Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Korpusówka słuzb kwatermistrzowskich 1960.jpg

Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego – jedna z instytucji centralnych Wojska Polskiego (ludowego). Wchodziło w skład Ministerstwa Obrony Narodowej[1].

Wraz z rozbudową Wojska Polskiego doskonaliła się struktura organizacyjna organów dowodzenia tyłami operacyjnymi. Rozszerzał się zakres działania tyłów oraz zmieniały się metody kierowania nimi.

Szefostwo Zaopatrzenia WP[edytuj | edytuj kod]

Kwatermistrzostwo Naczelnego Dowództwa WP występowało początkowo pod nazwą Szefostwa Zaopatrzenia WP, a dopiero od 10 września 1944 r. występuje jako Główne Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego.

Szefostwo Zaopatrzenia WP powstało 8 sierpnia 1944 r. w celu, jak głosił rozkaz Naczelnego Dowództwa WP nr 3 – „zapewnienia ciągłości zaspokajania wszelkich potrzeb wojska”. Utworzono je z byłego Urzędu Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego (UZMT) Głównego Sztabu Formowania Armii Polskiej w ZSRR[2].

Szefem Zaopatrzenia WP został gen. bryg. Jakub Iszczenko[2].

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo

Sztab:

 • oddział organizacyjny
 • oddział planowania i statystyki
 • oddział administracyjno-gospodarczy
 • kancelaria ogólna

Departament intendentury:

 • oddział zaopatrzenia żywnościowego:
  • wydział ewidencji i planowania
  • wydział zaopatrzenia w chleb i furaż
  • wydział zaopatrzenia w artykuły kolonialne i jarzyny
  • wydział zaopatrzenia w mięso i tłuszcze
  • wydział transportu i magazynów
  • wydział przetwórczy artykułów rolnych
  • wydział finansów
 • oddział zaopatrzenia mundurowego:
  • wydział ewidencji i planowania
  • wydział naprawczy
  • wydział transportu i magazynów
  • wydział organizacji i przedsiębiorstw
  • wydział finansów
 • oddział dostaw
 • oddział zaopatrzenia taborowo-gospodarczego
 • oddział budownictwa, rementu i zakwaterowania:
  • wydział kwaterunkowy
  • wydział budownictwa i remontu
  • wydział eksploatacji
  • wydział opałowy
  • wydział przedsiębiorstw gospodarczych
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział finansowy
 • oddział finansów:
  • wydział organizacyjny
  • wydział planowania

Departament uzbrojenia:

 • oddział organizacji i planowania
 • oddział uzbrojenia i przyrządów artyleryjskich
 • oddział uzbrojenia strzeleckiego
 • oddział amunicji
 • oddział remontu i eksploatacji uzbrojenia
 • oddział zaopatrzenia i eksploatacji traktorów
 • oddział dostaw uzbrojenia
 • oddział składów
 • oddział inspekcji
 • oddział finansów

Departament wojenno-technicznego zaopatrzenia:

 • oddział zaopatrzenia wojsk pancernych i zmotoryzowanych:
  • wydział ewidencji i planowania
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział remontu i organizacji warsztatów
  • wydział finansów
 • oddział samochodowy:
  • wydział ewidencji i planowania
  • wydział eksploatacji
  • wydział remontu i organizacji warsztatów
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział finansów
 • oddział zaopatrzenia wojsk inżynieryjnych:
  • wydział organizacji planowania
  • wydział zaopatrzenia i dostaw
  • wydział remontu i eksploatacji
  • wydział finansów
 • oddział drogowy:
  • wydział organizacji i planowania
  • wydział budowy dróg i mostów
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział remontu i dostaw
  • wydział eksploatacji
  • wydział finansów
 • oddział zaopatrzenia w sprzęt i środki chemiczne:
  • wydział eksploatacji, remontu i dostaw
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział finansów
 • oddział zaopatrzenia w środki łączności:
  • wydział organizacji planowania
  • wydział zaopatrzenia
  • wydział remontu, dostaw i eksploatacji
  • wydział finansów
 • oddział zaopatrzenia w materiały pędne i smary:
  • wydział ewidencji i planowania
  • wydział zaopatrzenia w smary
  • wydział eksploatacji
  • wydział dyspozytorski
  • wydział finansów

Departament służby zdrowia:

 • oddział leczniczo-ewakuacyjny
 • oddział sanitarno-epidemiologiczny
 • oddział zaopatrzenia
 • główna komisja lekarska
 • wydział finansów

