Diogenes Laertios

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Diogenes Laertios, XVII-wieczna grafika
Vitae et sententiae philosophorum, 1611

Diogenes Laertios (także Laertes lub Laertios Diogenes, gr. Διογένης Λαέρτιος, łac. Diogenes Laërtius) – filozof i historyk starożytny, autor dzieła Żywoty i poglądy słynnych filozofów (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Bioi kai gnomai ton en philosophia eudokimesanton).

Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których pisma nie zachowały się do naszych czasów.

Przegląd treści Żywotów i poglądów słynnych filozofów[edytuj | edytuj kod]

Numer księgi Tematyka Spis rozdziałów
1. Prolog (początki, przedmiot charakterystyka i podział filozofii); mędrcy greccy Prolog, Tales z Miletu, Solon z Salaminy, Chilon Lakończyk, Pittakos z Mitylene, Bias z Prieny, Kleobulos z Lindos, Periander z Koryntu, Anacharsis Scyta, Myzon z Chen, Epimenides z Krety, Ferekydes z Syros
2. filozofia jońska; Sokrates i Sokratycy Anaksymander z Miletu, Anaksymenes z Miletu, Anaksagoras z Klazomen, Archelaos z Aten, Sokrates, Ksenofont z Aten, Aischines ze Sfettos, Arystyp z Cyreny, Fedon z Elidy, Euklides z Megary, Stilpon z Megary, Kriton z Aten, Szymon Szewc, Glaukon z Aten, Simmias z Teb, Kebes z Teb, Menedemos z Eretrii
3. Platon
4. Akademicy; Bion Borystenita Speuzyp z Aten, Ksenokrates z Chalcedonu, Polemon z Aten, Krates z Aten, Krantor z Soloj, Arkesilaos z Pitane, Bion Borystenita, Lakydes z Cyreny, Karneades z Cyreny, Kleitomachos z Kartaginy
5. Arystoteles i wcześni arystotelicy Arystoteles ze Stagiry, Teofrast z Erezu, Straton z Lampsaku, Likon z Troady, Demetrios z Faleronu, Heraklides z Heraklei Pontyjskiej
6. Cynicy Antystenes z Aten, Diogenes z Synopy, Monimos z Syrakuz. Onezikritos z Eginy, Krates z Teb, Metrokles z Maronei, Hipparchia z Maronei, Menippos z Gadary, Menedemos Cynik
7. Stoicy Zenon z Kition, Ariston z Chios, Herillos z Kartaginy, Dionizjos Odstępca z Heraklei Pontyjskiej, Kleantes z Assos, Sfairos z Bosforu, Chryzyp z Soloi
8. Pitagoras i wcześni pitagorejczycy; Empedokles Pitagoras, Empedokles z Agrygentu, Epicharm z Kos, Archytas z Tarentu, Alkmaion z Krotony, Hippazos z Metapontu, Filolaos z Krotony, Eudoksos z Knidos
9. Heraklit; eleaci; atomiści; sofiści; Diogenes z Apollonii; Pyrron i sceptycy Heraklit z Efezu, Ksenofanes z Kolofonu, Parmenides z Elei, Melissos z Samos, Zenon z Elei, Leukippos z Elei, Demokryt z Abdery, Protagoras z Abdery, Diogenes z Apollonii, Anaksarchos z Abdery, Pyrron z Elidy, Tymon z Fliuntu
10. Epikur

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]