Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Szef płk Piotr Pytel
Adres 00-909 Warszawa
ul. Oczki 1
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ziemia 52°13′28,34″N 21°00′07,26″E/52,224539 21,002017

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006[1] i podległa Ministrowi Obrony Narodowej[2]. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006. Dzień wcześniej (30 września 2006) zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne.

22 czerwca 2012 r. SKW nadano sztandar[3].

Struktura[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarząd Operacyjny
 2. Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych
 3. Zarząd Ochrony Sił Zbrojnych
 4. Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
 5. Biuro Techniki i Obserwacji
 6. Biuro Radiokontrwywiadu
 7. Biuro Łączności i Informatyki
 8. Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. Biuro Logistyki
 10. Biuro Ewidencji i Archiwum
 11. Biuro Kadr i Szkolenia
 12. Biuro Prawne
 13. Zespół Nadzoru Finansowego
 14. Zespół Audytu Wewnętrznego
 15. Gabinet Szefa SKW
 16. Inspektorat SKW w Gdyni
 17. Inspektorat SKW w Krakowie
 18. Inspektorat SKW w Lublinie
 19. Inspektorat SKW w Poznaniu
 20. Inspektorat SKW w Warszawie[4]

Zadania[edytuj | edytuj kod]

 1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 228–230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP,
  • przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych,
  • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa;
 2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 3. realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa;
 4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP;
 5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
 6. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
 8. ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP;
 9. podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

Stopnie służbowe[edytuj | edytuj kod]

W SKW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe żołnierzy i funkcjonariuszy[5]:

 • korpus szeregowych:
  • Naramiennik Szeregowy.svg szeregowy
  • Naramiennik Starszy Szeregowy.svg starszy szeregowy
 • korpus podoficerów:
  • Naramiennik Kapral.svg kapral
  • Naramiennik Starszy Kapral.svg starszy kapral
  • Naramiennik Plutonowy.svg plutonowy
  • Naramiennik Sierzant.svg sierżant
  • Naramiennik Starszy Sierzant.svg starszy sierżant
  • Naramiennik Mlodszy Chorazy.svg młodszy chorąży
  • Naramiennik Chorazy.svg chorąży
  • Naramiennik Starszy Chorazy.svg starszy chorąży
  • Naramiennik Starszy Chorazy Sztabowy.svg starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:
  • Naramiennik Podporucznik land.png podporucznik
  • Naramiennik Porucznik land.png porucznik
  • Naramiennik Kapitan land.png kapitan
  • Naramiennik Major land.png major
  • Naramiennik Podpułkownik land.png podpułkownik
  • Naramiennik Pułkownik land.png pułkownik
  • Naramiennik Generał brygady land.png generał brygady

Szef SKW[edytuj | edytuj kod]

Powołanie[edytuj | edytuj kod]

Szefów SKW powołuje i odwołuje, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Odwołanie[edytuj | edytuj kod]

Odwołanie Szefa SKW z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:

 • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
 • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

Publicznie znane sukcesy służby[edytuj | edytuj kod]

 • Wciągnięcie w grę operacyjną i ujawnienie działalności szpiegowskiej dwóch żołnierzy Głównego Zarządu Rozpoznawczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU) będących pod przykryciem dyplomatów Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie[6][7]. Skutek: ekspulsja z Rzeczypospolitej Polskiej tych żołnierzy – dyplomatów z Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie pod koniec 2008.
 • Obfite w sukcesy działania operacyjne prowadzone na rzecz realizacji zadań przez żołnierzy JW 4814[8].
 • Uzyskanie informacji o działalności szpiegowskiej na rzecz GRU GSz WS RF agentów wywiadu i doprowadzenie do ich zatrzymania. Niezwiązani ze sobą agenci wywiadu to żołnierz, podpułkownik Zbigniew J. starszy specjalista Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa ON, oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 2 kk[9] oraz warszawski prawnik z obywatelstwami FR i RP prowadzący wywiad w strefie rynku paliw płynnych i energetyki. Dodatkowym zagrożeniem było to, że prawnik złożył wniosek o odbycie wolontariatu w strefie paliw i energetyki w Ministerstwie Gospodarki, wniosek został odrzucony, zapewne po opinii ABW. Prawnik Stanisław Sz. został oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 1 kk[10]. Stanisław Sz. brał udział w co najmniej jednym spotkaniu Komisji Gospodarki Sejmu RP, zaproszenia udzielił Ruch Palikota[11][12][13][14]. Aplikant radcowski Stanisław Sz. był także w 2009 praktykantem Unizeto, związanego z Konsulem Honorowym Federacji Rosyjskiej w Polsce[15]. Oskarżony był także w składzie zespołu prawnego, który opiniował w 2012 r. projekt budowy instalacji regazyfikacyjnej ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu[16]. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim - na Wydziale Prawa i Administracji, po przeniesieniu się do Warszawy, został doktorantem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego[17]. Po zdobyciu informacji i ich analizie oraz przetworzeniu przez SKW, czynności przejęły organy ścigania, Żandarmeria Wojskowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci wywiadu zostali aresztowani na 3 miesiące.

