Gromada Miłoszowice

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Miłoszowice
gromada
1954–1961
Państwo  PRL
Województwo kieleckie
Powiat 29–30 września 1954: opatowski
1 października 1954–1961: staszowski
Data powstania 29 września 1954
Data likwidacji 31 grudnia 1961
Siedziba Miłoszowice
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 5
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 15
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Miłoszowice (od 31 XII 1961 gromada Przyborowice) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Miłoszowice z siedzibą GRN w Miłoszowicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie opatowskim w woj. kieleckim, na mocy uchwały nr 13f/54 WRN w Kielcach z dnia 29 września 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Ceber, Gorzków, Kiełczyna, Miłoszowice i Przyborowice ze zniesionej gminy Malkowice w tymże powiecie opatowskim[6].

Dwa dni później, 1 października 1954, gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu staszowskiego w tymże województwie

Błąd w przypisach: Nieprawidłowy znacznik <ref>. Odnośnik ref z zawartością musi mieć nazwę.
BŁĄD PRZYPISÓW

, gdzie ustalono dla niej 15 członków gromadzkiej rady narodowej[7] (patrz uwaga niżej!).

Uwaga
W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 1954 w sprawie utworzenia powiatu staszowskiego z dniem 1 października 1954Błąd w przypisach: Nieprawidłowy znacznik <ref>. Odnośnik ref z zawartością musi mieć nazwę.
BŁĄD PRZYPISÓW
mowa jest o gromadzie "Przyborowice", nie Miłoszowice. Najprawdopodobniej, zamierzany podział na gromady został zmieniony do momentu wydania uchwały 13f/54 WRN w Kielcach z 29 września 1954 o faktycznym podziale na gromady powiatu opatowskiego[6]. Jednak nazwę zamierzanej gromady "Przyborowice" (zamiast "Miłoszowice") przytoczono w wydanej 2 października 1954 (a więc nieco później) uchwale PPRN w Staszowie w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych[7]; ponadto, treść zdezaktualizowanego już rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 1954 zacytowano w Dzienniku Urzędowym WRN w Kielcach z 31 grudnia 1954[8], bez korekty. Późniejsze wydanie podają już poprawnie nazwę Miłoszowice, m.in. wydawnictwa Urzędu Rady Ministrów (Biura do spraw Prezydiów Rad Narodowych) z 1956 i 1960[3][9]. Gromada o nazwie Przyborowice powstała dopiero 31 grudnia 1961 w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Miłoszowice z Miłoszowic do Przyborowic z wtórującą mu zmianie nazwy jednostki[10].

31 grudnia 1961 gromadę Miłoszowice zniesiono w związku z przeniesieniem siedziby GRN z Miłoszowic do Przyborowic i przemianowaniem jednostki na gromada Przyborowice[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b c Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. a b Uchwała Nr 13f/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 września 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu opatowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia dnia 29 września 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 104)
  7. a b Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Staszowie z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 9 października 1954 r., Nr. 11, Poz. 35)
  8. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 108)
  9. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1960.
  10. a b Uchwała Nr 24/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 15 września 1961 r. o zmianie granic i nazw niektórych gromad oraz przeniesieniu siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (w brzmieniu uchwały Nr. 30/61 z dnia 22 listopada 1961 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 30 listopada 1961 r., Nr. 14, Poz. 130)