Liga Obrony Kraju

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz LOK
Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 21 VII 1944 r. – 21 VII 1950 r.

Liga Obrony Kraju – stowarzyszenie współpracujące z MON, powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna. Na celu ma umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowania ludzi gotowych do jej obrony, przede wszystkim na potrzeby wojska. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.

Działalność w okresie PRL[edytuj]

Liga Obrony Kraju powstała 13 listopada 1962 przez przekształcenie Ligi Przyjaciół Żołnierza, a wcześniej Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Była stowarzyszeniem paramilitarnym i patriotycznym o charakterze masowym - skupiała około 2 mln członków.

Prezesi:

(Zob. T. Moldawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa, 1991)

Działalność po 1990 roku prowadzona do dziś[edytuj]

Liga Obrony Kraju przetrwała zmiany ustrojowe. Obecnie obowiązujący statut z 6 maja 2011 r. (uchwalony na XIV krajowym zjeździe delegatów LOK) określa LOK jako "ogólnopolskie, patriotyczne stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony". Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. Nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza. W Lidze działa 177 klubów Oficerów Rezerwy zrzeszających ponad 7968 oficerów, chorążych i podoficerów rezerwy, w szczególności absolwentów SOR i SPR. Obecnie w LOK zrzeszonych jest 131796 członków, zorganizowanych w 4620 klubach i kołach LOK.

Współpraca[edytuj]

Liga Obrony Kraju współpracuje z:

Kierunki działania LOK[edytuj]

Kierunki działania LOK można ująć w trzech grupach:

  • Organizowanie w całym kraju samoobrony;
  • Szkolenie przedpoborowych dla niektórych służb technicznych wszystkich rodzajów sił zbrojnych;
  • Prowadzenie kursów politechnicznych dla potrzeb społeczeństwa

Oprócz szkolenia specjalistów Liga organizuje szereg imprez sportowych, przede wszystkim w tych dziedzinach, które mają związek z umacnianiem bezpieczeństwa Państwa.

Struktura[edytuj]

W strukturach Ligi Obrony Kraju funkcjonuje/ją:

  • Oficerowie Rezerwy i żołnierze

(ponad 7970 oficerów, chorążych i podoficerów)

(posiada obecnie 242 strzelnice do broni małokalibrowej, 238 strzelnic do broni pneumatycznej i 65 innych obiektów strzelniczych) W ponad 4700 sekcjach i kołach zrzeszonych jest około 160 tysięcy zawodników. W 100 klubach sportowych zarejestrowanych w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego uprawia wyczynowo tę dziedzinę 2498 zawodników. W 1992 r. na Mistrzostwach Europy zawodnicy klubów LOK zdobyli 2 złote i 1 srebrny medal.

W Lidze działa też 77 klubów płetwonurkowych zrzeszające ponad 2483 członków. Należy podkreślić, że w kwietniu 1994 r., z inicjatywy grupy założycielskiej, składającej się z przedstawicieli reprezentujących kluby płetwonurkowe LOK oraz PTTK, został powołany Polski Związek Płetwonurkowania Sportowego, zajmujący się profesjonalnie płetwonurkowaniem jako dyscypliną sportu. Obejmuje ona m.in.: pływanie w płetwach, orientację podwodną, pływanie długodystansowe i łowiectwo podwodne.

W Lidze Obrony Kraju działają 63 kluby żeglarskie, zrzeszające 2255 członków. Oprócz przystani wodnych, którymi dysponują poszczególne kluby żeglarskie, Liga posiada Ośrodek Szkolenia Morskiego w Jastarni. Oprócz klubów żeglarskich w LOK działają kluby: motorowodne, narciarstwa wodnego, kajakowe i ratownictwa wodnego. Korzystają one z przystani klubów żeglarskich LOK.

W Lidze działa 135 klubów łączności, które zrzeszają ponad 3000 członków. Zainteresowanych spowodowanym gwałtownym rozwojem techniki łączności oraz napływ do Polski sprzętu i urządzeń z tej dziedziny z zagranicy.

Liga posiada obiekty sportowo rekreacyjne na terenie całego kraju. Są nimi strzelnice; pneumatyczne oraz kulowe, ośrodki wypoczynkowe. LOK posiada również ogólnopolską sieć ośrodków szkolenia kierowców, szkolących we wszystkich niemal kategoriach.

LOK propaguje obronność poprzez organizowanie w szkołach średnich szkolnych kół strzeleckich, uczestniczących w większych miastach w zawodach międzyszkolnych, organizacje szeregu konkursów o tematyce obronnej, obozów przysposobienia obronnego, czy wreszcie Akcjach "Lato w mieście" i "Zima w mieście" - współfinansowanych przez gminy a więc darmowych zajęciach na strzelnicach.

Zawodnicy z poszczególnych klubów uczestniczą w zawodach ogólnopolskich, zajmując nierzadko miejsca na podium. Wychowankowie LOK reprezentują również nasz kraj na szczeblu międzynarodowym.

Oprócz wspomnianej działalności, Liga Obrony Kraju prowadzi również działalność wydawniczą, publikując czasopisma:

Członkowie[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Ligi Obrony Kraju.

Literatura[edytuj]

Przypisy

  1. Zarząd główny - O nas. lok.org.pl. [dostęp 2015-09-20].

Linki zewnętrzne[edytuj]