Nieprawidłowości w SKW[edytuj | edytuj kod]

 • W 2009 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie podejrzenia korupcji w Zarządzie Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych wydającym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego[18].
 • W 2011 roku MON poprosił CBA o wsparcie w zwalczaniu korupcji w wojsku, co – według „Rzeczpospolitej” – było spowodowane niewystarczającym wypełnianiem tych zadań przez SKW[19].

Szefowie SKW[edytuj | edytuj kod]

Lp. Okres urzędowania Imię i nazwisko Zajmowana funkcja
1. lipiec 2006 – 4 października 2006 Antoni Macierewicz Pełnomocnik ds. tworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2. 4 października 2006 – 5 listopada 2007 Antoni Macierewicz Szef SKW
3. 5 listopada – 20 listopada 2007 płk Andrzej Kowalski p.o. Szefa SKW
4. 20 listopada 2007 – 20 lutego 2008 płk Grzegorz Reszka p.o. Szefa SKW
5. 20 lutego 2008 – 20 maja 2008 ppłk Janusz Nosek p.o. Szefa SKW
6. 20 maja 2008 – 8 października 2013 gen. bryg. Janusz Nosek Szef SKW
7. 9 października 2013 – 10 stycznia 2014 ppłk Piotr Pytel p.o. Szefa SKW
8. od 10 stycznia 2014 płk Piotr Pytel Szef SKW[20]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Ustawa tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709).
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego – Ministra Spraw Wewnętrznych – w zakresie koordynacji służb specjalnych – 2011 – Tekst – Prawo Lege.
 3. :: Ministerstwo Obrony Narodowej – Aktualności.
 4. Dane z oficjalnej strony SKW.
 5. SKW.
 6. Tajemnice wojskowe na celowniku GRU – Rzeczpospolita.
 7. Rosyjscy szpiedzy tropili w Polsce sekrety NATO – Rzeczpospolita.
 8. SKW
 9. http://www.wprost.pl/ar/475098/Plk-Szelag-Oficerowi-oskarzonemu-o-szpiegostwo-grozi-od-3-do-15-lat-wiezienia/
 10. http://www.tvp.info/17277388/oficer-wp-podejrzany-o-szpiegostwo-aresztowany-na-trzy-miesiace
 11. http://www.wprost.pl/ar/476794/Afera-szpiegowska-Stanislaw-Sz-byl-w-Sejmie-Zglosil-go-Twoj-Ruch/
 12. http://www.tvn24.pl/podejrzany-o-szpiegostwo-stanislaw-sz-byl-w-sejmie-zglosil-go-twoj-ruch,480778,s.html
 13. MON potwierdza: Polski oficer zatrzymany. Miał szpiegować na rzecz Rosji - Dziennik.pl
 14. Ujęto szpiegów Rosji? Pułkownik MON i prawnik usłyszeli zarzuty - wp.pl
 15. http://niezalezna.pl/60561-jeden-ze-szpiegow-rosji-byl-praktykantem-w-unizeto
 16. http://niezalezna.pl/60525-ujawniamy-zatrzymany-prawnik-pracowal-przy-realizacji-gazoportu
 17. http://niezalezna.pl/60525-ujawniamy-zatrzymany-prawnik-pracowal-przy-realizacji-gazoportu
 18. Korupcja w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego?. Rzeczpospolita, 2010.
 19. CBA zajmie się korupcją w armii.
 20. Płk Piotr Pytel szefem SKW. mon.gov.pl, 2014-01-10. [dostęp 2014-01-10].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]