Hydrobiologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przesiewanie bentosu – jedna z podstawowych technik badań hydrobiologicznych

Hydrobiologia (biologia środowiska wodnego, w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym. Hydrobiologia w szczególności zajmuje się organizmami, których wielkość pozwala badać je makroskopowo (tzn. "gołym okiem", bez pomocy przyrządów optycznych) lub przynajmniej pod mikroskopem świetlnym. W przypadku badań taksonomicznych czy metabolicznych mikroorganizmów mamy do czynienia bardziej z mikrobiologią niż hydrobiologią. Niemniej mikrobiologia środowiskowa i mikrobiologia wód (i ścieków), zwłaszcza ekologia mikroorganizmów, może być zaliczana do hydrobiologii.

Hydrobiologia uwzględnia warunki abiotyczne, jak i biotyczne. Obejmuje kilka dyscyplin podstawowych, takich jak: hydrochemia, hydrobotanika, algologia), hydrozoologia.

W hydrobiologii wyróżnia się:

a niekiedy wyróżnia się także potamologię – obejmującą swym zakresem wody płynące (cieki)

Wyróżnia się też w jej obrębie węższe dyscypliny, głównie o charakterze stosowanym:

  • hydrobiologię rybacką
  • hydrobiologię techniczną – zajmuje się ochroną urządzeń technicznych i problematyką oczyszczania ścieków
  • hydrobiologię sanitarną – zajmuje się aspektami zdrowotnymi
  • trofologię wód – zajmuje się problematyką żyzności zbiorników wodnych (patrz trofizm)

Hydrobiologia jako nauka ma charakter ekologiczny – opisuje relacje i zależności między organizmami a różnymi czynnikami środowiska. Posługuje się przy tym szerokim wachlarzem metod badawczych, zapożyczonych z botaniki, zoologii, mikrobiologii, chemii i fizyki, a zwłaszcza w ostatnim czasie – także w coraz większym zakresie z matematyki (zaawansowana analiza statystyczna). Hydrobiologia dostarcza także modeli stosowanych w ekologii ogólnej, np. dotyczących populacjologii, produktywności ekosystemów, etologii, bioróżnorodności.

Hydrobiologia należy do najszerzej uprawianych nauk biologicznych, tylko w Polsce zajmuje się tą dziedziną kilkaset osób, zaś zrzeszające większość krajowych specjalistów Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne liczy ponad 500 członków. Jest to związane z jej ogromnym znaczeniem dla zrozumienia funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jak też wykorzystaniem jej zdobyczy w ochronie środowiska i produkcji żywności.