Sztab Główny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sztab Główny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego – jedna z najstarszych instytucji ludowego Wojska Polskiego.

Od chwili swego powstania do końca stycznia 1945 stacjonował w Lublinie. Rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 26 z 31 stycznia 1945 został przeniesiony w rejon Warszawy, do Włoch, gdzie pozostawał do czasu przeformowania go na nowy etatSztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Formowanie[edytuj | edytuj kod]

8 sierpnia 1944 roku został wydany w Lublinie pierwszy rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowództwa WP (rozkaz nr 3), powołujący do życia m.in. Sztab Główny[1].

W części dotyczącej Sztabu Głównego rozkaz nakazywał: „W celu bezpośredniego dowodzenia i kierowania polskimi siłami zbrojnymi zostaje zorganizowany Sztab Główny Wojska Polskiego, w którego skład wchodzą: oddział operacyjny, oddział informacyjny, oddział organizacyjny, oddział zaopatrzenia, oddział personalny, oddział bezpieczeństwa, oddział komunikacji, oddział łączności, oddział łączności specjalnej (szyfrów), adiutantura i kancelaria.”[1]

Formowanie jednostki powierzono płk. inż. Marianowi Spychalskiemu, który na podstawie ogólnych ram strukturalnych, podanych w rozkazie nr 3, miał opracować i przedstawić do zatwierdzenia szczegółowe etaty Sztabu Głównego, a następnie przystąpić do ich obsadzenia. Konkretnych prac organizacyjnych jednak nie rozpoczęto.

13 sierpnia 1944 Naczelne Dowództwo WP otrzymało dyrektywę Sztabu Generalnego Armii Czerwonej zalecającą formowanie jednostki nowych sztabów, dowództw, jednostek i instytucji.

Na podstawie powyższej dyrektywy Naczelny Dowódca WP wydał 20 sierpnia 1944 roku rozkaz nr 8, w którym to polecał płk. Marianowi Spychalskiemu, aby w porozumieniu z szefem Sztabu Mobilizacji i Formowania zorganizował w terminie do 15 września 1944 roku w Lublinie Sztab Główny Naczelnego Dowództwa WP według etatu nr 02/401 (etat dowództwa Frontu) o stanie osobowym 269 ludzi[1].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Szef sztabu

Zastępca szefa sztabu

Zastępca szefa sztabu do spraw polityczno-wychowawczych

 • płk Jan Korniluk (30 listopada 1944 – 9 maja 1945)

Zastępca szefa sztabu do spraw operacyjnych

Zastępca szefa sztabu do spraw rozpoznawczych

Główny cenzor Wojska Polskiego

 • ppłk Roman Jarzębkiewicz (9 stycznia – 9 maja 1945)

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Struktura organizacyjna Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa WP, formowanego na podstawie rozkazu nr 8, przedstawiała się następująco[1]:

 • Kierownictwo i sekretariat Sztabu Głównego
  • szef Sztabu Głównego, jednocześnie zastępca Naczelnego Dowódcy
  • zastępcy szefa Sztabu Głównego do spraw operacyjnych, rozpoznawczych i polityczno-wychowawczych
  • główny cenzor wojskowy
  • adiutanci szefa sztabu i jego zastępców
  • oficerowie do specjalnych zleceń
 • Zarząd operacyjny Sztabu Głównego – 42 osoby
  • szef zarządu, jednocześnie zastępca szefa Sztabu Głównego do spraw operacyjnych
   • 2 zastępców szefa zarządu.
  • oddział operacyjny – 21 osób:
   • szef oddziału i jego zastępca
    • 8 starszych pomocników (jednocześnie szefów kierunków)
     • 7 pomocników szefa oddziału (jednocześnie pomocników szefów kierunków)
    • starszy pomocnik szefa oddziału do spraw obrony przeciwlotniczej
    • starszy pomocnik szefa oddziału do spraw tyłów
    • starszy pomocnik szefa oddziału do spraw rejonów umocnionych
  • oddział przewozów – 3 osoby,
  • oddział informacyjny – 2 osoby
  • oddział studiowania doświadczeń wojennych – 6 osób
  • wydział służby hydrometeorologicznej – 2 osoby
  • kancelaria ogólna i tajna – 5 osób
 • Oddział Rozpoznawczo-Wywiadowczy Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego – 87 osób.
 • Oddział topograficzny – 11 osób:
  • wydział topograficzny
  • wydział zaopatrzenia w mapy
  • wydział zaopatrzenia specjalistycznego
  • składnica map

Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 141/0rg. oddział topograficzny został rozformowany. W jego miejsce utworzono Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) – (etat nr 29/1) o składzie osobowym 332 ludzi. WIG podlegał szefowi Sztabu Głównego.

