Dowód (matematyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dowód – wykazanie, że pewne zdanie jest prawdziwe. Dowód należy odróżnić od empirycznego lub heurystycznego rozumowania. Każdy krok dowodu musi jasno wynikać z poprzednich lub być przyjętym aksjomatem; rozumowanie niespełniające tego warunku nie jest dowodem. Ostatni krok dowodu to udowodnione zdanie, które w ten sposób staje się twierdzeniem danej teorii. Zwyczajowo koniec dowodu oznacza się skrótem q.e.d. (quod erat demonstrandum), c.n.d. (co należało dowieść), c.b.d.o. (co było do okazania) lub podobnym.

Metody dowodu[edytuj | edytuj kod]

O ile nie istnieje żaden wyczerpujący podział dowodów, można wyróżnić niektóre metody używane w dowodach:

 • Dowód wprost polegający na przyjęciu założeń i bezpośrednim wykazaniu tezy. Przykład: udowodnimy, że suma dwóch liczb parzystych jest liczbą parzystą. Wiemy, że liczby parzyste to takie, które można zapisać w postaci gdzie jest całkowite; suma dwóch liczb parzystych wynosi co jest również liczbą parzystą, c.n.d.
 • Dowód nie wprost (dowód apagogiczny) polegający na przyjęciu, że twierdzenie jest fałszywe i wykazaniu, że dochodzi się do niedorzeczności. Przykładem może być dowód niewymierności pierwiastka z dwóch: załóżmy, że jest liczbą wymierną, jednak to założenie prowadzi do sprzeczności.
 • Dowód kombinatoryczny to specyficzny rodzaj dowodu używany przy tożsamościach kombinatorycznych, zwykle polegający na policzeniu możliwości ustawień na dwa sposoby. Przykład: Udowodnimy, że dla zachodzi Wyobraźmy sobie, że mamy wybrać spośród osób. Możemy to zrobić na sposobów. Możemy wyróżnić jedną z osób, nazwijmy ją X. Jeżeli wybierzemy X-a, to pozostanie nam sposobów na wybranie pozostałych osób. Jeżeli nie wybierzemy X-a, to pozostanie nam sposobów. Te możliwości są wyczerpujące i rozłączne; zatem
Geometryczny dowód twierdzenia Pitagorasa

W złożonych, wielostopniowych dowodach wykorzystuje się twierdzenia pomocnicze, tzw. lematy.

Rola dowodu matematycznego[edytuj | edytuj kod]

Dowód matematyczny może przyjmować następujące role:

 1. rola weryfikacyjna (pozwala stwierdzić poprawność hipotezy)[1];
 2. rola wyjaśniająca (pozwala znaleźć powód dla którego dane twierdzenie jest prawdziwe)[1];
 3. rola wyjaśniająca (pozwala uzyskać społeczną aprobatę)[1];
 4. rola systemacyzacyjna (pozwala uporządkować różne wyniki zgodnie z systemem głównych pojęć i twierdzeń)[1];
 5. rola komunikacyjna (pozwala przekazywać innym gotowe wyniki i obserwacje)[1];
 6. rola estetyczna (pozwala dane rozumowanie zapisać w sposób elegancki i klarowny)[1];
 7. rola satysfakcjonująca (pozwala odczuć satysfakcję, radość, dumę i uczucie odniesienia sukcesu po skutecznym przeprowadzeniu dowodu)[1];
 8. rola transferowa (pozwala zachować techniki dowodowe, które mogą okazać się przydatne w dowodzeniu lub zrozumieniu innych twierdzeń)[1].

Dowód formalny[edytuj | edytuj kod]

W teorii sformalizowanej dowód przyjmuje ścisłą formę tak zwanego dowodu formalnego, który jest skończonym ciągiem wyrażeń ustalonego języka sformalizowanego, takim że dla każdego jest aksjomatem lub jest wnioskiem z przesłanek (gdzie ) wyprowadzonym przez zastosowanie przyjętej reguły dedukcyjnej.

Jeżeli dany ciąg jest dowodem formalnym przy zbiorze aksjomatów to mówi się, że jest to dowód formalny dla z oraz że da się dowieść z


Dowodem formuły w oparciu o zbiór formuł nazywamy każdy skończony ciąg formuł taki, że (czyli ostatnia formuła w tym ciągu jest identyczna z formułą dowodzoną) oraz dla każdego wskaźnika spełniony jest przynajmniej jeden z nastepujących warunków:

 • (czyli formuła może być wzięta ze zbioru, w oparciu o który dowód jest prowadzony);
 • istnieją: wskaźnik , formuła oraz wskaźnik takie, że (czyli powstaje z pewnej wcześniejszej formuły przez zastosowanie reguły podstawiania);
 • istnieją takie , że oraz (czyli podstaje z pewnych wcześniejszych formuł oraz przez zastosowanie reguły odrywania reguły odrywania)


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Anna K. Żeromska, Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 58.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]