Ministerstwo Skarbu Państwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ilustracja
Gmach MSP od strony ul. Żurawiej w Warszawie
Państwo  Polska
Data utworzenia 13 lipca 1990[1]
Data likwidacji 31 marca 2017
Siedziba Warszawa
Ostatni kierownik ministerstwa Henryk Kowalczyk
Likwidator Anna Mańk
Adres
ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6
00-522 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa
Tzw. dzielnica ministerstw w Warszawie w latach 60., po lewej widoczny budynek późniejszego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Państwowej Agencji Atomistyki

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1990–2017[2], początkowo jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zajmujące się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa, po rozszerzeniu kompetencji w 1996 kontynuowało pracę pod zmienioną nazwą. Zakończyło działalność 31 grudnia 2016.

Nazwy i uprawnień MSP nie należy mylić z istniejącym w latach 1807–1831 Ministerstwem Przychodów i Skarbu ani z Ministerstwem Skarbu z lat 1918–1950 (były one odpowiednikiem kompetencyjnym działającego od 1950 Ministerstwa Finansów).

Siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa znajdowała się w gmachu położonym pomiędzy ulicami Żurawią, Kruczą i Wspólną w Warszawie, w obrębie tzw. dzielnicy ministerstw, pod podwójnym adresem ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6.

Struktura organizacyjna[edytuj]

Komórki samodzielne[edytuj]

 • Gabinet Polityczny Ministra,
 • Rzecznik Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa.

Departamenty[edytuj]

 • Departamenty Nadzoru Właścicielskiego,
 • Departament Spółek Strategicznych,
 • Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju,
 • Departament Mienia Skarbu Państwa,
 • Departament Przekształceń Własnościowych,
 • Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Prawno-Procesowy,
 • Departament Prawny,
 • Departament Rynków Kapitałowych.

Biura[edytuj]

 • Biuro Kadr,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,
 • Biuro Komunikacji Społecznej,
 • Biuro Ministra,
 • Biuro Audytu i Kontroli.

Delegatury[edytuj]

Henryk Kowalczyk symbolicznie likwiduje ministerstwo, 3 stycznia 2017

Do 30 kwietnia 2012 oprócz centrali resortu funkcjonowało 13 delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa zlokalizowanych w większości miast wojewódzkich:

 1. Delegatura w Białymstoku dla województwa podlaskiego.
 2. Delegatura w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego.
 3. Delegatura w Gdańsku dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 4. Delegatura w Katowicach dla województwa śląskiego.
 5. Delegatura w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego.
 6. Delegatura w Krakowie dla województwa małopolskiego.
 7. Delegatura w Lublinie dla województwa lubelskiego.
 8. Delegatura w Łodzi dla województwa łódzkiego.
 9. Delegatura w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
 10. Delegatura w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego.
 11. Delegatura w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego.
 12. Delegatura w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego.
 13. Delegatura we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2012 o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, delegatury terenowe MSP przestały istnieć.

Zadania[edytuj]

Do kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa należało:

 • wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie:
  • założeń polityki ochrony interesów skarbu państwa oraz gospodarowania mieniem skarbu państwa,
  • projektów prywatyzacji oraz programów prywatyzacji majątku państwowego,
  • projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Skarbu Państwa,
  • gospodarowania mieniem państwowym oraz prywatyzacji,
  • corocznych sprawozdań z realizacji prywatyzacji,
 • prowadzenie:
  • ewidencji państwowych jednostek administracyjnych,
  • ewidencji majątku państwowego pozostałego po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych,
  • ewidencji akcji i udziałów, z których uprawnienia wykonuje Minister Skarbu Państwa,
 • sprawowanie kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie przekształceń własnościowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków organów państwowych osób prawnych,
 • wyrażanie zgody na dysponowanie przez państwowe osoby prawne składnikami majątkowymi o wartości przekraczającej 50.000 euro.

Historia[edytuj]

Resort uruchomiony został 13 lipca 1990 ustawą o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych[3]. Do zakresu działania ministra zaliczono wówczas m.in. realizację zadań związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz współpracę z organami i organizacjami w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Powstanie ministerstwa było kontynuacją działań rozpoczętych w październiku 1989, kiedy powołano na stanowisko pełnomocnika rządu ds. przekształceń własnościowych Krzysztofa Lisa[2].

W wyniku tzw. reformy centrum, 30 września 1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zakończyło działalność[4], a dzień później w jego miejsce powołano Ministerstwo Skarbu Państwa[5], które zachowało kompetencje MPW, a także przejęło dodatkowe zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Nowy resort określił się jako bezpośrednia kontynuacja ministerstwa przekształceń[2].

We wrześniu 2016, po odwołaniu ze stanowiska ministra Dawida Jackiewicza przystąpiono do likwidacji resortu. Do końca roku ministerstwem kierował członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. MSP zakończyło działalność 31 grudnia 2016[6]. Nazajutrz, 1 stycznia 2017 ministerstwo postawiono w stan likwidacji (pod oficjalnym szyldem Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji). Od 5 stycznia za postępowanie likwidacyjne odpowiedzialna była Anna Mańk[7]. Proces ten zakończył się 31 marca 2017[8][9].

Lista ministrów[edytuj]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, od 1 października 1996 Ministerstwo Skarbu Państwa.
 2. a b c Ministerstwo Skarbu Państwa, Poprzedni ministrowie [dostęp 2017-10-22] (pol.).
 3. Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 299
 4. Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 558
 5. Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 559
 6. Tomasz Sąsiada, Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Ministrowie będą zarządzać 432 spółkami [dostęp 2017-10-22] (pol.).
 7. Premier powołała Likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji (pol.). [dostęp 2017-01-28].
 8. Tomasz Sąsiada, Ministerstwo Skarbu Państwa przestaje istnieć [dostęp 2017-10-22] (pol.).
 9. Gazeta Prawna, Kowalczyk: Kończy się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa [dostęp 2017-10-22] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj]