Przejdź do zawartości

Rudolf Steiner (filozof)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rudolf Steiner
Ilustracja
Rudolf Steiner (1905)
Data i miejsce urodzenia

27 lutego 1861
Murakirály, Królestwo Węgier, Cesarstwo Austrii (obecnie Kraljevac, Chorwacja)

Data i miejsce śmierci

30 marca 1925
Dornach, Szwajcaria

podpis

Rudolf Steiner (ur. 27 lutego 1861 w Kraljevacu, zm. 30 marca 1925 w Dornach) – austriacki okultysta, filozof, mistyk, ezoteryk, badacz spuścizny Goethego, jasnowidz, twórca antropozofii. Steiner zyskał początkowy rozgłos jako krytyk literacki i filozof kultury. Na początku XX wieku założył ruch duchowy, antropozofię, jako ezoteryczną filozofię wyrastającą z europejskiego transcendentalizmu i teozofii[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Rudolf Steiner (1882)

Rudolf Steiner wraz z żoną mieszkał w latach 1903–1923 w Berlin-Schöneberg, przy Motzstraße 30, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa. W Stuttgarcie znajduje się „Rudolf-Steiner-Haus” (Dom Rudolfa Steinera).

Poglądy[edytuj | edytuj kod]

Według Rudolfa Steinera człowiek powstaje w momencie wtajemniczenia, osiągnięcia poznania tego, co astralne. Dopóki doświadczenie nie wykracza poza sferę zjawisk fizycznych, byt ludzki jest niemożliwy. Stąd zasadniczym postulatem epistemologicznym i etycznym antropozofii jest właśnie uczynienie się adeptem wiedzy tajemnej. Dopiero wówczas możliwe jest odpowiednie poznanie, a wraz z nim odpowiednie działanie. Trudno jednak wykazać zasadność takiego stanowiska w kategoriach naukowych; jest to raczej kwestia unikalnych założeń, doktryn wiary.

Istota rozumująca może zrealizować swoje przeznaczenie stania się czysto ludzką za sprawą swojej wewnętrznej władzy – myślenia. Myślenie to jedyna metoda antropozofii, narzędzie i kierunek ewolucji jednostki społecznej. Indywidualizujące się myślenie, wzrost jego napięcia i natężenia, jego charakter kontemplacyjny i obiektywizujący, manifestujący się przez zaangażowanie w myśleniu prowadzi do wtajemniczenia, do zrealizowania jakości ludzkiej. By jednak zgodzić się z tą częścią teorii Steinera potrzebujemy przyjąć a prori to, że sam osiągnął coś tą drogą.

Gdy zaczynamy myśleć w sposób odpowiadający „wiecznej prawdzie” i „wiecznemu pięknu” (terminy używane przez Steinera), dochodzi do pogrążania się w poznaniu tajemnym. Wieczna prawda i wieczne piękno są istotą każdej prawdy i każdego piękna, przez co magnetycznie oddziałują poprzez każdą prawdę i każde piękno. Steiner dużo miejsca poświęcał rozwojowi nauk i sztuk. Jednakże nie na tym kończy się antropozofia. Prawdziwy sukces polega na eksploracji „światów wyższych”, poznanie odpowiedzi na pytania „skąd przychodzę?”, „czym jestem?”, „dokąd zmierzam?”. Dopiero tym, którzy osiągnęli tę wiedzę antropozofia daje prawo nazywać się ludźmi. Tutaj Steiner wymienia kilka członów osobowości ludzkiej więcej, niż uczeni i artyści: ciało eteryczne, ciało astralne, jaźń czuciowa, jaźń myśląca oraz jaźń świadoma. Dopiero poznanie całego procesu powstawania osobowości, trwania i zanikania czyni z jednostki społecznej jednostkę ludzką.

 • Ciało eteryczne: sobowtór energetyczny, „duch” ciała fizycznego, narzędzie życiowe sfery fizycznej, bez której powłoka fizyczna uległaby rozpadowi.
 • Ciało astralne: narzędzie egzystencji tuż po śmierci fizycznej. Ten, kto poznaje swoje ciało astralne osiąga kontakt ze zmarłymi, żyjącymi w astralnym świecie.
 • Jaźń czuciowa, jaźń myśląca i jaźń świadoma: narzędzia, które przeżywają śmierć ciała astralnego, i pozwalają na świadome istnienie w „świecie duchów”, jak go nazywa Steiner.
 • Reinkarnacja: prawo cyklicznego tworzenia nowych ciał: astralnego, eterycznego i fizycznego oraz zstępowania w nie jaźni na czas egzystencji aż do momentu oświecenia, gdy reinkarnacja nie jest potrzebna.