Oddział weterynaryjny

 • wydział leczniczo-ewakuacyjny
 • wydział zaopatrzenia

Oddział zbiórki zdobyczy wojennej:

 • wydział ewidencji i planowania
 • wydział zbiórki uzbrojenia i amunicji
 • wydział zbiórki sprzętu intendenckiego
 • wydział zbiórki złomu żelaznego
 • wydział finansów

Oddział personalny:

 • wydział organizacyjny
 • wydział ewidencji i oficerów rezerwy
 • wydział mianowań, odznaczeń i nagród

Urząd komunikacji wojskowej:

 • oddział przewozów
 • oddział techniczny
 • wydział finansów i kontroli
 • wydział ogólny

Struktura organizacyjna Głównego Kwatermistrzostwa WP[edytuj | edytuj kod]

10 września 1944 r. ukazał się rozkaz Naczelnego Dowództwa WP zmieniający dotychczasową strukturę organizacyjną i zakres działania Szefostwa Zaopatrzenia WP. Nastąpiło to w związku z utworzeniem dowództw poszczególnych rodzajów wojsk i szefostw służb Wojska Polskiego, które przejęły od Szefostwa Zaopatrzenia WP zadania w zakresie zaopatrywania podległych im wojsk w środki bojowe i techniczne[2].

W ramach ogólnej rozbudowy wojska oraz przechodzenia władz naczelnych i instytucji na etat dowództwa Frontu, również i Główne Kwatermistrzostwo WP formowało się na podstawie tego etatu. Zachowało ono jednak całą specyfikę warunków działania i zakres wykonywanych zadań centralnych organów kwatermistrzowskich w odróżnieniu od zadań wykonywanych przez tyły związku operacyjnego. Struktura organizacyjna Głównego Kwatermistrzostwa WP była więc tworem nietypowym, miała bowiem zarówno cechy organizacji właściwej dla centralnego organu kwatermistrzowskiego, jak i cechy instytucji tyłów operacyjnych[2].

Rozformowano Departament Zaopatrzenia Wojenno -Technicznego. Część komórek organizacyjnych tego departamentu przekazano właściwym dowódcom rodzajów wojsk i szefom służb, a z pozostałych zaś zorganizowano samodzielne zarządy i oddziały Głównego Kwatermistrzostwa WP.

Ponadto utworzono wydział studiowania doświadczeń wojennych, wydzielono z departamentu intendentury oddziału finansów oraz oddziały budownictwa, remontu i zakwaterowania[2]. Rozbudowano też departament służby zdrowia oraz zmieniono nazwy wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych zgodnie z etatem nr 02/401. Reorganizacja Głównego Kwatermistrzostwa WP trwała do połowy października 1944 r.

Dalsze przeobrażenia w strukturze organizacyjnej nastąpiły w styczniu i kwietniu 1945 r. Kolejnymi rozkazami zostały wyłączone z Głównego Kwatermistrzostwa Departament Służby Zdrowia, Departament Uzbrojenia, Oddział ewidencji strat podoficerów szeregowców

Główne Kwatermistrzostwo WP w końcowym okresie wojny[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo:

 • główny kwatermistrz, jednoczenie zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego do spraw kwatermistrzowskich
 • zastępca głównego kwatermistrza WP
 • zastępca głównego kwatermistrza WP do spraw polityczno-wychowawczych
 • oficer łącznikowy
 • adiutant

Sztab:

 • oddział organizacyjny
 • oddział ewidencji materiałowego zaopatrywania wojsk
  • wydział żywnościowy
  • wydział mundurowy
 • oddział planowania przewozów samochodowych i powietrznych
 • wydział studiowania doświadczeń wojennych
 • oddział ogólnoadministracyjny
  • wydział finansów
 • wydział łączności specjalnej
 • kancelaria ogólna i tajna

Oddział budownictwa, remontu i zakwaterowania:

 • wydział kwaterunkowy
 • wydział budownictwa i remontu
 • wydział eksploatacji
 • wydział opałowy
 • wydział budownictwa przedsiębiorstw
 • wydział zaopatrzenia,
 • wydział finansów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1975, s. 603.
 2. a b c d e Józef Margules (red.): Z zagadnień rozwoju ludowego Wojska Polskiego. s. 62–69.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Józef Margules (red.): Z zagadnień rozwoju ludowego Wojska Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
 • Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych, tom I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958
 • Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, tom III Ludowe Wojsko Polskie 1943-1945, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973, wyd. I