Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Regionalizacja fizycznogeograficzna Europy uwzględnia kilka specyficznych cech ukształtowania powierzchni tej części świata:

 • znaczne rozczłonkowanie,
 • znaczną różnorodność ukształtowania powierzchni,
 • dwoistość budowy tektonicznej,
 • pasmowy układ zasadniczych jednostek geograficznych.

Wcześniejsze regionalizacje[edytuj | edytuj kod]

Poglądy geografów co do wydzielenia wielkich jednostek podziału fizycznogeograficznego Europy nawet przed ujednoliceniem było w zasadzie zgodne, choć ich hierarchia i nazewnictwo były rozbieżne.

I tak, podsumowując dorobek geografii rosyjskiej i radzieckiej, Borys F. Dobrynin w 1948 wydzielił następujące wielkie krainy geograficzne:

 • w Europie Zachodniej (tzn. poza granicami ówczesnego Związku Radzieckiego):
  • Europa Północna
  • północna równina Europy Środkowej (Nizina Niemiecko-Polska)
  • hercyńska Europa Środkowa
  • obszary trzeciorzędowych gór fałdowych Europy Środkowej (Alpy i Karpaty)
  • obszary aluwialnych równin w zapadliskach tektonicznych pasa fałdowań alpejskich
  • grupa obszarów południowo-europejskich
 • na obszarze ZSRR:
  • równina wschodnio-europejska
  • Ural
  • Krym

Autorzy pięciotomowej polskiej "Geografii powszechnej" z 1965 roku wydzielili następujące wielkie krainy geograficzne Europy:

 • Europa Zachodnia
  • obszar północnoeuropejski
  • Niż Środkowoeuropejski
  • stare góry i baseny Europy Zachodniej
  • Wyspy Brytyjskie
  • młode góry fałdowe i obniżenia podgórskie
   • strefa alpejsko-karpacka
   • półwyspy południowe (Europa Śródziemnomorska)
 • Europa Wschodnia
  • Niż Wschodnioeuropejski
  • Ural
  • Krym
  • Góry Krymskie
  • Kaukaz

Regionalizacja według UKD[edytuj | edytuj kod]

Podział Europy na megaregiony i prowincje
Podział Europy na podprowincje

Najpowszechniej obecnie używana regionalizacja fizycznogeograficzna Europy zgodna z uniwersalną klasyfikacją dziesiętną została przedstawiona w 1971[potrzebny przypis].

Europa Północna[edytuj | edytuj kod]

0 Archipelagi Europy Północnej
01 Archipelagi Arktyczne
02 Wyspy Morza Norweskiego
1 Półwysep Fennoskandzki
11 Półwysep Skandynawski
12 Masyw Fińsko-Karelski i Półwysep Kolski
13 Wyspy Morza Bałtyckiego

Europa Zachodnia[edytuj | edytuj kod]

2 Wyspy Brytyjskie
21 Irlandia
22 Wielka Brytania
3 Pozaalpejska Europa Środkowa
31 Niż Środkowoeuropejski
32 Średniogórze Niemieckie (Środkowoeuropejskie)
33 Masyw Czeski
34 Wyżyny Polskie
35 Francuskie Masywy i Kotliny
4 Region alpejski (Alpy wraz z obniżeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi)
41 Jura Szwajcarsko-Francuska
42 Północne Przedgórze Alp
43 Alpy
44 Nizina Padańska
5 Region karpacki (Karpaty wraz z obniżeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi)
51 Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
52 Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim
53 Karpaty Południowe z Wyżyną Getycką
54 Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
55 Kotlina Panońska (Basen Panoński)
56 Równiny Południoworumuńskie

Europa Południowa[edytuj | edytuj kod]

6 Wyspy i półwyspy Morza Śródziemnego
61-63 - Półwysep Iberyjski
61 Północne obszary peryferyjne
62 Wewnętrzne obszary półwyspu
63 Masyw Galicyjsko-Portugalski (Zachodnie obszary peryferyjne)
64 Półwysep Apeniński
65-68 - Półwysep Bałkański
65 Region Gór Dynarskich (Dynarydy)
66 Bałkan
67 Masyw Tracko-Macedoński
68 Góry Grecko-Albańskie (Hellenidy)
69 Wyspy Śródziemnomorskie i Azory

Europa Wschodnia[edytuj | edytuj kod]

7 Krym i Kaukaz
71 Półwysep Krymski
72 Kaukaz Północny
73 Wielki Kaukaz
74 Nizina Kolchidzka
75 Nizina Kurańska
76 Mały Kaukaz
8 Nizina Wschodnioeuropejska
81 Podstrefa tundry i tundry lesistej
82 Podstrefa północnej tajgi
83 Strefa lasów mieszanych i podstrefa południowej tajgi - Nizina Środkoworosyjska
84 Strefa lasów mieszanych i podstrefa południowej tajgi - Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
85 Strefa leśno-stepowa - Wyżyny Ukraińskie
86 Strefa stepowa
9 Ural
91 Nowa Ziemia i Wajgacz
92 Ural Polarny
93 Ural Północny
94 Ural Środkowy
95 Ural Południowy

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • B.F. Dobrynin Geografia fizyczna Europy Zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954
 • Borys Dobrynin Geografia fizyczna ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
 • Bolesław Augustowski Wielkie regiony naturalne Europy w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia powszechna - tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Mieczysław Hess, Bogumił Rychłowski Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
 • Jerzy Kondracki W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej, "Przegląd Geograficzny" tom XXXVII, z.3, 1965, str. 539-547
 • Jerzy Kondracki Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVII, z. 3-4, 1995, str. 349-354
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVIII, z 3-4, 1996, str. 457-466
 • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Niemiec i terenów przyległych w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny" tom LXIX z. 102, 1997, str. 141-147
 • Podręczny leksykon państw świata, Wydawnictwo RTW, Słowenia 1997 (tłum. Agnieszka Kowalik)
 • Jan Mordawski (red.), Mieczysław Cukierski, Michał Siwicki Atlas geograficzny Polski dla klas VIII / III gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk 1999
 • Michał Kucharski, Katarzyna Bischoff, Agnieszka Momot, Tomasz Płatek, Jarosław Talacha (red.) Atlas świata, Pascal 2002
 • Marzena Wieczorek, Beata Byer (red.) Atlas geograficzny liceum Świat. Polska, Demart, Warszawa 2003
 • Atlas – Świat w zasięgu ręki, DeAgostini 2005-2008 (215 zeszytów w 17 zakładkach, 10 segregatorów)
 • J. Makowski Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa 2007