Pomimo wielu możliwości przeżyć w różnych światach ostateczną dyscypliną antropozofii jest duchowość. W duchowości człowiek przeżywa to, co wieczne, doświadcza boskości, która raz na zawsze zbawia go i wyzwala. Jest to przeżycie Wyższego Ja, które kładzie kres egoizmowi. W chwili tego przeżycia człowiek staje się jak Chrystus, a właściwie jednostka społeczna staje się jednostką ludzką. Życie duchowe jest wewnętrznym aspektem wtajemniczenia; tak, jak na zewnętrznych poziomach człowiek przechodzi proces wtajemniczenia w światy coraz bardziej duchowe, wewnątrz osiąga stan czysto duchowy. Dlatego też ewolucja ludzka to raczej rozwój duchowy, niż materialny, a natura zmian antropozoficznych jest duchowa, nie-cielesna. Oczywiście, że zmiany w światach subtelnych, leżących bliżej istoty rzeczywistości, wpłyną na świat niższy, i vice versa (tak rozwija się świat, na zasadzie wibracji), to jednak nie materia, a duch stanowi istotę każdego Ja. Cała nadzieja pozytywnych zmian w świecie leży w uduchawianiu się człowieka. Lecz uczeń wiedzy tajemnej musi zdawać sobie sprawę już na początku drogi o swojej duchowej tożsamości i z tego, że powraca do ojczyzny ducha[2].

Według angielskiego psychiatry Anthony’ego Storra Steiner był człowiekiem o wzniosłych ideałach i dużej inteligencji, stał się źródłem inspiracji dla wielu osób. Jednak jego wizja wszechświata i historia kosmosu, zaprzeczająca odkryciom współczesnej fizyki, nie była poparta żadnymi dowodami. Przypominała raczej fikcję naukową. Był przekonany, że jego własne siły „percepcji duchowej” ujawniają prawdy o wszechświecie niedostępne nauce. Jego niezachwiana pewność, że „wie” – charakterystyczna dla guru – zjednywała mu uczniów i czyniła możliwym przyjęcie nauk antrpozofii jako filozofii życia. Chociaż system wierzeń Steinera jest niewiarygodny, to jego osiągnięcia w sferze czysto ludzkiej są znaczące i trwałe[3].

Dzieła[edytuj | edytuj kod]

tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę pałacu w Kobierzycach w 75. rocznicę prowadzonego tu przez Steinera w 1924 kursu upraw biodynamicznych

Rudolf Steiner oprócz 20 książek opublikował liczne artykuły i inne pisma, wygłosił tysiące wykładów w kraju i zagranicą. Ważniejsze jego prace to:

 1. Wahrheit und Wissenschaft, 1892
 2. Philosophie der Freiheit, 1894
 3. Rätsel der Philosophie, 1900
 4. Das Christentum als mystische Tatsache, 1902
 5. Jak osiągnąć poznanie wyższych światów? (niem. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten), 1904–1905[4]
 6. Theosophie, 1904
 7. Die Geheimwissenschaft, 1909 (zawiera zasady antropozofii)
 8. Das Johannesevangelium, 1909
 9. Vier Mysteriendramen, 1910-1913
 10. Wendepunkte des Geistelebens, 1911
 11. Wege zu einem neuen Baustil, 1914
 12. Vom Menschenrätsel, 1916
 13. Von Seelenrätseln, 1917
 14. Aufruf an das Deutsche Volk, 1919
 15. Die Kernpunkte der sozialen Frage, 1919
 16. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 1919
 17. Geisteswissenschaft und Medizin, 1920
 18. Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit, 1922
 19. Über das Wesen der Bienen, 1923
 20. Mein Lebensgang, 1924
 21. Eurythmie als sichtbare Sprache, 1924
 22. Das Initiatenbewußtsein, 1924

Tłumaczenia na polski[edytuj | edytuj kod]

 1. Jadwiga Siedlecka
 2. Tadeusz Witkowski
 3. Jerzy Prokopiuk
 4. Robert Reszke
 5. Michał Waśniewski
 6. Tomasz Mazurkiewicz
 7. Jan Rundbaken

Wizyty w klinikach antropozoficznych im. Ity Wegman w Niemczech, oraz nauki Steinera o medycynie antropozoficznej opisuje Lucyna Winnicka w książce Podróż dookoła świętej krowy[5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Storr 2009 ↓, s. 99.
 2. Storr 2009 ↓, s. 112–114.
 3. Storr 2009 ↓, s. 120.
 4. Łukasz Musiał, Proces – co nowego, „Przegląd Humanistyczny”, 4, 2016, s. 88, ISSN 2657-599X.
 5. Między Kosmosem a człowiekiem. W: Lucyna Winnicka: Podróż dookoła świętej krowy. Wyd. 1. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, s. 224-231. ISBN 83-03-01549-4.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Christoph Lindenberg Rudolf Steiner – eine Biographie, Verlag Urachhaus, 1999
 • Marta Baranowska, Paweł Fiktus, Rudolf Steiner o wolności człowieka, „Kultura i Edukacja” 2017, nr 3 (177), s. 29–42.
 • Rudolf Steiner. W: Anthony Storr: Kolosy na glinianych nogach. Studium guru. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009, s. 99–120. ISBN 978-83-7414-651-7.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]