Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2 maja 2004

Data likwidacji

31 października 2005

Siedziba

Warszawa

Adres
Plac Trzech Krzyży 3/5
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki i Pracy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki i Pracy”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Gospodarki i Pracy”
Ziemia52°13′42,5″N 21°01′18,1″E/52,228472 21,021694

Ministerstwo Gospodarki i Pracy – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r. (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą 4 maja 2004 r.)[1]. Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Gospodarki[2].

Zakres działania ministra[edytuj | edytuj kod]

Minister Gospodarki i Pracy kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 2 maja 2004 do 31 października 2005[3][4]
  • gospodarka
  • praca
  • rozwój regionalny
  • turystyka.

Dział gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział gospodarka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[5]:

 • funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju
 • kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
 • ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii
 • nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym
 • koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności oraz podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.

Dział praca[edytuj | edytuj kod]

Dział praca obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[5]:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • stosunków pracy i warunków pracy
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Dział rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział rozwój regionalny obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[5]:

 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów i wykonywania programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774)
 • kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4
 • monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich
 • koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Dział turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział turystyka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[5]:

 • zagospodarowanie turystyczne kraju oraz mechanizm regulacji rynku turystycznego.

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

W skład ministerstwa wchodził Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne[6]:

 • Departament Administrowania Obrotem
 • Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych
 • Departament Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Europejskich Spraw Gospodarczych
 • Departament Funduszy
 • Departament Informatyki
 • Departament Inicjatywy INTERREG
 • Departament Innowacyjności
 • Departament Instrumentów Finansowych
 • Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
 • Departament Konkurencyjności Gospodarki
 • Departament Kontroli Eksportu
 • Departament Koordynacji Funduszu Spójności
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej
 • Departament Polityki Handlowej
 • Departament Polityki Przemysłowej
 • Departament Polityki Regionalnej
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Programów Offsetowych
 • Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
 • Departament Przedsiębiorczości
 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Spraw Obronnych
 • Departament Turystyki
 • Departament Unii Europejskiej
 • Departament Warunków Pracy
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wynagrodzeń
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Biuro Administracyjno-Budżetowe
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Kontroli Resortowej
 • Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Biuro Prawne
 • Sekretariat Ministra
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej.

Organy nadzorowane przez ministra[5]:

Organy podlegające ministrowi:

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub nadzorowane[7]:

 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej
 • Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych „Komel” w Katowicach
 • Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
 • Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
 • Centrum Badań i Promocji Biznesu „Ekorno” w Łodzi (w likwidacji)
 • Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie
 • Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag” w Katowicach
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego
 • Centrum Techniki Morskiej – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Gdyni
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
 • Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie
 • Instytut Inżynierii MateriaΠów Włókienniczych w Łodzi
 • Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 • Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie
 • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku
 • Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” w Piastowie
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach (w likwidacji)
 • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu
 • Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie
 • Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie
 • Instytut Techniki i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” w Łodzi
 • Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Instytut Technologii Nafty im. prof. St. Piłata w Krakowie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Turystyki w Warszawie
 • Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny „Koprotech” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej „ORAM” w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego „BUDOKOP” w Mysłowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Erg” w Jaśle (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop” w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów – POLATOM w Otwocku-Świerku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania „EMPAK” w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „METROL” w Zielonej Górze
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów „Redor” w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-OBR” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” w Poznaniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT w Katowicach (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „BOSMAL” w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „SKARŻYSKO” w Skarżysku-Kamiennej (w likwidacji)
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych „Prebot” w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr w Kępnie
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
 • Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu;
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wydziały ekonomiczno-handlowe ambasad, konsulatów i stałych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
 • Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Gospodarki i Pracy

III Rzeczpospolita (2004–2005)[edytuj | edytuj kod]

Minister Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej[edytuj | edytuj kod]

Herb Polski
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko
(partia polityczna)
Objęcie
urzędu[a]
Złożenie
urzędu[b]
Długość
urzędowania
Rząd
1. Jerzy Hausner (SLD)
(ur. 1949)
2 V 2004 31 III 2005 333 dni pierwszy rząd Marka Belki
drugi rząd Marka Belki
2. Jacek Piechota (SLD)
(ur. 1959)
31 III 2005 31 X 2005 214 dni

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]