straży Granicznej w Medyce
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach od 25 września 2002
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Huwnikach od 11 lipca 2002
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej
 • Graniczna Placówka Kontrolna/Placówka Straży Granicznej w Krościenku:
 • Strażnica Straży Granicznej w Lutowiskach[e] → Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej[f];
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Stuposianach od 25 października 2002
 • Strażnica/Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

Granicę państwową ze Słowacją w latach 2002–2004 ochraniało 7 granicznych jednostek organizacyjnych[g]:

W strefie działania BOSG[18]:

W ochronie granicy wykonywali zadania też[18]:

W 2006 na terenie Komendy BiOSG w Przemyślu zostały zakończone prace przy adaptacji budynków z przeznaczeniem na „Areszt w celu wydalenia” oraz „Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców”[l].

--

Od 1 maja 2014 funkcjonowanie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej reguluje Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 15 kwietnia 2014 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. 2014.65)[20].

Komendą Oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału[20].

W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa poniżej oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych[20].

Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą radca prawny i kapelan, jest bezpośrednio nadzorowany przez Komendanta Oddziału[20].

Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są[20][edytuj | edytuj kod]

 • Wydział Graniczny
  • Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku
 • Wydział Operacyjno-Śledczy
 • Wydział do spraw Cudzoziemców
 • Wydział Koordynacji Działań
 • Wydział Łączności i Informatyki
 • Wydział Kadr i Szkolenia
 • Pion Głównego Księgowego
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia
 • Wydział Zabezpieczenia Działań
 • Wydział Ochrony Informacji
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
 • Służba Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Placówki Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Połączono z Graniczną Placówką Kontrolną w Medyce[13].
 2. Połączono z Graniczną Placówką Kontrolną w Korczowej[13]
 3. Połączono z Graniczną Placówką Kontrolną w Krościenku[13].
 4. Połączono z Graniczną Placówką Kontrolną w Barwinku[13].
 5. 19 marca 2004 uległa likwidacji, siedziba strażnicy została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku w Czarnej Górnej[17].
 6. 26 marca 2004 r. – uroczyste otwarcie.
 7. 1 stycznia 2005 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 września 2004 zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, ochrona polsko-słowackiego odcinka granicy państwowej ochranianego dotychczas przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej powierzona została Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu[17].
 8. 1 czerwca 2009 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2009 odcinek granicy państwowej ze Słowacją ochraniany przez Placówkę SG w Wetlinie został przekazany z Nowego Sącza do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
 9. Od 11 grudnia 2003.[13]
 10. 11 grudnia 2003 przekazano do utworzonej Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Łupkowie[13].
 11. 11.09.1998 – utworzenie Wydziału Lotniczego w Rzeszowie-Jasionce.
 12. 1.11.2007 – rozpoczęcie funkcjonowania Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia[19].
 13. 1 czerwca 2009 przejęta od Karpackiego OSG.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kierownictwo Oddziału. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. [dostęp 2021-05-24].
 2. Goryński 2012 ↓, s. 200.
 3. Jackiewicz 1998 ↓, s. 122.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 września 1996 w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz.U. z 1996 r. nr 113, poz. 541).
 5. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 2.11.2010 sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 53). [dostęp 2015-01-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-15)].
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2001 w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 152, poz. 1733).
 7. Kozłowski 2008 ↓, s. 77.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 2009 r. nr 71, poz. 615).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 marca 2011 w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 370).
 10. Ustawa z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej (Dz.U. z 1990 r. nr 78, poz. 462), art. 5.1.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej Art. 5.1.(Dz. Urz. 2014 poz. 1402).
 12. Łach 2013 ↓, s. 294.
 13. a b c d e f Kozłowski 2008 ↓, s. 79
 14. a b c Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 13 grudnia 2002. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 15. Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 16 listopada 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej (Dz. Urz. 2009.14 poz 87).
 16. Ustawa z 22 kwietnia 2005 o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).
 17. a b Kozłowski 2008 ↓, s. 78
 18. a b Kozłowski 2008 ↓, s. 79.
 19. Kozłowski 2008 ↓, s. 80
 20. a b c d e Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 15 kwietnia 2014 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. 2014.65 Ogłoszony: 2014-04-16). [dostęp 2015-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-02)].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza. (1945-1991). Krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Piotr Kozłowski: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. płk. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne – Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Piotr Kozłowski, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w świetle liczb i danych statystycznych (2002–2006), „Biuletyn”, 1, Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2008, s. 77–106, ISSN 1492-2505.
 • Grzegorz Goryński: Trudne początki – nieznane dokumenty dotyczące narodzin Straży Granicznej i ruchu związkowego. W: Biuletyn 1–2/2012. T. Z historii ochrony granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 2012, s. 153–204.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]