Ministerstwo Skarbu Państwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy współczesnego Ministerstwa Skarbu Państwa. Zobacz też: Ministerstwo Skarbu II Rzeczypospolitej.
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ilustracja
Gmach ministerstwa od strony ul. Żurawiej
Państwo  Polska
Data utworzenia 1996
Data likwidacji 31 marca 2017
Siedziba Warszawa
Ostatni Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz
Likwidator (od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku) Anna Mańk
Adres
ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6
00-522 Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

Tzw. dzielnica ministerstw w latach 60., po lewej widoczny budynek późniejszego Ministerstwa Skarbu Państwa i Państwowej Agencji Atomistyki

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1996–2017.

Zostało utworzone 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Powstało w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, przejęło także zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W 2016 ministerstwem zarządzał Henryk Kowalczyk jako p.o. ministra Skarbu Państwa. Zakończyło działalność 31 grudnia 2016 roku[1]. 1 stycznia 2017 ministerstwo postawiono w stan likwidacji (pod nazwą Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji). Proces ten zakończył się 31 marca 2017 i tym samym Ministerstwo Skarbu Państwa zostało zlikwidowane[2][3].

Nazwy i uprawnień nie należy mylić z Ministerstwem Skarbu, które istniało w czasach II Rzeczypospolitej i PRL do 1950 (było ono odpowiednikiem kompetencyjnym obecnego Ministerstwa Finansów).

Siedziba ministerstwa znajdowała się w gmachu położonym między ulicami: Żurawią, Kruczą i Wspólną w Warszawie, w obrębie tzw. dzielnicy ministerstw, pod podwójnym adresem ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6.

Zadania Ministerstwa Skarbu Państwa[edytuj]

Do kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa należało:

 • wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie:
  • założeń polityki ochrony interesów skarbu państwa oraz gospodarowania mieniem skarbu państwa,
  • projektów prywatyzacji oraz programów prywatyzacji majątku państwowego,
  • projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących Skarbu Państwa,
  • gospodarowania mieniem państwowym oraz prywatyzacji,
  • corocznych sprawozdań z realizacji prywatyzacji,
 • prowadzenie:
  • ewidencji państwowych jednostek administracyjnych,
  • ewidencji majątku państwowego pozostałego po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych,
  • ewidencji akcji i udziałów, z których uprawnienia wykonuje Minister Skarbu Państwa,
 • sprawowanie kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie przekształceń własnościowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków organów państwowych osób prawnych,
 • wyrażanie zgody na dysponowanie przez państwowe osoby prawne składnikami majątkowymi o wartości przekraczającej 50.000 euro.

Ministrowie Skarbu Państwa[edytuj]

Struktura organizacyjna byłego MSP[edytuj]

Komórki samodzielne[edytuj]

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Rzecznik Prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa

Departamenty[edytuj]

 • Departamenty Nadzoru Właścicielskiego
 • Departament Spółek Strategicznych
 • Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
 • Departament Mienia Skarbu Państwa
 • Departament Przekształceń Własnościowych
 • Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Prawno-Procesowy
 • Departament Prawny
 • Departament Rynków Kapitałowych

Biura[edytuj]

 • Biuro Kadr
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Komunikacji Społecznej
 • Biuro Ministra
 • Biuro Audytu i Kontroli

Delegatury[edytuj]

Henryk Kowalczyk symbolicznie likwiduje ministerstwo, 3 stycznia 2017

Do 30 kwietnia 2012 r. oprócz centrali resortu funkcjonowało 13 delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa zlokalizowanych w większości miast wojewódzkich:

 1. Delegatura w Białymstoku dla województwa podlaskiego
 2. Delegatura w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego
 3. Delegatura w Gdańsku dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 4. Delegatura w Katowicach dla województwa śląskiego
 5. Delegatura w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego
 6. Delegatura w Krakowie dla województwa małopolskiego
 7. Delegatura w Lublinie dla województwa lubelskiego
 8. Delegatura w Łodzi dla województwa łódzkiego
 9. Delegatura w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego
 10. Delegatura w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego
 11. Delegatura w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego
 12. Delegatura w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego
 13. Delegatura we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 16.03.2012 r. o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, delegatury terenowe MSP przestały istnieć.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]