Maciej Mróz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maciej Benedykt Mróz
Data i miejsce urodzenia

16 lipca 1960
Wrocław

profesor doktor nauk humanistycznych
Specjalność: politolog, historyk, watykanista, nauczyciel akademicki
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

● Kierownik Zakładu Polityki Zagranicznej RP

● Członek CIHEC (Commission Internationale d′Histoire et d′Etudes du Christianisme) (Francja) ● Członek Rady Naukowej "Nowej Polityki Wschodniej" (Toruń) ● Redaktor naukowy "Dyplomacji i Bezpieczeństwa" (Wrocław) ● Członek Rady Redakcyjnej "Actual Problems of International Relations" (Ukraina)

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Medal Komisji Edukacji Narodowej

Maciej Mróz (ur. 16 lipca 1960) – polski historyk i politolog, watykanista. Zajmuje się polityką zagraniczną Polski, dyplomacją watykańską i ukraińską, tematyką z pogranicza historii Kościołów i dziejów polityczno-społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Jest absolwentem VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. W latach 1979–1984 studiował historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, którą ukończył w 1984 roku z wyróżnieniem. W niecałe dwa lata później uzyskał w 1986 roku z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego dysertacji Stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego wobec mniejszości słowiańskich w Polsce w latach 1918–1925. Na jej podstawie opublikował w 2003 roku książkę: Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925, która otrzymała wyróżnienie tygodnika „Polityka” w kategorii prac historycznych. Habilitował się w 2004 roku w oparciu o rozprawę W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917–1926, a w 2010 roku prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1984 roku w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie był asystentem, a od 1986 roku adiunktem w Katedrze Filozofii i Komunikacji Społecznej. W latach 1989–1990 był stypendystą m.in. Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie. Wykładał w uniwersytetach w Londynie, St. Petersburgu, Wilnie, Kijowie i we Lwowie.

W latach 2003–2004 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Polonijnej Szkoły Dyplomacji, a także koordynatora programu edukacyjnego Komisji Europejskiej Jean Monnet Project. Jednocześnie w latach 2001–2006 był wykładowcą w Podyplomowym Studium Historii w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 roku zatrudniony jest w Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Studiów Międzynarodowych, pracował na stanowisku adiunkta z habilitacją; od 2008 roku - profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Badań nad Europą Wschodnią, a od czerwca 2007 roku w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.. W 2008 roku objął obowiązki kierownika Zakładu Polityki Zagranicznej RP, które pełni do dziś. W 2013 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2018 roku zasiada w senackiej Komisji ds. Etyki. W Instytucie Studiów Międzynarodowych sprawował funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i był jednym z inicjatorów powołania kierunku studiów w języku angielskim. Przez wiele lat wykładał w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, gdzie pełnił obowiązki pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

Jest autorem blisko stu publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą, w tym piętnastu książek (siedmiu monografii). Prace profesora Mroza zostały przetłumaczone na kilka języków: angielski, włoski, rosyjski, ukraiński i białoruski. Jest członkiem licznych towarzystw i rad naukowych, m.in. w Polsce i na Ukrainie, brał udział w projektach badawczych realizowanych m.in. przez Papieski Uniwersytet Gregoriański i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Prof. Mróz jest autorem ekspertyz, raportów i rekomendacji dla różnych fundacji i instytucji, dotyczących m.in. relacji polsko-ukraińskich, programu Partnerstwo Wschodnie. Profesor Mróz jest redaktorem, a od 2017 roku współredaktorem, wydawanego od 2013 roku przez Instytut Studiów Międzynarodowych czasopisma „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” oraz członkiem m.in. rady naukowej "Nowej Polityki Wschodniej" (Toruń) i "Actual Problems of International Relations" (Kijów). Wypromował pięciu doktorów nauk o polityce[1] i ponad stu magistrów stosunków międzynarodowych. Pasjonuje się dawną bronią i barwą, polską falerystyką oraz biografistyką historyczną.

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Zainteresowania naukowe prof. Macieja Mroza koncentrują się wokół zagadnień związanych z polityką zagraniczną Polski, dyplomacją watykańską XX i XXI wieku. Zajmuje się on także tematyką z pogranicza historii Kościołów i dziejów polityczno-społecznych oraz problematyką narodowościowo-wyznaniową w Europie Środkowej i Wschodniej. Wśród najważniejszych pozycji w dorobku prof. Macieja Mroza znajdują się następujące monografie i prace pod redakcją oraz artykuły:

 1. Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Toruń 2003.
 2. W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917-1926, Toruń 2004.
 3. Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007, Toruń 2008.
 4. Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia, red. M. Mróz i T. Dębowski, Wrocław 2006.
 5. W poszukiwaniu tożsamości. Państwo – Społeczeństwo - Religia we współczesnej Europie, red. M. Mróz i T. Dębowski, Toruń 2009.
 6. Каталіцызм на паграніччу. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918 – 1925 гадах. Пераклад з польскай мовы Яна Зеліньскага; навук. рэд. Г. Сагановіч, Мінск: Медысонт 2009.
 7. Historia. Polityka. Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Mróz i E. Stadtmuller, Toruń 2010.
 8. Watykańska polityka wschodnia wczoraj i dziś. Stolica Apostolska i dyplomacja watykańska wobec komunizmu i transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1958-2010, Toruń 2011.
 9. Wojna w kawałkach. Franciszek i dyplomacja papieska wobec wybranych problemów międzynarodowych (2013-2018), Toruń 2018
 10. Wybrane aspekty relacji polsko-litewskich i ich wpływ na kondycję Polaków w Republice Litewskiej (1991-2019). Raport, Warszawa 2020.
 11. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska polityka wschodnia, red. M. Mróz, R. 1(1)/2013, Wrocław 2013.
 12. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa, red. M. Mróz, R.1(2), Wrocław 2014.
 13. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, R. 1(3), Wrocław 2015.
 14. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej, red. M. Mróz, R. 1(4), Wrocław 2016.
 15. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, red. M. Mróz i A. Drzewicki, Nr 1, 2017/2018, Wrocław 2018.
 16. Статус Крыма в украинско-российских отношениях в XX и в начале XXI века [w:] Проблемы внешней политики и безопасности. Беларусь – Пoльша: история и перспективы сотрудничества, ред. А. В. Русакович, Wydawnictwo „Тесей”, Минск 2009, s. 46-55. Rec. В. А. Бобков, В. И. Меньковский.
 17. Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко [w] Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць, випуск 97, частина II, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 2011, s. 40-52.
 18. Trattative vaticano-sovietiche negli anni 1921-1926 [w] La Chiesa Cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red J. Mikrut, Gabrielli editori, Verona 2017, s.61-78.
 19. Le azioni diplomatiche tra la Santa Sede e l′Unione Sovietica negli anni 1958-1978 [w] La Chiesa Cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. J. Mikrut, Gabrielli editori, Verona 2017, s. 331-350.
 20. Польско-украинские отношения в контексте программы Восточного партнерства. Возможности и угрозы [w] Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке. Ежегодный альманах, Выпуск 6, red. В.С. Ягья, Т. С. Немчинова, Санкт-Петербургский Государственный Универитет, Санкт-Петербург 2013, с. 346-364.

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Prof. dr hab. Maciej Benedykt Mróz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-10-11].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Maciej Benedykt Mróz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-08-06].
 • Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 17, Nr 2 (175), luty 2011, s. 11-12.