Błąd medyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Błąd lekarski)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Błąd medyczny – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Następstwem błędów medycznych mogą być choroby jatrogenne.

Badania przeprowadzone w 2000 przez CBOS wskazują, że 31% polskiego społeczeństwa uważa, iż bezpośrednio spotkało się z przypadkami błędów medycznych. Ukrywanie błędów lekarskich przez środowisko lekarzy jest jednym z powodów niższego niż przeciętnie w Europie zaufania społecznego Polaków do lekarzy[1].

W Polsce problem istnienia błędów medycznych stał się szerzej znany społecznie w wyniku prowadzonych od 1998 działań Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere"[potrzebne źródło]. Według szacunków tego stowarzyszenia, na skutek błędów medycznych w Polsce każdego roku cierpi od 20 do 30 tys. osób.[2]

Sąd lekarski[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o izbach lekarskich[3] nie używa terminu błąd medyczny. Na podstawie tej ustawy możliwe jest jedynie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obwinionego lekarza przed okręgowym sądem lekarskim właściwej okręgowej izby lekarskiej. Postępowanie prowadzi właściwy okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Pokrzywdzonym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, "której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe" (art. 57). Rozprawy i ogłoszenie orzeczenia są jawne dla wszystkich. Sąd lekarski może orzec o przewinieniu zawodowym „za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza” (art. 53-112). Możliwe kary dla lekarza: upomnienie, nagana, kara pieniężna, czasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia, czasowe ograniczenie prawa wykonywaniu zawodu, czasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu albo bezterminowe pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego[4] (art. 90). Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego (art. 95). Naczelna Rada Lekarska (organ kierowniczy Naczelnej Izby Lekarskiej) prowadzi rejestr[5] ukaranych lekarzy i lekarzy dentystów i ma do niego dostęp ten, kto wykaże interes prawny. Ustawa przewiduje także możliwość mediacji (art. 113).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

  1. Według badania European Trusted Brands 2013 dla Reader’s Digest 57% Polaków ufa lekarzom (średnia dla Europy – 80%). W poprzednich badaniach zaufanie dla lekarzy w Polsce deklarowało: 2011 – 73%, 2012 – 64% badanych.
  2. Adam Sandauer: Błędy Lekarskie Polska- inne państwa (pol.). Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere".
  3. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich - zobacz tekst ujednolicony (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708)
  4. Naczelny Sąd Lekarski (pol.). [dostęp 2013-09-25].
  5. Informacje na temat rejestrów Naczelnej Izby Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska. [dostęp 2013-09-25].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]