Droga dla rowerów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Droga rowerowa)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Droga rowerowa w lesie przy DW 835 w gminie Tryńcza
Samodzielna droga dla rowerów (fizycznie oddzielona od jezdni i chodnika) wzdłuż ul. Solec w Warszawie
Pasy rowerowe na ulicy Międzyparkowej w Warszawie
Śluza rowerowa w Gdańsku na skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego przy kampusie Uniwersytetu Gdańskiego
Droga rowerowa biegnąca wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Popiełuszki w Białymstoku

Droga dla rowerów (określenie z Prawa o ruchu drogowym[1]), także ścieżka rowerowa (określenie występujące w prawie budowlanym[2]) – wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym: droga lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 • Według powyższych dokumentów drogami dla rowerów nie są pasy ani kontrapasy rowerowe.
 • Droga dla rowerów może stanowić element: trasy rowerowej, szlaku rowerowego; natomiast ciąg pieszo-rowerowy powinien być określany jako droga dla pieszych i rowerów.

Istnieją również turystyczne trasy roweroweszlaki rowerowe. Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą rowerową. Turystyczne trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi. Przykładem sieci turystycznych tras rowerowych jest EuroVelo.

Rodzaje miejskich dróg rowerowych[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na rodzaj[edytuj | edytuj kod]

 • Samodzielna, w pasie drogowym
 • Samodzielna, niezależna od układu drogowego (np. w parku, nad rzeką)
 • wydzielona z jezdni
 • wydzielona z chodnika

Ze względu na kierunek[edytuj | edytuj kod]

 • jednokierunkowe:
  • prowadzone ulicą jednokierunkową w przeciwnym kierunku w stosunku do kierunku jazdy aut (kontrapas),
  • dwie (o przeciwnych kierunkach jazdy) po przeciwległych stronach jezdni
 • dwukierunkowe.

Drogi rowerowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Liderami w Polsce pod względem ilości dróg rowerowych są: Warszawa (410 km dróg dla rowerów), Gdańsk (118 km) oraz Wrocław (205 km). W kilku miastach Polski Rady Miast wprowadziły zasadę obowiązku budowania dróg rowerowych w trakcie poważnych remontów dróg, o ile to tylko możliwe (np. Gdańsk, Warszawa, Łódź, Zamość, Kraków, Gdynia, Radom). W praktyce jednak zasada ta jest często ignorowana[3][4].

Problemem wielu polskich miast jest niska jakość dróg rowerowych. Wiele z nich to drogi źle zaprojektowane – często o nieodpowiedniej nawierzchni (z kostki brukowej) oraz ich ułożenie blisko chodników dla pieszych. Dobra nawierzchnia może być asfaltowa lub wyłożona tartanem.

W wielu krajach ścieżki rowerowe buduje się z wykorzystaniem tras zlikwidowanych linii kolejowych. Ścieżki te charakteryzują się łagodnymi łukami i niewielkimi nachyleniami. Wykorzystują one infrastrukturę pozostałą po zdemontowaniu szyn i podkładów kolejowychnasypy, wykopy, mosty i wiadukty, czasem nawet tunele. W Polsce przykładami byłych linii kolejowych, które posłużyły do tego celu są: linia Połczyn-Zdrój-Złocieniec[5], linia Orneta-Lidzbark Warmiński[6], linia kolejowa nr 263 Swarzewo-Krokowa[7], odcinek Oborniki Wlkp.-Stobnica[8], kilka odcinków zlikwidowanych linii wąskotorowych na południe od Kołobrzegu.

Aspekty prawne w prawodawstwie polskim[edytuj | edytuj kod]

Droga rowerowa z czerwonego asfaltu z widocznym oznaczeniem poziomym i stojącym po prawej stronie znakiem pionowym C-13 prowadzona przez park - widok wiosenny parku.
Znak poziomy i znak pionowy oznaczający drogę rowerową.

Prawo o ruchu drogowym określa zasady poruszania rowerem po drogach rowerowych oraz relacje między rowerzystami i kierowcami na punktach styku tego typu dróg z jezdniami. Zasady te omawia art. 27 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

Art. 27.

 • 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
 • 1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

A z punktu widzenia rowerzysty zasady te zawarte są w art. 33:

 • 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • 1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

Droga rowerowa na gruncie polskiego prawa[edytuj | edytuj kod]

Usytuowanie drogi dla rowerów względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Szerokość drogi dla rowerów powinna wynosić nie mniej, niż:

 • 1,5 m – gdy jest jednokierunkowa
 • 2,0 m – gdy jest dwukierunkowa
 • 2,5 m – gdy z jednokierunkowej drogi dla rowerów mogą korzystać piesi.
 • Szerokość drogi dla rowerów należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

Pas ruchu dla rowerów[edytuj | edytuj kod]

 Główny artykuł: Pas ruchu dla rowerów.

Według prawa o ruchu drogowym pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi[9].

Szczególnym przypadkiem pasa rowerowego jest kontrapas rowerowy.

Trasa rowerowa[edytuj | edytuj kod]

Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerowego. Trasa rowerowa obejmować może wydzielone drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, pasy rowerowe w jezdniach (w tym kontrapasy), skróty rowerowe.

Wyróżnia się trasy rowerowe:

 • miejskie,
 • turystyczne.

Turystyczne trasy rowerowe przybierają zazwyczaj formę szlaków rowerowych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, akt objęty tekstem jednolitym (Dz.U. z 2007 r. nr 57, poz. 381).
 2. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
 3. Aleksander Buczyński: Warunki dla ruchu rowerowego w inwestycjach drogowych 1997-2000. Zielone Mazowsze, 2001-02-10. [dostęp 2012-07-21]. (pol.).
 4. Błażej Grygiel: Bój o ścieżkę rowerową z Mostu Północnego. Gazeta.pl Warszawa, 2009-08-25. [dostęp 2012-07-21]. (pol.).
 5. śCIEżKI: Rowerem po kolei, www.zm.org.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 6. Lidzbark, Orneta: Dzisiaj otwarcie ścieżki rowerowej | lidzbarkwarminski.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl [dostęp 2017-11-22] [zarchiwizowane z adresu 2011-10-11].
 7. Trasa rowerowa Swarzewo – Krokowa; trasa rowerowa, ścieżka rowerowa, Krokowa, Swarzewo, rowerem po, rowery.trojmiasto.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 8. Oborniki. Nasze miasto, O takiej ścieżce marzyli rowerzyści i biegacze
 9. (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]