Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

8 stycznia 2003

Data likwidacji

4 maja 2004

Siedziba

Warszawa

Adres
Plac Trzech Krzyży 3/5
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej”
Ziemia52°13′42,5″N 21°01′18,1″E/52,228472 21,021694

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka, zabezpieczenie społeczne.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 stycznia 2003 r. (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą następnego dnia)[1]. Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Gospodarki i Pracy[2].

Zakres działania ministra[edytuj | edytuj kod]

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 8 stycznia 2003 do 2 maja 2004[3]
  • gospodarka
  • praca
  • rozwój regionalny
  • turystyka
  • zabezpieczenie społeczne

Dział gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział gospodarka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[4]:

 • funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju
 • kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
 • ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii
 • nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym
 • koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności oraz podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji

Dział praca[edytuj | edytuj kod]

Dział praca obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[4]:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • stosunków pracy i warunków pracy
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców

Dział rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział rozwój regionalny obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[4]:

 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów i wykonywania programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774)
 • kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4
 • monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich
 • koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej

Dział turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział turystyka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[4]:

 • zagospodarowanie turystyczne kraju oraz mechanizm regulacji rynku turystycznego

Dział zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział zabezpieczenie społeczne obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[4]:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego
 • funduszy emerytalnych
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • kombatantów i osób represjonowanych
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład ministerstwa wchodził w chwili zniesienia urzędu Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[5][6]:

 • Departament Administrowania Obrotem
 • Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych
 • Departament Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Innowacyjności
 • Departament Instrumentów Finansowych
 • Departament Instrumentów Polityki Handlowej
 • Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
 • Departament Konkurencyjności Gospodarki
 • Departament Kontroli Eksportu
 • Departament Koordynacji Funduszu Spójności
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej
 • Departament Partnerstwa Społecznego
 • Departament Polityki Przemysłowej
 • Departament Polityki Regionalnej
 • Departament Pomocy Społecznej
 • Departament Pożytku Publicznego
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Programów Offsetowych
 • Departament Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego
 • Departament Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Spraw Obronnych
 • Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych
 • Departament Świadczeń Rodzinnych
 • Departament Turystyki
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Unii Europejskiej
 • Departament Warunków Pracy
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wynagrodzeń
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Biuro Administracyjno-Budżetowe
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Instytucji Dialogu Społecznego
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Kontroli Resortowej
 • Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Biuro Prawne
 • Sekretariat Ministra
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej

Organy nadzorowane przez ministra[4]:

Organy podlegające ministrowi:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub nadzorowane[7]:

 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej
 • Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 • Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
 • Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie
 • Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO w Łodzi (w likwidacji)
 • Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Chorzowie-Batorym
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego
 • Centrum Techniki Morskiej — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Gdyni
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
 • Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie
 • Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu
 • Instytut Inżynierii Materia∏ów Włókienniczych w Łodzi
 • Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 • Instytut Mineralnych Materia∏ów Budowlanych w Opolu
 • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku
 • Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (w likwidacji)
 • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METACHEM w Toruniu
 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 • Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie
 • Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie
 • Instytut Techniki i Technologii Dziewiarskiej TRICOTEXTIL w Łodzi
 • Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materia∏ów Elektronicznych w Warszawie
 • Instytut Technologii Nafty im. Prof. St. Piłata w Krakowie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Turystyki w Warszawie
 • Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „Budokop” w Mysłowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych „Detrans” w Bytomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa We∏ny BELMATEX w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL w Poznaniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego SIARKOPOL w Tarnobrzegu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających „Barowent” w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SKARŻYSKO w Skarżysku-Kamiennej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych PREBOT w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Kępnie
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach
 • Ośrodek Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Placówki ekonomiczno-handlowe za granicą
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
 • Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

III Rzeczpospolita (2003–2004)[edytuj | edytuj kod]

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polskiej[edytuj | edytuj kod]

Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
1. Jerzy Hausner.JPG Jerzy Hausner (SLD)
(ur. 1949)
7 I 2003 2 V 2004 481 dni Rząd Leszka Millera

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]