Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – jeden z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej powołanych w Polsce[1]. Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i obsługuje dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej[a], będącego faktycznym organem administracji rządowej niezespolonej, realizującym zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełniącym funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej, w obszarze swego działania[2]. Siedzibą organu jest Wrocław[1][3].

Obszar działania[edytuj | edytuj kod]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działa w obszarze pięciu województw i obejmuje[3]:

Obszar ten obejmuje powierzchnię 39 480 km², co stanowi około 12,6% powierzchni państwa[3].

Zakres działania[edytuj | edytuj kod]

W zakresie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znajduje się administrowanie wodami należącymi do trzech zlewni, z wyodrębnieniem w ramach tych dorzeczy łącznie sześć regionów wodnych[1][3]:

Według danych RZGW Wrocław, łączna długość rzek podlegających zarządowi to około 3 204,5 kilometrów. W zarządzanym regionie znajduje się 21 zbiorników wodnych: 10 zbiorników retencyjnych i 11 zbiorników suchych. Infrastruktura techniczna obejmuje 1080 jazów i stopni wodnych w dorzeczu Odry o wysokości piętrzenia powyżej 2 metrów. Na terenie objętym zarządem działają 104 obwody rybackie[3].

Jednostki pomocnicze[edytuj | edytuj kod]

W ramach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działają następujące jednostki: 4 Zarządy Zlewni i 12 Nadzorów Wodnych, w tym[3]:

Odrzańska Droga Wodna[edytuj | edytuj kod]

W obszarze kompetencji RZGW Wrocław przebiega odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej[3][4], która stanowi część Europejskiej Drogi Wodnej E–30[5]. Odcinek ten obejmuje Odrę skanalizowaną oraz odcinek Odry swobodnie płynącej. Odra skanalizowana podlegająca kompetencji RZGW Wrocław to odcinek o długości 187 km od Śluzy Kędzierzyn-Koźle do Śluzy Brzeg Dolny[b], przy łącznym spadzie wynoszącym 62,5 m, którego pokonanie umożliwiają 23 stopnie wodne dla głównej drogi wodnej oraz dodatkowe 5 stopni wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego na szlakach bocznych[c][4].

 Osobny artykuł: Odrzańska Droga Wodna.
 Osobny artykuł: Drogi wodne we Wrocławiu.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej podlega Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 4 ust. 1 pkt 3 prawa wodnego).
  2. Realizowany Stopień Wodny Malczyce przedłuży o kolejne stanowisko odcinek skanalizowany rzeki.
  3. Główna Odrzańska Droga Wodna klasyfikowana jest w III klasie dróg wodnych, szlak boczny jako II klasa.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (z późn. zm.)
  2. Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. (z późn. zm.)
  3. a b c d e f g Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. wroclaw.rzgw.gov.pl – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 2009-10-18. [dostęp 2011-11-03]. (pol.).
  4. a b Stefan Bartosiewicz, Janusz Bogucki: ODRZAŃSKA DROGA WODNA W OBSZARZE REGIONU ŚRODKOWEJ ODRY. wroclaw.rzgw.gov.pl – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, maj 2008. s. 15. [dostęp 2011-11-03]. (pol.).
  5. Jan Pyś: Perspektywy żeglugi na Odrze. W: Kulczyk Jan (red.): Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza NDiO, 2008, s. 183-195, seria: Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ISBN 978-83-89908-85-8. [dostęp 2015-12-23].