 • Oddział organizacyjno-etatowy i uzupełnień – 29 osób
  • wydział organizacyjny
  • wydział uzupełnień podoficerów i szeregowców
  • wydział etatowy
  • wydział służby wojskowej
  • wydział uzupełnień koni
  • wydział dyslokacji wojsk
  • kancelaria.

Rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 69 z 24 października 1944 oddział organizacyjno-etatowy i uzupełnień został przeniesiony na nowy etat nr OSzG/20 – oddziału organizacyjno-etatowego. Zmiany w strukturze organizacyjnej oddziału były związane z rozszerzeniem kompetencji Sztabu Głównego w zakresie formowania, co pozostawało w ścisłym związku z reorganizacją Szefostwa Mobilizacji i Formowania na Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień.

 • Oddział wyszkolenia bojowego i fizycznego – 7 osób (struktura bezwydziałowa)

Został rozformowany rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 140/Org., a jego stan osobowy wcielony do Departamentu Piechoty i Kawalerii.

 • Oddział łączności specjalnej (oddział VIII) – 24 osoby (struktura bezwydziałowa)

Rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 73/0rg. z 22 listopada 1944 r. przy oddziale VIII został utworzony ośrodek szkolenia oficerów szyfrowych.

 • Kancelaria główna – 7 osób
 • Komenda ochrony sztabu – 4 osoby
 • Sekcja finansów – 3 osoby
 • Oddział administracyjno-gospodarczy

Na podstawie dodatkowych rozkazów Naczelnego Dowództwa poza etatem 02/401 sformowano jeszcze kilka innych komórek organizacyjnych:

Zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 30 listopada 1944 nr 78 główny cenzor WP (ppłk Sergiusz Orzewski) otrzymał zadanie zorganizować przy Sztabie Głównym Naczelnego Dowództwa WP oddział cenzury wojskowej (według etatu nr D1/l4) o ogólnym stanie 18 ludzi. Orżewski wskutek przeniesienia najprawdopodobniej nie objął funkcji cenzora, a jego miejsce wkrótce zajął ppłk Anatol Bogatyrow, zaś funkcję zastępcy powierzono ppłk. Romanowi Jarzębkiewiczowi[3]. Oddział ten istniał jedynie do 3 marca 1945 r., a kontrolę prasy przyjęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Przy Sztabie Głównym pozostała jedynie dwuosobowa komórka głównego cenzora.

powstał na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa WP nr 95/0rg. z 18 kwietnia 1945. Po kilku miesiącach został rozformowany, a jego skład wcielony do Departamentu Poboru i Uzupełnień MON

 • Wydział do spraw partyzanckich (powołany rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 10 z 24 sierpnia 1944)
  • sekcja materiałowo-technicznego zaopatrzenia
  • sekcja administracyjno-gospodarcza
  • baza zaopatrzenia
  • sekcja sanitarna

Przeformowanie[edytuj | edytuj kod]

Zakończenie wojny zapoczątkowało nowy etap w dziejach Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa WP. Musiał on skupić się na innych działaniach charakterystycznych dla tego okresu. Problemem stał się przede wszystkim udział wojska w walce ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym, oraz przejście wojska na stopę pokojową, a w tym opracowanie nowych etatów, demobilizacja, zmiana rejonów dyslokacji wojsk, szkolenie, rozminowywanie, odbudowa zniszczeń wojennych itp.[1]

Nowe zadania wymagały również przystosowania instytucji centralnych WP do nowych realiów. Zaistniała więc obiektywna konieczność przeformowania sztabu na nowe etaty.

Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowództwa WP nr 177/Org, nakazano szefowi Sztabu Głównego gen. broni Władysławowi Korczycowi przeformować Sztab Główny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Józef Margules (red.): Z zagadnień rozwoju ludowego Wojska Polskiego. s. 46–52.
 2. M. Aleksiejew, A. Kołpakidi, W Koczik, Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. Moskwa, 2012, s. 239.
 3. Mariusz Patelski, Cenzura wojskowa w komunistycznej Polsce i jej wpływ na powstanie i funkcjonowanie GUKPPiW, „Bibliotekarz Podlaski” 2020, nr1 https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Józef Margules (red.): Z zagadnień rozwoju ludowego Wojska Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
 • Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945. Wybór materiałów źródłowych, tom I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958
 • Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, tom III Ludowe Wojsko Polskie 1943-1945, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973, wyd. I