Polska Organizacja Turystyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej[1]. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Sportu i Turystyki. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (Zagraniczne Ośrodki POT) w 14 krajach świata i przez kampanie wizerunkowe, między innymi "Promujmy Polskę Razem"[2], "Lubię Polskę!", "Polska. Come Your Story"

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, Polską Izbą Turystyki oraz innymi organizacjami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje.

Realizowane zadania[edytuj]

 • promowanie Polski, jako kraju turystycznie atrakcyjnego pod względem kulturowym i przyrodniczym;
 • zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie;
 • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 • materiały promocyjne;
 • organizowanie targów i seminariów;
 • współpraca z samorządem terytorialnym, gospodarczym oraz ze stowarzyszeniami w dziedzinie turystyki;
 • stowarzyszenie spójnego systemu promocji turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz stymulowanie rozwoju produktu turystycznego;
 • zwiększenie obecności Polski, jako atrakcyjnego celu podróży, w zagranicznych mediach: prasowych, audiowizualnych, elektronicznych;
 • synchronizacja działań POT z ogólnym planem poprawy wizerunku Polski w krajach UE.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich[edytuj]

Jest programem realizowanym w kilkunastu krajach, m.in. przez Polską Organizację Turystyczną. Ma na celu angażowanie znanych osób (w tym naukowców i przedsiębiorców) danego państwa do międzynarodowych konferencji. POT bierze udział w programie od 1998[3].

Prezesi Polskiej Organizacji Turystycznej[edytuj]

 1. 1 stycznia 2000 – 5 lutego 2002 – Gwidon Wójcik
 2. 5 lutego 2002 – 20 stycznia 2006 – Andrzej Kozłowski
 3. 20 stycznia 2006 – 27 listopada 2006 – Tomasz Wilczak
 4. 27 listopada 2006 – 27 kwietnia 2007 vacat
 5. 27 kwietnia 2007 – 21 sierpnia 2007 – Władysław Majka
 6. 19 października 2007 – 29 stycznia 2016[4]Rafał Szmytke
 7. 1 kwietnia 2016 – 21 listopada 2016 – Wojciech Fedyk[5][6]
 8. 21 listopada 2016 – Bartłomiej Walas (p.o.)[7]
 9. 10 marca 2017 – Marek Olszewski

Finansowanie z budżetu państwa[edytuj]

Polska Organizacja Turystyczna otrzymuje co roku dotację podmiotową w ramach części 40 budżetu państwa – Turystyka.

W ustawie budżetowej na 2016 wysokość dotacji dla POT wyniosła 39,4 mln zł[8]. W ustawie budżetowej na 2017 na ten cel zapisano kwotę 39,5 mln zł[9].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Dz.U. z 2016 r. poz. 156, ze zm.
 2. Strona kampanii wizerunkowej Promujmy Polskę Razem
 3. Program Ambasadorów Kongresów Polskich. pot.gov.pl. [dostęp 2013-02-14].
 4. Prezes POT odwołany, www.rp.pl [dostęp 2016-02-01].
 5. Wojciech Fedyk prezesem POT (pol.). pot.gov.pl, 2016-04-01. [dostęp 2017-01-11].
 6. Prezes POT Wojciech Fedyk odwołany (pol.). rp.pl, 2016-11-21. [dostęp 2017-01-11].
 7. Agata Witosławska, Kierownictwo, pot.gov.pl [dostęp 2016-06-13].
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2017. [dostęp 2017-08-07]. s. 2/56.
 9. Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.. W: Dz. U. poz. 108 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 17 stycznia 2017. [dostęp 2017-08-07]. s. 57.

Linki zewnętrzne[edytuj]